User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcas 8:27-35

Briathar Dé

D’imigh Íosa agus a chuid deisceabal go dtí na bailte i gCéasaráia Philib, agus sa tslí dóibh d’fhiafraigh sé dá dheisceabail: “Cé hé a deir na daoine mise?” Dúirt siad leis: “Eoin Baiste, agus cuid eile acu Éilias, cuid eile duine de na fáithe.” D’fhiafraigh sé díobh: “Ach cé hé a deir sibhse mé?” Dúirt Peadar leis á fhreagairt: “Is tú an Críost.” Agus d’ordaigh sé dóibh go géar gan labhairt mar gheall air le haon duine.
Thosaigh sé á theagasc dóibh nárbh fholáir do Mhac an Duine mórán a fhulaingt agus an diúltú a fháil ó na seanóirí agus ó uachtaráin na sagart agus óna scríobhaithe agus a chur chun báis agus éirí arís tar éis trí lá. Agus labhair sé an méid sin go hoscailte. Ach thug Peadar ar fhód ar leith é agus thosaigh ag tabhairt casaoide dó. Ach d’iompaigh seisean thairis, agus ar fheiceáil a dheisceabal dó, thug sé casaoid do Pheadar agus dúirt: “Siar i mo dhiaidh leat, a Shátain, mar ní hiad smaointe Dé atá i d’aigne ach smaointe daoine.”
Ghlaoigh sé chuige an slua mar aon lena dheisceabail agus dúirt sé leo: “Más áil le haon duine bheith ar mo bhuíon, séanadh sé é féin, tógadh suas a chros agus leanadh mé. Óir cibé arb áil leis a anam a shaoradh, caillfidh sé é; ach cibé a chaillfidh a anam mar gheall ormsa agus ar an soiscéal, saorfaidh sé é.

Marcas 8:27-35
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Tá gluaiseacht sa téacs seo inniu. Is féidir linn an cheist a fhreagairt dúinn féin maidir le cé hé Íosa i mo thuairimse. Is bronntanas ó Dhia é glacadh Leis mar do Shlánaitheoir, agus míníonn sé go gcosnóidh sé sin a lán fulaingthe air. Ní féidir le Peadar é seo a thuiscint agus tá sé ag argóint le hÍosa mar gheall air.
  • Tá iarracht de Pheadar i ngach duine againn. Feictear dúinn nach furasta glacadh le Cros Íosa, nach bhfuil aon ghá leis sin. Téann Íosa níos faide: beidh ár gcuid féin d'fhulaingt ag gach duine againn ach is féidir leis an Íosa fulangach a bheith ina dhlúthchara againn mar go dtuigeann sé cad is fulaingt ann.
  • Má fhiafraíonn tú d’Íosa ‘cé hé a deir Seisean tusa’, b’fhéidir go ndéarfadh sé ‘An duine a ghráim’. Ba bhreá é sin a chloisteáil uaidh agus a rá leat.
 • Smaointí ar Scrioptúir an lae

  Active
  Default
  • Radharc deacrach é seo: i dtús báire tugann Peadar casaoid d'Íosa, agus ansin, tugann Íosa casaoid do Pheadar. Tig linn cás a dhéanamh le Peadar mar cé againn nach rachadh sé dian orainn dá gceapfadh muid go ndéanfaí an cara is ionúine linn a chéasadh agus a chur chun báis? Ach deir Íosa le Peadar gur mó go mór fada é beartú Dé seachas mar a shamhlaíonn sé.
  • Dúirt duine éigin go dtagann aislingí Dé chugainn ar mhéid atá i bhfad ró-mhór dúinn. Glacann sé am fás chucu. Céard faoin bhfás inmheánach ionam – ar stop mé ag fás ag pointe éigin, sa chaoi is nach dtig le Dia aon ghníomhú cruthaitheach a dhéanamh ionam feasta?
  • A Thiarna, bíodh mé oscailte dod' aislingí éaguimsithe i mo leith, fiú is go bhfuil athrach, fulaingt agus i ndeireadh thiar an bás ag roinnt leo. Seo an chonair chuig an aoibhneas síoraí.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha