User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Eoin 20:1-2, 11-18

Briathar Dé

Agus an chéad lá den tseachtain tháinig Máire Mhaigdiléana go moch, agus an dorchadas fós ann, chun an tuama agus chonaic sí an líog aistrithe ón tuama. Rith sí ansin agus tháinig sí go dtí Síomón Peadar agus go dtí an deisceabal úd eile ab ionúin le Íosa.

“Thog siad an Tiarna as an tuama,” ar sí leo, “agus níl a fhios againn cár chuir siad é.” Agus bhí Máire ina seasamh lasmuigh in aice an tuama agus í ag gol. Sa ghol di chrom sí síos agus d’fhéach isteach sa tuama, agus chonaic an dá aingeal in éidí geala ina suí mar ar luigh corp Íosa, aingeal acu ag an gceann agus an t aingeal eile ag na cosa. “Cén fáth a bhfuil tú ag gol, a bhean,” ar siad léi. “Mar gur thóg siad mo Thiarna,” ar sí leo, “agus nach eol dom cár chuir siad é.” Arna rá sin di, d’iompaigh sí thart agus chonaic sí Íosa ina sheasamh ansiúd ach nár aithin sí gurbh é Íosa é. Dúirt Íosa léi: “A bhean, cén fáth a bhfuil tú ag gol? Cé atá uait?” Mheas sí gurbh é an garraíodóir é agus dúirt leis: “A dhuine uasail, más tusa a thóg é, inis dom cár chuir tú é agus tabharfaidh mé liom é.” “A Mháire,” arsa Íosa léi. D’iompaigh sise agus dúirt as Eabhrais: “Rabúnaí,” is é sin le rá: “A Mháistir!” “Scaoil liom!” arsa Íosa léi, “óir ní dheachaigh mé suas chun an Athar fós; ach imigh chun mo bhráithre agus abair leo: ‘Táim ag dul suas chun m’Atharsa agus chun bhur nAtharsa, chun mo Dhé se agus chun bhur nDé se.’” Tháinig Máire Mhaigdiléana leis an scéala do na deisceabail: “Chonaic mé an Tiarna,” agus go ndúirt sé na nithe sin léi.

Eoin 20:1-2, 11-18
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Bean aonair an chéad duine a bhuail leis an Tiarna aiséirithe. Is ise anois aspal na n-aspal ó bhí siad fagtha gan mhothú gan luail ag an dobrón agus an mídhóchas. Sa domhan sin ina mbítí faichilleach maidir le mná agus ról na mban sa tsochaí, tugann Íosa tús áite di i ngnó an Dea-Scéala a roinnt. Tá dignit na mban buanaithe go deo na ndeor.
  • ‘Agus féach, le maidneachán an lae i ndiaidh na Sabóide, chítear go bhfuil an tuamba folamh. Taispeánann Íosa é féin ansin do Mháire Mhaigdiléana. Tá an creideamh á bhreith as an nua, níos beo agus níos tréine ná bhí ariamh, é dochloíte feasta ó tá sé tógtha ar thaithí chinntitheach … duine is ea Íosa ar féidir linn ár muinín a chur go huile is go hiomlán ann; is féidir linn ár muinín a chur ní hé amháin ina theachtaireacht ach in Íosa é féin, mar an Té Aiséirithe ní leis an aimsir atá caite a bhaineann sé, tá sé i láthair, inniu, beo.’ An Pápa Beinidict XVI.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Rinneadh eolchaire Mháire Mhaigdiléana a iontú ina ghairdeas nuair a d'aithnigh sí Íosa, agus d'imigh sí láithreach chun a inseacht do na deisceabail go raibh sé feicthe aici.
  • Trí aiséirí Íosa, déanaimid a bhua ar an bpeaca agus ar an mbás a cheiliúradh. Is é seo an bundamhna den chreideamh Críostaí. Cén éifeacht atá ag grásta an Aiséirí orm? Is é mo ghuí go bhfáilteod le gairdeas roimh theachtaireacht Íosa aiséirithe, agus creideamh agam i gcumhacht a láithreachta i mo shaol.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha