• An Chéad Lá

  Paidir don Nóibhéine

  Go mbeannaí an Tiarna mé agus go gcumhdaí sé mé. Go dtaithní gnúis an Tiarna orm agus go raibh sé caoin liom. Go nochta an Tiarna a ghnúis dom agus go dtuga sé síocháin dom.  Go raibh an Tiarna liom i rith na Nóibhéine seo agus impím ort, a Thiarna, an gar a iarraim le linn na Nóibhéine a dheonú dom (achainí os íseal), ar chuntar go gcabhróidh sí sin chun maitheas shíoraí a fháil domsa agus chun Ríocht do chirt, do shíochána agus do ghrá a chothú anseo ar talamh..

  Scrioptúr:

  “Miníodh duit, a dhuine, céard is maith agus céard a iarann an Tiarna ort. Níl uaidh ach seo: an ceart a dhéanamh, buanghrá a chothú agus siúl go humhal i bhfochair do Dhé.” (Mioca 6.8)

  Machnamh:

  Léigh go mall is déan do mhachnamh, Cad a deir an giota? Fan 1-2 neomat go ciúin. Leigh arís é is éist le hÍosa ag labhairt leat. Fan 2-3 neomat go ciúin. Léigh don 3ú huair é is lig le do chroí labhairt le hÍosa. Fan 2-3 neomat go ciúin. Léigh arís eile é is Suigh go ciúin 3-4 neomat i gcuideachta an Spioraid Naofa.

  Paidir ag an gcríoch:

  A Íosa ró-naofa agus aiséirithe, go raibh croí lán de ghrá agus de dhóchas agam agus go raibh agam comh maith an fhís agus an léargas a thaispeáin an file Joseph Mary Plunkett ionat agus i do láithreacht chosmach nuair a scríobh sé –

  “I see his blood upon the rose
  And in the stars the glory of his eyes,
  His body gleams amid eternal snows,
  His tears fall from the skies.
  I see his face in every flower,
  The thunder and the singing of the birds
  Are but his voice – and carven by his power
  Rocks are His written word.
  All pathways by his feet are worn,
  His strong heart stirs the ever-beating sea,
  His crown of thorns is twined with every thorn,
  His cross is every tree."

  A fhuil is léir dom ar an rós,
  I ngach aon réalt tá glór a shúil.
  Mar shneachta a cholainn, is ritheann fós
  A dheora geala ón spéir anuas.

  Is léir a ghnúis i ngach aon bhláth
  An toirneach agus scol gach éin
  A ghuth, ar ndóigh – is snoite
  A chumhacht sa charraig féin.

  Is é a shiúil gach cosán dearg,
  A chroí a bhogann an ton tuile,
  Fíodh a choróin as gach aon dealg
  A chros is beo i ngach aon bhile.

  (Gabriel Rosenstock a d’aistrigh)

 • An Dara Lá

  Paidir don Nóibhéine

  Go mbeannaí an Tiarna mé agus go gcumhdaí sé mé. Go dtaithní gnúis an Tiarna orm agus go raibh sé caoin liom. Go nochta an Tiarna a ghnúis dom agus go dtuga sé síocháin dom.  Go raibh an Tiarna liom i rith na Nóibhéine seo agus impím ort, a Thiarna, an gar a iarraim le linn na Nóibhéine a dheonú dom (achainí os íseal), ar chuntar go gcabhróidh sí sin chun maitheas shíoraí a fháil domsa agus chun Ríocht do chirt, do shíochána agus do ghrá a chothú anseo ar talamh..

  Scrioptúr:

  “Ná meabhraigí níos mó na rudaí a tharla, ná cuimhnigi ar an tseanaimsir. Féach an rud nua ata á chur i gcrích agam. Tá sí ag gobadh amach, nach léir daoibh é? Sea, tá mé chun bealach a réiteach san fhásach agus cosáin san uaigneas.” (Íseáia 42: 19-19)

  Machnamh:

  Léigh is déan do mhachnamh, Cad a deir an giota? Leigh arís é is éist le hÍosa ag labhairt leat. Léigh don 3ú huair é is lig le do chroí labhairt le hÍosa. Léigh arís eile é is Suigh go ciúin ar feadh 3-4 neomat i gcuideachta an Spioraid Naofa

  Paidir ag an gcríoch:

  A Íosa ró-naofa agus aiséirithe, go raibh croí lán de ghrá agus de dhóchas agam agus go raibh agam comh maith an fhís agus an léargas a thaispeáin an file Joseph Mary Plunkett ionat agus i do láithreacht chosmach nuair a scríobh sé –

  “I see his blood upon the rose
  And in the stars the glory of his eyes,
  His body gleams amid eternal snows,
  His tears fall from the skies.
  I see his face in every flower,
  The thunder and the singing of the birds
  Are but his voice – and carven by his power
  Rocks are His written word.
  All pathways by his feet are worn,
  His strong heart stirs the ever-beating sea,
  His crown of thorns is twined with every thorn,
  His cross is every tree."

  A fhuil is léir dom ar an rós,
  I ngach aon réalt tá glór a shúil.
  Mar shneachta a cholainn, is ritheann fós
  A dheora geala ón spéir anuas.

  Is léir a ghnúis i ngach aon bhláth
  An toirneach agus scol gach éin
  A ghuth, ar ndóigh – is snoite
  A chumhacht sa charraig féin.

  Is é a shiúil gach cosán dearg,
  A chroí a bhogann an ton tuile,
  Fíodh a choróin as gach aon dealg
  A chros is beo i ngach aon bhile.

  (Gabriel Rosenstock a d’aistrigh)

 • An Tríú Lá

  Paidir don Nóibhéine

  Go mbeannaí an Tiarna mé agus go gcumhdaí sé mé. Go dtaithní gnúis an Tiarna orm agus go raibh sé caoin liom. Go nochta an Tiarna a ghnúis dom agus go dtuga sé síocháin dom.  Go raibh an Tiarna liom i rith na Nóibhéine seo agus impím ort, a Thiarna, an gar a iarraim le linn na Nóibhéine a dheonú dom (achainí os íseal), ar chuntar go gcabhróidh sí sin chun maitheas shíoraí a fháil domsa agus chun Ríocht do chirt, do shíochána agus do ghrá a chothú anseo ar talamh..

  Scrioptúr:

  “…déanaigí ríocht Dé agus a fhíréantacht a lorg ar dtús, agus tabharfar …..nithe eile daoibh chomh maith. Mar sin, ná bígí imníoch faoin lá amárach; bíodh an lá amárach imníoch faoi féin. Is leor do gach lá a chuid féin den trioblóid.” (Matha 6:33-34)

  Machnamh:

  Léigh is déan do mhachnamh.  Cad a deir an giota? Léigh arís é is éist le hÍosa ag labhairt leat. Léigh don 3ú huair é is Lig le do chroí labhairt le hÍosa. Léigh arís eile é is suigh go ciúin ar feadh 4 neomat i gcuideachta an Spioraid Naofa

  Paidir ag an gcríoch:

  A Íosa ró-naofa agus aiséirithe, go raibh croí lán de ghrá agus de dhóchas agam agus go raibh agam comh maith an fhís agus an léargas a thaispeáin an file Joseph Mary Plunkett ionat agus i do láithreacht chosmach nuair a scríobh sé –

  “I see his blood upon the rose
  And in the stars the glory of his eyes,
  His body gleams amid eternal snows,
  His tears fall from the skies.
  I see his face in every flower,
  The thunder and the singing of the birds
  Are but his voice – and carven by his power
  Rocks are His written word.
  All pathways by his feet are worn,
  His strong heart stirs the ever-beating sea,
  His crown of thorns is twined with every thorn,
  His cross is every tree."

  A fhuil is léir dom ar an rós,
  I ngach aon réalt tá glór a shúil.
  Mar shneachta a cholainn, is ritheann fós
  A dheora geala ón spéir anuas.

  Is léir a ghnúis i ngach aon bhláth
  An toirneach agus scol gach éin
  A ghuth, ar ndóigh – is snoite
  A chumhacht sa charraig féin.

  Is é a shiúil gach cosán dearg,
  A chroí a bhogann an ton tuile,
  Fíodh a choróin as gach aon dealg
  A chros is beo i ngach aon bhile.

  (Gabriel Rosenstock a d’aistrigh)

 • An Ceathrú Lá

  Paidir don Nóibhéine

  Go mbeannaí an Tiarna mé agus go gcumhdaí sé mé. Go dtaithní gnúis an Tiarna orm agus go raibh sé caoin liom. Go nochta an Tiarna a ghnúis dom agus go dtuga sé síocháin dom.  Go raibh an Tiarna liom i rith na Nóibhéine seo agus impím ort, a Thiarna, an gar a iarraim le linn na Nóibhéine a dheonú dom (achainí os íseal), ar chuntar go gcabhróidh sí sin chun maitheas shíoraí a fháil domsa agus chun Ríocht do chirt, do shíochána agus do ghrá a chothú anseo ar talamh..

  Scrioptúr:

  “Tá Spiorad an Tiarna orm, mar choisric le hola mé. Chuir sé uaidh mé ag tabhairt an dea-scéil do na boicht, ag fógairt a scaoilte do lucht an dobhróin agus aiseag a radhairc do dhaill; ag scaoileadh lucht fulaingthe saor; ag fógairt bhliain ghrásta an Tiarna.” (Lúcás. 4:18-19)

  Machnamh:

  Léigh is déan do mhachnamh.  Cad a deir an giota? Léigh arís é is éist le hÍosa ag labhairt leat. Léigh don 3ú huair é is Lig le do chroí labhairt le hÍosa. Léigh arís eile é is suigh go ciúin ar feadh 4 neomat i gcuideachta an Spioraid Naofa

  Paidir ag an gcríoch:

  A Íosa ró-naofa agus aiséirithe, go raibh croí lán de ghrá agus de dhóchas agam agus go raibh agam comh maith an fhís agus an léargas a thaispeáin an file Joseph Mary Plunkett ionat agus i do láithreacht chosmach nuair a scríobh sé –

  “I see his blood upon the rose
  And in the stars the glory of his eyes,
  His body gleams amid eternal snows,
  His tears fall from the skies.
  I see his face in every flower,
  The thunder and the singing of the birds
  Are but his voice – and carven by his power
  Rocks are His written word.
  All pathways by his feet are worn,
  His strong heart stirs the ever-beating sea,
  His crown of thorns is twined with every thorn,
  His cross is every tree."

  A fhuil is léir dom ar an rós,
  I ngach aon réalt tá glór a shúil.
  Mar shneachta a cholainn, is ritheann fós
  A dheora geala ón spéir anuas.

  Is léir a ghnúis i ngach aon bhláth
  An toirneach agus scol gach éin
  A ghuth, ar ndóigh – is snoite
  A chumhacht sa charraig féin.

  Is é a shiúil gach cosán dearg,
  A chroí a bhogann an ton tuile,
  Fíodh a choróin as gach aon dealg
  A chros is beo i ngach aon bhile.

  (Gabriel Rosenstock a d’aistrigh)

 • An Cúigiú Lá

  Paidir don Nóibhéine

  Go mbeannaí an Tiarna mé agus go gcumhdaí sé mé. Go dtaithní gnúis an Tiarna orm agus go raibh sé caoin liom. Go nochta an Tiarna a ghnúis dom agus go dtuga sé síocháin dom.  Go raibh an Tiarna liom i rith na Nóibhéine seo agus impím ort, a Thiarna, an gar a iarraim le linn na Nóibhéine a dheonú dom (achainí os íseal), ar chuntar go gcabhróidh sí sin chun maitheas shíoraí a fháil domsa agus chun Ríocht do chirt, do shíochána agus do ghrá a chothú anseo ar talamh..

  Scrioptúr:

  “Na bíodh eagla ort, óir tá tú fuascailte agam; ghlaoigh mé ort i d’ainm, is liomsa thú. Má ghabhann tú trí uiscí doimhne, táimse leat; má ghabhann tú trí aibhneacha, ní bháfaidh siad thú. Má shiúlann tú tríd an tine, ní dhófaidh tú thú féin, ná ní loiscfidh an lasair thú ….Is luachmhar thú i mo shúile, is mór liom thú agus is mór é mo chion ort.” (Íseáia 43: 1b-2, 4a)

  Machnamh:

  Léigh is déan do mhachnamh.  Cad a deir an giota? Léigh arís é is éist le hÍosa ag labhairt leat. Léigh don 3ú huair é is Lig le do chroí labhairt le hÍosa. Léigh arís eile é is suigh go ciúin ar feadh 4 neomat i gcuideachta an Spioraid Naofa

  Paidir ag an gcríoch:

  A Íosa ró-naofa agus aiséirithe, go raibh croí lán de ghrá agus de dhóchas agam agus go raibh agam comh maith an fhís agus an léargas a thaispeáin an file Joseph Mary Plunkett ionat agus i do láithreacht chosmach nuair a scríobh sé –

  “I see his blood upon the rose
  And in the stars the glory of his eyes,
  His body gleams amid eternal snows,
  His tears fall from the skies.
  I see his face in every flower,
  The thunder and the singing of the birds
  Are but his voice – and carven by his power
  Rocks are His written word.
  All pathways by his feet are worn,
  His strong heart stirs the ever-beating sea,
  His crown of thorns is twined with every thorn,
  His cross is every tree."

  A fhuil is léir dom ar an rós,
  I ngach aon réalt tá glór a shúil.
  Mar shneachta a cholainn, is ritheann fós
  A dheora geala ón spéir anuas.

  Is léir a ghnúis i ngach aon bhláth
  An toirneach agus scol gach éin
  A ghuth, ar ndóigh – is snoite
  A chumhacht sa charraig féin.

  Is é a shiúil gach cosán dearg,
  A chroí a bhogann an ton tuile,
  Fíodh a choróin as gach aon dealg
  A chros is beo i ngach aon bhile.

  (Gabriel Rosenstock a d’aistrigh)

 • An Séú Lá

  Paidir don Nóibhéine

  Go mbeannaí an Tiarna mé agus go gcumhdaí sé mé. Go dtaithní gnúis an Tiarna orm agus go raibh sé caoin liom. Go nochta an Tiarna a ghnúis dom agus go dtuga sé síocháin dom.  Go raibh an Tiarna liom i rith na Nóibhéine seo agus impím ort, a Thiarna, an gar a iarraim le linn na Nóibhéine a dheonú dom (achainí os íseal), ar chuntar go gcabhróidh sí sin chun maitheas shíoraí a fháil domsa agus chun Ríocht do chirt, do shíochána agus do ghrá a chothú anseo ar talamh..

  Scrioptúr:

  “Ní seirbhísigh a thugaim oraibh feasta, mar ní heol do sheirbhísigh gnó a máistir. Ach thug mé cairde oraibh, óir gach a chuala ó m’Athair, chuir mé in iúl daoibh é. Ní sibhse a rinne mise a thoghadh, ach mise a rinne sibhse a thoghadh agus a cheapadh chun go n-imeoidh sibh agus toradh a thabhairt agus go mairfeadh bhur dtoradh; i dtreo, cibé, ní a d’iarrfadh sibh ar an Athair i m’ainm, go dtabharfadh sé daoibh é. Is iad seo m’aitheanta daoibh: sibh a thabhairt grá dá chéile.” (Eoin. 15; 15-17)

  Machnamh:

  Léigh is déan do mhachnamh.  Cad a deir an giota? Léigh arís é is éist le hÍosa ag labhairt leat. Léigh don 3ú huair é is Lig le do chroí labhairt le hÍosa. Léigh arís eile é is suigh go ciúin ar feadh 4 neomat i gcuideachta an Spioraid Naofa

  Paidir ag an gcríoch:

  A Íosa ró-naofa agus aiséirithe, go raibh croí lán de ghrá agus de dhóchas agam agus go raibh agam comh maith an fhís agus an léargas a thaispeáin an file Joseph Mary Plunkett ionat agus i do láithreacht chosmach nuair a scríobh sé –

  “I see his blood upon the rose
  And in the stars the glory of his eyes,
  His body gleams amid eternal snows,
  His tears fall from the skies.
  I see his face in every flower,
  The thunder and the singing of the birds
  Are but his voice – and carven by his power
  Rocks are His written word.
  All pathways by his feet are worn,
  His strong heart stirs the ever-beating sea,
  His crown of thorns is twined with every thorn,
  His cross is every tree."

  A fhuil is léir dom ar an rós,
  I ngach aon réalt tá glór a shúil.
  Mar shneachta a cholainn, is ritheann fós
  A dheora geala ón spéir anuas.

  Is léir a ghnúis i ngach aon bhláth
  An toirneach agus scol gach éin
  A ghuth, ar ndóigh – is snoite
  A chumhacht sa charraig féin.

  Is é a shiúil gach cosán dearg,
  A chroí a bhogann an ton tuile,
  Fíodh a choróin as gach aon dealg
  A chros is beo i ngach aon bhile.

  (Gabriel Rosenstock a d’aistrigh)

 • An Seachtú Lá

  Paidir don Nóibhéine

  Go mbeannaí an Tiarna mé agus go gcumhdaí sé mé. Go dtaithní gnúis an Tiarna orm agus go raibh sé caoin liom. Go nochta an Tiarna a ghnúis dom agus go dtuga sé síocháin dom.  Go raibh an Tiarna liom i rith na Nóibhéine seo agus impím ort, a Thiarna, an gar a iarraim le linn na Nóibhéine a dheonú dom (achainí os íseal), ar chuntar go gcabhróidh sí sin chun maitheas shíoraí a fháil domsa agus chun Ríocht do chirt, do shíochána agus do ghrá a chothú anseo ar talamh..

  Scrioptúr:

  “Le linn an tsuipéir….d’éirigh (Íosa) agus leag sé uaidh a chuid éadaigh, agus cheangail sé tuáille faoina choim. Ansin chuir sé uisce sa bháisín agus thosaigh ag ni cosa na ndeisceabail agus a dtiormú leis an tuáille……..Ansin, tar éis dó a gcosa a ní…….shuigh sé chun boird agus dúirt sé leo: ‘An dtuigeann sibh cad tá déanta agam daoibh’?” (Eoin. 2a, 4-5, 12b)

  Machnamh:

  Léigh is déan do mhachnamh.  Cad a deir an giota? Léigh arís é is éist le hÍosa ag labhairt leat. Léigh don 3ú huair é is Lig le do chroí labhairt le hÍosa. Léigh arís eile é is suigh go ciúin ar feadh 4 neomat i gcuideachta an Spioraid Naofa

  Paidir ag an gcríoch:

  A Íosa ró-naofa agus aiséirithe, go raibh croí lán de ghrá agus de dhóchas agam agus go raibh agam comh maith an fhís agus an léargas a thaispeáin an file Joseph Mary Plunkett ionat agus i do láithreacht chosmach nuair a scríobh sé –

  “I see his blood upon the rose
  And in the stars the glory of his eyes,
  His body gleams amid eternal snows,
  His tears fall from the skies.
  I see his face in every flower,
  The thunder and the singing of the birds
  Are but his voice – and carven by his power
  Rocks are His written word.
  All pathways by his feet are worn,
  His strong heart stirs the ever-beating sea,
  His crown of thorns is twined with every thorn,
  His cross is every tree."

  A fhuil is léir dom ar an rós,
  I ngach aon réalt tá glór a shúil.
  Mar shneachta a cholainn, is ritheann fós
  A dheora geala ón spéir anuas.

  Is léir a ghnúis i ngach aon bhláth
  An toirneach agus scol gach éin
  A ghuth, ar ndóigh – is snoite
  A chumhacht sa charraig féin.

  Is é a shiúil gach cosán dearg,
  A chroí a bhogann an ton tuile,
  Fíodh a choróin as gach aon dealg
  A chros is beo i ngach aon bhile.

  (Gabriel Rosenstock a d’aistrigh)

 • An tOchtú Lá

  Paidir don Nóibhéine

  Go mbeannaí an Tiarna mé agus go gcumhdaí sé mé. Go dtaithní gnúis an Tiarna orm agus go raibh sé caoin liom. Go nochta an Tiarna a ghnúis dom agus go dtuga sé síocháin dom.  Go raibh an Tiarna liom i rith na Nóibhéine seo agus impím ort, a Thiarna, an gar a iarraim le linn na Nóibhéine a dheonú dom (achainí os íseal), ar chuntar go gcabhróidh sí sin chun maitheas shíoraí a fháil domsa agus chun Ríocht do chirt, do shíochána agus do ghrá a chothú anseo ar talamh..

  Scrioptúr:

  “Má labhraím i dteangacha daoine agus aingeal ach gan aon ghrá a bheith agam, níl ionam ach mar a bheadh pras ag fuaimneach nó ciombail ag clingeadh…. Bíonn an grá foighneach agus bíonn sé lách; ní bhíonn éad air; ní dhéanann sé maíomh ná mórtas; ní bhíonn sé mímhúinte ná leithleasach, míchéadfach ná agrach. …..Ní rachfaidh an grá i léig go deo.” (1 Cor. 13: 1, 4-7; 8b)

  Machnamh:

  Léigh is déan do mhachnamh.  Cad a deir an giota? Léigh arís é is éist le hÍosa ag labhairt leat. Léigh don 3ú huair é is Lig le do chroí labhairt le hÍosa. Léigh arís eile é is suigh go ciúin ar feadh 4 neomat i gcuideachta an Spioraid Naofa

  Paidir ag an gcríoch:

  A Íosa ró-naofa agus aiséirithe, go raibh croí lán de ghrá agus de dhóchas agam agus go raibh agam comh maith an fhís agus an léargas a thaispeáin an file Joseph Mary Plunkett ionat agus i do láithreacht chosmach nuair a scríobh sé –

  “I see his blood upon the rose
  And in the stars the glory of his eyes,
  His body gleams amid eternal snows,
  His tears fall from the skies.
  I see his face in every flower,
  The thunder and the singing of the birds
  Are but his voice – and carven by his power
  Rocks are His written word.
  All pathways by his feet are worn,
  His strong heart stirs the ever-beating sea,
  His crown of thorns is twined with every thorn,
  His cross is every tree."

  A fhuil is léir dom ar an rós,
  I ngach aon réalt tá glór a shúil.
  Mar shneachta a cholainn, is ritheann fós
  A dheora geala ón spéir anuas.

  Is léir a ghnúis i ngach aon bhláth
  An toirneach agus scol gach éin
  A ghuth, ar ndóigh – is snoite
  A chumhacht sa charraig féin.

  Is é a shiúil gach cosán dearg,
  A chroí a bhogann an ton tuile,
  Fíodh a choróin as gach aon dealg
  A chros is beo i ngach aon bhile.

  (Gabriel Rosenstock a d’aistrigh)

 • An Naoú Lá

  Paidir don Nóibhéine

  Go mbeannaí an Tiarna mé agus go gcumhdaí sé mé. Go dtaithní gnúis an Tiarna orm agus go raibh sé caoin liom. Go nochta an Tiarna a ghnúis dom agus go dtuga sé síocháin dom.  Go raibh an Tiarna liom i rith na Nóibhéine seo agus impím ort, a Thiarna, an gar a iarraim le linn na Nóibhéine a dheonú dom (achainí os íseal), ar chuntar go gcabhróidh sí sin chun maitheas shíoraí a fháil domsa agus chun Ríocht do chirt, do shíochána agus do ghrá a chothú anseo ar talamh..

  Scrioptúr:

  “Ansin, lá sabóide, nuair a bhí Íosa ag gabháil trí na goirt arbhair, thosaigh a dheisceabail ag stoitheadh na ndias agus iad ag siúl na slí. Dúirt na Fairisínigh leis: ‘Féach, cén fáth a bhfuil said ag déanamh ruda nach dleathach sa tsabóid?......Dúirt Íosa leo: “Rinneadh an tsabóid ar son duine, ní dhearnadh ar son na sabóide; sa chaoi go bhfuil Mac an Duine ina mháistir ar an tsabóid féin.’” (Marcas. 2:23-24, 27-28)

  Machnamh:

  Léigh is déan do mhachnamh.  Cad a deir an giota? Léigh arís é is éist le hÍosa ag labhairt leat. Léigh don 3ú huair é is Lig le do chroí labhairt le hÍosa. Léigh arís eile é is suigh go ciúin ar feadh 4 neomat i gcuideachta an Spioraid Naofa

  Paidir ag an gcríoch:

  A Íosa ró-naofa agus aiséirithe, go raibh croí lán de ghrá agus de dhóchas agam agus go raibh agam comh maith an fhís agus an léargas a thaispeáin an file Joseph Mary Plunkett ionat agus i do láithreacht chosmach nuair a scríobh sé –

  “I see his blood upon the rose
  And in the stars the glory of his eyes,
  His body gleams amid eternal snows,
  His tears fall from the skies.
  I see his face in every flower,
  The thunder and the singing of the birds
  Are but his voice – and carven by his power
  Rocks are His written word.
  All pathways by his feet are worn,
  His strong heart stirs the ever-beating sea,
  His crown of thorns is twined with every thorn,
  His cross is every tree."

  A fhuil is léir dom ar an rós,
  I ngach aon réalt tá glór a shúil.
  Mar shneachta a cholainn, is ritheann fós
  A dheora geala ón spéir anuas.

  Is léir a ghnúis i ngach aon bhláth
  An toirneach agus scol gach éin
  A ghuth, ar ndóigh – is snoite
  A chumhacht sa charraig féin.

  Is é a shiúil gach cosán dearg,
  A chroí a bhogann an ton tuile,
  Fíodh a choróin as gach aon dealg
  A chros is beo i ngach aon bhile.

  (Gabriel Rosenstock a d’aistrigh)

Abhaile