User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matha 13:36-43

Briathar Dé

Agus sin mar a comhlíonadh a ndúradh tríd an bhfáidh:
"Labhróidh mé i bparabail,
nochtfaidh mé nithe ba rún ó thúsú an domhain.”
D'fhág sé na sluaite an uair sin agus chuaigh sé isteach sa teach. Tháinig a dheisceabail chuige agus dúirt siad: “Mínigh dúinn an parabal úd an chogail sa ghort.” D’fhreagair sé iad á rá: “An té a chuireann an síol maith, sin é Mac an Duine. Is é an domhan an gort. An síol maith muintir na ríochta. Dream an oilc an cogal, agus is é an diabhal an namhaid a scaipeann é. Is é deireadh an tsaoil an fómhar agus is iad na haingil na buanaithe. Amhail mar a bhailítear an cogal chun é dhó sa tine, sin mar a bheidh i ndeireadh an tsaoil. Cuirfidh Mac an Duine a aingil amach agus baileoidh siad gach ábhar scannail as a ríocht agus na daoine a thaobhaíonn an t-olc, agus teilgfidh siad san fhoirnéis tine iad. Is ann a bheidh gol agus díoscán fiacla. Beidh na fíréin an uair sin ag lonradh ar nós na gréine i ríocht a nAthar. An té a bhfuil cluasa air, éisteadh sé!”

 

 

Matha 13:36-43
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • ‘Cuirfidh Mac an Duine a aingil amach.’ Tá Íosa ag rá go gcuirfidh Dia gach ní ina cheart i ndeireadh thiar. Idir an dá linn, níor cheart dúinn cúram an bhreithimh a ghlacadh orainn féin mar ní thig linne an cogal a aithint thar an arbhar. Meabhraím go luann Íosa beannaithe ní leo siúd ar cosúil i dtuairim an chultúir choitinn gur beannaithe iad – ‘na buaiteoirí’, mar déarfá, ach leo siúd ar ‘caillteoirí’ iad i dtuairim an chultúir úd. D’fhéadfadh go mbeidh an breithiúnas deireanach ina chúis iontais do na ‘buaiteoirí’ agus do na ‘caillteoirí’ araon.
  • Oscail, a Dhia dhil, mo chroí chun go mbeidh ionadh orm de thairbhe do ghrásta agus do thrócaire, agus go mbeidh feiceáil agam ar do chlann in aghaidh gach duine a chastar orm.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Ón uair a chuir Íosa an cuireadh glórmhar seo i bhfocail, tá sé ina chrann taca ag a liachtaí sin duine. Agus mé ag macnamh air inniu, glacadh mé misneach agus sólás as.
  • Samhlaím na briathra seo á rá ag Íosa liom anois. Tá faoiseamh anama á thairiscint ag Íosa dom. Osclaíonn an cuireadh seo spás íocshláinteach i m’anam, trí dhóchas a spreagadh go bhfuil Dia liom de shíor.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Baineann Íosa leas as samhlaoid an ghoirt chun a mhíniú go bhfuil idir mhaitheas agus olc sa saol agus a léiriú conas mar a bheidh ag na fórsaí sin ag deireadh an tsaoil. Is é Íosa a chuireann an síol maith, is eisean trína shoilsiú agus a ghrá a chuidíonn liom fás agus bláthú ionnas go dtabharfaidh mé toradh maith agus go mbeidh mé ag lonradh cosúil leis an ngrian sa ríocht neamhaí.
  • Gabhaim buíochas as ucht torthaí mo chreidimh agus an mhaitheas a chuireann Íosa i ngníomh i mo shaol. Ofráilim dó aon easpaí a choisceann mé ó theacht i dtreis mar bhall de chlann Dé, agus faoi scáth a mhórghrá dom iarraim maithiúnas.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • An áit a bhfuil beatha, bíonn dóchas n tslánaithe ann i gcónaí, agus an dóchas go mbeidh an bua ag an mhaith ar an olc. Bainfidh Mac an Duine an bua deireanach, bua na maitheasa agus an ghrá, na fírinne agus na córa, nuair a bhainfidh sé an fómhar ag deireadh an tsaoil
  • A Thiarna, a glac seilbh ar mo ‘ghort’ – mo chroí agus mo bheatha – ionas nach mbeidh cumhacht ar bith ag an ‘Mhac Mallachtan’ orm. Cuidigh liom, ionas go lonraí mo sholas sainiúil leithleach féin ar an domhan, ionas go mbeidh sé díreach cosúil leis ‘na fíréin a lonraíonn ar nós na gréine i ríocht a nAthar’.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha