• Mórchiúnas

  Dún do shúile ionas go mbí cúpla nóiméad agat le ciúnas a aimsiú istigh ionat féin

  Agus tú ag tusú ar an am marana seo, dún do shúile ionas go mbí cúpla nóiméad agat le ciúnas a aimsiú istigh ionat féin. Tá tú anseo le solas nua a scairteadh ar do shaol. Iarr a bheith in ann teagmháil a dhéanamh leis na mianta is doimhne ionat. A Thiarna Íosa, dúirt tú go mba tusa solas an domhain agus ‘an bealach, an fhírinne agus an bheatha’ seo againne. Taispeáin dom an chaoi le taisteal i do theannta-sa tráth seo na hAidbhinte chun úire solais agus chugat-sa.

 • Scrioptúr

  Matha 2:7-9

  Ansin chuir Héaród fios ar na saoithe os íseal agus fuair tuairisc uathu ar an am a bhfacthas an   réalta. Chuir sé go Beithil iad ansin agus dúirt: “Imígí agus cuirigí fiafraí ghéar ar an leanbh. Nuair   a bhíonn sé faighte agaibh, cuirigí scéala chugam chun go rachainn féin ann ag déanamh ómóis dó.”  Nuair a chuala siad caint an rí, d’imigh siad leo. Agus an réalta, a bhí feicthe acu roimhe sin ag éirí, ghluais sí rompu go dtí gur stad sí os cionn na háite ina raibh an leanbh.

 • Machnamh

  Is cúnamh dúinn cuimhneamh ar na daoine uile ar bhuail muid le ar chosán na beatha, go háirithe iad siúd a shiúil aistear an Chreidimh linn
  • Triúr Saoithe a thaispeáintear sna sean-péintéireachtaí. Is é fírinne an scéil nach luaitear a líon ar chor ar bith i Scoiscéal Mhatha. Luaitear trí bhronntanas agus is é an chaoi ar léirigh ealaíontóirí i gcónaí triúr saoithe: seanduine, duine óg, agus duine de chine eile. Baisteadh iad ar ball: Baltasar, Meilchior agus Gaspar. Is é an rud is suntasaí gur scéal comhluadair ag taisteal le chéile é pé ar bith céard faoin líon. Go deimhin sa scannán den ainm ‘Cammina cammina’, a stiúir Ermanno Olmi, léirítear na Saoithe i gcomhluadar a gcuid treibheanna agus a gcuid teaghlach.
  • Sa gcás seo, mar chuid eile den chúrsa spioradálta Aidbhinte, is cúnamh dúinn cuimhneamh ar na daoine uile ar bhuail muid le ar chosán na beatha, go háirithe iad siúd a shiúil aistear an Chreidimh linn. Má sheasann tú i leataobh ó ‘thranglam mór’ na beatha laethúla mar a thug William James air, lena ghluaiseacht nóiméad agus eachtraí, is í láithreacht daoine eile an ní is suntasaí. Is í snáth ceangail na beatha í. ‘Is cuma nó saol ar oileán gaineamhlaigh saol gan cairde’, mar a dúirt an tÍosánach Spáinneach Baltasar Gracian. Dúirt sé thairis sin go mba é an bheannacht is fearr uile cara amháin a aimsiú agus a choinneáil i gcaitheamh do shaoil.
  • Is trí mheán cháilíocht an chaidrimh le daoine eile a fhásaimid agus a athraímid. Is anseo a fhoghlaimíos an croí gnaíúlacht agus flaithiúlacht mura ngortaítear é. Is anseo le cúnamh Dé a chothaíos daoine eile an t-aistear seo againne chun Dé ar nós aistear na Saoithe. Má chleachtaimid cairdeas a nglactar linn ann agus a léirítear tuiscint dúinn ann is mó an seans go mbí creideamh againn i nDia a ghlacas linn. Taistealaímid-ne i gcomhluadar ar nós na Saoithe. Cuirimis tús lenár nguí i gcomhair na Nollag leis an ngné seo dár saol, agus bíodh trí chuid sa gcleachtadh: cuimhneamh, leigheas agus buíochas.
 • Labhair le Dia

  Cuimhnigh ar amanna ar chuir tú aithne ar leith ar dhaoine nó amanna ar bhain tú sásamh as comhluadar daoine eile
  • Cuimhne. I ngach uile chuid acu seo, féadfaidh tú ath-léamh a dhéanamh ar do shaol agus tú i mbun guí agus ag féachaint le lámh Dé a aithint sna staideanna daonna éagsúla a raibh tú iontu i gcaitheamh na mblianta. Cuimhnigh ar thuismitheoirí, ar ghaolta teaghlaigh, ar chaidre na hóige agus na scoile, ar chaidrimh ar leith ar bhain muinín agus grá leo, ar chaidrimh a mhair agus ar chaidrimh a cailleadh le himeacht an ama. Cé hiad na daoine ar shaol eile ar fad a bheadh agat dá n-uireasa? Déan go réidh leis seo. Stop ag na cuimhní láidre. Ar chuidigh cuid de na caidrimh seo leat a bheith níos dílse don solas a leanas tú (ar nós na Saoithe ar a n-aistear)? Ar fhág cuid acu gortaithe thú nó ar chothaigh siad seirfean ionat? Cuimhnigh air gur cóir ath-chuairt a thabhairt ar an am atá caite agus ar an am i láthair i dteannta Chríost agus ní hea amháin le haghaidh fionnachtain, taiscéalaíocht nó scrúdú a dhéanamh ort féin. Ar nós mar a thug Críost cuairt ar theacht Zacháias (Lúcás 19), samhlaigh é ag tabhairt cuarta ar sheomraí scéal do shaoil-se. Féach le gach uile ní a fheiceáil trína shúile seisean.
  • Leigheas. Má ritheann smaointe cráite leat, ná lig tharat iad. Tá sé tábhachtach go dtiocfaí ar roinnt leighis mar chuid den oilithreacht seo chun na Nollag. ‘Maith dúinn mar a mhaithimid’ – an chaint sin as an ‘Ár nAthair’ is minic a chuirtear treise léi sa Soiscéal. Iarrtar orainn guí ar son ár ‘naimhde’. Níl sé furasta a leithéid a dhéanamh. Ní bhíonn smacht againn ar ár gcuid mothúchán, ach is féidir linn scaradh leis an seirfean. Seo íomhá a d’fhéadfadh cúnamh a thabhairt. Smaoinigh ar ghloine mhéadaithe: méadaíonn sé roinnt focal ar an leathanach ach cuireann sé anchruth ar an gcuid eile den leathanach. Má tá i ndán go bhfuil seirfean nó rud éigin is measa ná sin ag roinnt le caidreamh éigin, is furasta anchruth a chur ar an gcaidreamh le breathnú air go diúltach ar nós na gloine méadaithe agus gan an scéal uile a thuiscint i gceart. Is grásta ó Dhia an ‘ghloine mhéadaithe’ sin a bhriseadh agus an croí a shaoradh i gcomhair aistear an Chreidimh. Bíodh misneach agat coinneáil ort ag iarraidh Saoirse an Tiarna a chuartú.
  • Buíochas. Le linn ár n-aistir i bpáirt le daoine eile, is é an tsúil atá againn gur foinse beatha, iontais agus buíochais ár gcuid smaointe. Teastaíonn daoine eile uainn le muid a shaoradh chun grá, agus déanann siad é seo ar bhealaí éagsúla go leor. Cuimhnigh ar amanna ar chuir tú aithne ar leith ar dhaoine nó amanna ar bhain tú sásamh as comhluadar daoine eile. Cuimhnigh ar an gcaoi ar fhás caidreamh buan as teagmháil fhánach. Gabh buíochas as ucht bheannacht na dteagmhálacha seo agus as an gcaoi ar oscail siad do chroí do Dhia. Mar bhaill de chomhluadar daonna agus sa gcaidreamh atá againn le Dia téimid thar thairseacha agus téimid níos doimhne. Mar a deir Críost: ‘Ní seirbhísigh a thugaim oraibh feasta, mar ní eol do sheirbhíseach gnó a mháistir. Ach thug mé cairde oraibh, óir gach a gcuala ó m’Athair, chuir mé in iúl daoibh é.’
  • Déantar eachtra fionnachtana dár n-aistear chun an Charad atá ag teach an athuair i mbliana.
Abhaile