User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matha 17:1-9

Briathar Dé

Sé lá ina dhiaidh sin, rug Íosa leis Peadar, Séamas agus a dheartháir Eoin, agus sheol sé suas iad sliabh ard ar leithligh. Agus tháinig claochlú air os comhair a súl: shoilsigh a ghnúis ar nós na gréine agus d’éirigh a chuid éadaigh chomh gléigeal leis an solas. Agus chonacthas dóibh Maois agus Éilias ag comhrá leis. Labhair Peadar: “A Thiarna,” ar seisean le hÍosa, “is maith mar tharla anseo sinn: más maith leat é, déanfaidh mé trí bothanna san áit seo, ceann duit féin, ceann do Mhaois agus ceann d’Éilias.” Sula raibh an focal as a bhéal, seo scamall solasmhar ina scáil anuas orthu, agus an glór as an scamall: “Is é seo mo Mhac muirneach dár thug mé gnaoi; éistigí leis.” Agus le foghar an ghlóir sin, chaith na deisceabail iad féin ar a mbéal, lán d’uamhan. Tháinig Íosa chucu agus leag a lámh orthu: “Éirígí,” ar seisean; “ná bíodh eagla oraibh.” Ar dhearcadh suas dóibh, ní raibh neach ar bith le feiceáil acu ach Íosa féin amháin. Agus ar a slí anuas dóibh ón sliabh, thug Íosa ordú dóibh: “Ná labhraigí le duine ar bith faoin bhfís seo,” ar seisean, “nó go mbeidh Mac an Duine éirithe ó mhairbh.”

Matha 17:1-9
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Feiceann na deisceabail Íosa agus é léirithe ina ghlóir iomlán diaga. Is am faoi leith é dóibh mar a dheimhníonn Peadar – ‘is maith mar tharla anseo sinn’.
  • Guth Dé an tAthair ag macallú tríd an scamall, cuireann sé teachtaireacht tábhachtach in iúl do na deisceabail agus dúinne: ‘Éistigí leis’. An croí a éisteann, is croí é a rinneadh gnaíúil trí ghrá Dé agus a teagascadh trína chuid focal. Is e an té a n-éistimid leis ná Mac Dé, Íosa, claochlaithe ina dhaonnacht.
  • Is fearr cur síos ar urnaí mar éisteacht seachas mar labhairt.
  • Caith roinnt ama ag macallú a chuid focal nó díreach ag éisteacht i d’urnaí le mothú an ghrá agus na síochána.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Bhí de phribhléid ag na deisceabail Íosa a fheiceáil faoina ghlóir, agus an t-eolas a fháil go bhféadfadh sé – a bhí ina chara acu – bheith ina láthair go hiomlán agus i láthair Dé go hiomlán freisin. Chonaic Íosa gur eispéireas é seo a bhí thar a gcumas, agus dúirt sé leo é a choimeád mar rún ina gcroí agus iad ag gabháil anuas ón sliabh, ar ais go dtí gnáthchúrsaí an tsaoil. Gabhaimse buíochas le Dia as an inspioráid agus as an spreagadh a fhaighim i mo chuid urnaithe, agus iarraim mar aisce an tuiscint chun an soilsiú seo a mhuirniú agus a chaomhnú i lár mo chúrsaí laethúla, ionas go mbeidh sé ar mo chumas bheith i láthair Dé agus i láthair mo chairde araon.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • An croí a thugann éisteacht, déantar é a atéamh le grá Dé, agus teagasctar é le briathra Dé. Is é Mac Dé an té lena n-éistimid, agus é ina dhaonnacht. Is fearr cur síos ar urnaí mar ghníomh éisteachta ná mar ghníomh cainte. Caith roinnt ama ag aithris a bhriathra, nó éist go simplí le fonn binn an ghrá agus na síochána atá le cloisteáil san urnaí.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha