User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2018-01-18

Láthair Dé

Is ionann 'bheith i láthair' agus teacht mar atá tú

agus a bheith oscailte don duine eile.

Ag an nóiméad seo, agus mé ag teacht anseo, tá Dia i láthair ag fanacht liom.

Bíonn Dia ann romham i gcónaí, ag iarraidh teagmháil liom,

fiú níos mó ná an cara is dlúithe atá agam

Tógaim nóiméad chun fáiltiú roimh mo Dhia grámhar.

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

Conas a bhraithim i ndáiríre?
éadromchroíoch nó tromchroíoch?
seans go bhfuilim síochánta, sona sásta.
Nó b’fhéidir go bhfuil easpa dóchais ionam,
nó buartha, nó feargach.
Aithním conas mar atáim i ndáiríre.
Gránn Dia mé díreach mar atáim.

Briathar Dé

Marcas 3:7-12

Chuaigh Íosa i leataobh i dtreo na farraige, é féin agus a dheisceabail, agus lean slua mór ón nGailíl é – ó Iúdáia fós, ó Iarúsailéim, ó Idiúmáia, ón taobh thall den Iordáin, agus ó thimpeall na Tuíre agus na Síodóine, tháinig slua mór chuige, nuair a chuala siad a raibh á dhéanamh aige. Agus dúirt sé lena dheisceabail bád a bheith ullamh acu dó mar gheall ar an slua le heagla go mbeidís ag brú air. Mar bhí sé tar éis mórán daoine a leigheas, sa chaoi, iad seo uile a raibh aicídí orthu, go mbídís ag plódú air chun baint leis. Agus nuair a d’fheiceadh na spioraid mhíghlana é, chaithidís iad féin síos roimhe agus screadadh siad amach: “Is tú Mac Dé!” Ach d’ordaigh sé go dian dóibh gan é chur in iúl.

 

 

 

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Nuair a chloisimid scéal mar seo agus nuair a fhoghlaimímid cé chomh fuadrach is bhí saol Íosa, b’fhéidir go gceapfaimis nach dtarlódh mórán lena ais inár saol féin. Ag amanna mar sin tá sé tábhachtach a thuiscint go mbíonn Íosa i láthair agus go labhraíonn sé linn inár gcroí is inár n-anam a bhíonn lán d’eachtraí. Gránn sé gach duine againn ina nduine is ina nduine. Agus muid ina láthair, is féidir linn bheith mar a bhímid ar fad ar fad.
  • Bí le hÍosa agus aird ort á díriú aige ar ar mó leis i do shaol agus ar do dheabhóid uilig dósan agus do dhaoine eile.

Comhrá

Cad a bhraithim le linn dom a bheith ag guí?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim rún mo chroí dó.

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha