• Fáilte

  Is éard é cúrsa spioradálta Aidbhinte am aireachais spioradálta ionas go mbeifear níos réitithe i gcomhair theacht Chríost isteach sa saol
  • Is éard é ‘cúrsa spioradálta’ am guí a chaitear in áit uaigneach scaití. Ní áit uaigneach ar nós teach cúrsa spioradálta a bheas i gceist i gcás fhormhór na ndaoine a theagmhós leis na maranaí seo ach áit inmheánach marana. Tabharfar roinnt treoracha i dtaobh cháilíocht na héisteachta agus na láithreachta ionas go bhféadfaidh an Spiorad Naomh gníomhú ionainn.
  • ‘Cúrsa spioradálta Aidbhinte’ a thugtar air seo. Tá ciall shaolta agus ciall reiligiúnach leis an bhfocal ‘aidbhint’. Mar shampla, is rud tábhachtach nua a d’athraigh an saol seo againne aidbhint nó teacht an ríomhaire sa saol, Is é an t-am díreach roimh an Nollaig atá i gceist leis an gciall reiligiúnach. Is é sin aidbhint nó teacht éagsúil tábhachtach a athraíos an saol seo againne.
  • Chuir Shakespeare na focail seo a leanas i mbéas Hamlet: ‘is é an réiteach gach uile shórt’. Is éard é cúrsa spioradálta Aidbhinte am aireachais spioradálta ionas go mbeifear níos réitithe i gcomhair theacht Chríost isteach sa saol seo againn i mbliana. Mura dtaitníonn an téarma ‘cúrsa spioradálta’ leat, féadfaidh muid ‘eachtra aidbhinte réiteachta’ a thabhairt ar an aistear uile.
  • Is mian liom úsáid a bhaint as scéal cáiliúil Nollag a fhaighear i Soiscéal Mhatha, scéal na Saoithe nó na dTrí Rí, le ceann a chur ar an eachtra seo. Tá an-eolas ar an scéal céanna agus taitníonn sé go háirithe le gasúir arae tá an ghné dhrámata in uachtar ann. Mar sin féin, is scéal faoi chreideamh an duine fhásta é, mar a fheicfeas muid. Beidh deiseanna againn le haghaidh marana agus le haghaidh guí pearsanta ó am go ham le linn an scéil seo.
 • Intreoir

  Ní mór dúinn éalú ón tranglam laethúil agus beagáinín simplíochta agus ciúnais a chruthú
  • Cén chaoi a dtabharfaidh muid faoin eachtra mharana agus ghuí seo? Is é an chéad chuireadh agus an cuireadh is bunúsaí de chuid cúrsa spioradálta scíth a ligean. Caitheann ár bhformhór saol fíor-scaipthe. Is éard dúirt Wordsworth ‘go bhfuil an saol ró-mhór linn’ agus ar ndóigh ní raibh a oiread saoil ann riamh.
  • Ní mór dúinn éalú ón scaiptheacht agus cuid éigin den tsimplíocht a chuartú. Ní mór dúinn éalú ón tranglam laethúil agus beagáinín simplíochta agus ciúnais a chruthú. Moille, simplíocht, ciúnas agus socracht atá uainn – agus féin-fhoighne, mar go nglacann sé am moilliú. Teastaíonn roinnt scileanna socrachta ó fhormhór daoine le bheith in ann glacadh le Dia de réir a chéile.
  • Céard tá i gceist againn le scileanna socrachta? Seans go bhuil sean- chleachtadh agat ar chuid acu: Éisteacht leis na fuaimeanna uile thart timpeall agus ligean dóibh tú a bhailiú le chéile: nó aird a thabhairt ar d’anáil ag teacht is ag imeacht; nó ag athrá nath éigin ar nós ‘Gabh i leith, a Thiarna Íosa’; nó breathnú ar lasair choinnle, agus ligean di d’aird a choinneáil agus smaointe agus mothúcháin eile a dhíbirt. Faigh amach an rud is fearr a fheileas duit féin. Cuimhnigh air seo: ní ceist teicníce atá ann ach réiteacht. Réiteacht i gcomhair Dé. Siod dán iontach simplí le Máire Oilibhéir a dhéanas cur síos ar an nguí, rud nach dteastaíonn aon bhronntanas ar leith lena aghaidh ar nós blátha fhiáin, ach rud a thosaíos go fíor-shimplí agus a chothós éisteacht Focail. ‘Guí’ teideal simplí an dáin:

  Níl call
  le feileastram gorm,
  d’fhéadfadh sé gur fiailí in áit thréigthe
  a bheadh ann, nó cúpla cloch bheag;
  tabhair aird go háirithe,
  ansin cuir cúpla focal
  le chéile agus seachain a ndéanfá
  ró-chasta iad, ní comórtas é seo
  ach doras isteach sa mbuíochas,
  agus ciúnas ar féidir le glór eile labhairt ann.

 • Praiticiúlachtaí

  Abair paidir go n-aimsí tú a bhfuil Dia ag iarraidh a chur in iúl duit sa marana seo
  • Is amhlaidh a thugas gach uile alt de na maranaí ar na Saoithe léargas éagsúil ar an scéal, deis éagsúil chun guí. Ar nós i gcónaí, léigh na ráitis seo go cúramach le súil go n-aimsí tú rud nó dhó a chuideos leat stopadh agus tosú ag guí. Féadfaidh tú filleadh ar ghnéithe eile lá eile.
  • Léigh trí na sleachta Scrioptúir go mall ar an gcaoi chéanna agus bíodh a fhios agat an dtéann ceann nó dhó acu i gcionn ort níos mó ná na cinn eile. Bain muinín as sin. Ná hiarr gach uile shliocht acu a roghnú. Is é an aidhm atá ag na sleachta seo cúamh a thabhairt duit freagairt go pearsanta don scéal. Is mór is fiú an abairt as an Scrioptúr a rá cúpla babhta, go mall ómósach.  Tharlódh de réir a chéile go stopfá go ciúin ag focail nó ag gné éigin de scéal na Saoithe a bhfuil tábhacht ag roinnt léi duit-se.
  • Mar fhocal deireanach: Léigh an mharana ar dtús ansin smaoinigh ar na sleachta as an Scrioptúr agus ar deireadh fan i do thost agus tabhair faoi deara an ghné dá bhfuil léite agat is mó a théas i gcionn ort féin go pearsanta. Más mian leat treise a chur leis an gciúnas inmheánach, dún do shúile, agus abair paidir go n-aimsí tú a bhfuil Dia ag iarraidh a chur in iúl duit sa marana seo. Tabhairt cead don phaidir achainí sin tú a threorú chun ómóis agus dóchais. Fan sa gcruth sin a fhad agus a fhéadas tú. Ansin tabhair faoi na sleachta is mó a chuaigh i gcion ort a léamh an athuair san ath-fhriotal as na Scrioptuir nó ar leathanach na maranaí.
Abhaile