Cúrsa Spioradálta Carghais 2016: Bliain Trócaire, Carghas Leighis

Do chéad fáilte go dtí Cúrsa Spioradálta Cúrsa Spioradálta Carghais na bliana seo. Tugann cúrsa spioradálta deis duit a ghabháil ar leataobh ó ghnáthchúraimí an tsaoil, marana agus guí a dhéanamh ar staid an chaidrimh atá agat le Dia, leis na daoine thart ort, agus leis an saol mór. Ar mhaithe le cúnamh agus treoir inár nguí i mbliana, déanfaimid marana ar míorúiltí leigheas Íosa í Soiscéal Mhatha. Léigh an Intreoir chun tosú.