User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2018-06-15

Láthair Dé

A Thiarna Dia mo Chruthaitheoir,
bí gar dom anois.
Tá m’anam ag tnúth le do chuideachta.

 

Saoirse

Tá saoirse agam.
Nuair a fhéachaim ar na focail sin i scríbhinn cruthaíonn siad iontas ionam.
Buíochas le Dia as ucht saoirse a bheith agam.

Tabhair faoi deara

Conas atáim inniu? Maidir le Dia, conas atáim?
An bhfuilim buíoch as aon rud? Más' ea, gabhaim buíochas leis.
An bhfuil brón orm faoi aon rud? Más' ea, iarraim maithiúnas air.

Briathar Dé

Matha 5:27-30

“Chuala sibh go ndúradh: ‘Ná déan adhaltranas.’ Ach is é a deirimse libh, duine ar bith a bhreathnaíonn ar bhean le dúil inti, tá adhaltranas déanta aige léi cheana féin ina chroí. Más siocair pheaca duit do shúil dheas, srac amach í agus caith uait í, óir is fearr duit ball de do chorp a chailleadh ná do chorp ar fad a chaitheamh isteach in ifreann. Agus más siocair pheaca duit do lámh dheas, gearr anuas í agus caith uait í, óir is fearr duit ball de do chorp a chailleadh ná go rachadh do chorp ar fad isteach in ifreann.

“Dúradh fós: ‘Má scaoileann duine a bhean uaidh tugadh sé litir idirscartha di.’ Ach is é a deirimse libh, gach aon duine a scaoileann uaidh a bhean, taobh amuigh de chás an striapachais, ligeann sé le hadhaltranas í, agus duine ar bith a phósann bean a scaoileadh, déanann sé adhaltranas.

 

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Ní furast dul i ngleic le hábhar na téacs seo, go háirithe ar na saolta agus caidrimh chomh leochaileach sin agus an colscaradh go forleathan. Níl na húdair ar aon fhocal faoina bhrí: an raibh aithne á chur i láthair ag Íosa nó an amhlaidh a bhí an t-idéal á fhógairt aige faoi mar a rinne sé in ailt eile? Céard is brí leis an ráiteas “taobh amuigh de chás an striapachais?” Is cinnte nach bhfuil mar chuspóir leis na Smaointe seo teacht ar chinneadh faoin doiléire maidir leis an gceist dhoiléir seo. Ach leis sin ráite, chaithfeadh gur léir go fiú don léithoir fánach go bhfuil Íosa ag tacú le hidéal an phósta dhoscaoilte.
  • Pléann Seanmóir na mBiáide ar an Sliabh leis an gcroí, an áit óna n-eascraíonn ár ngníomhartha amhail mar a thagann torthaí ar an gcrann. Dá réir seo, tá tús áite ag an ionracas pearsanta, fiú is má íocann duine go daor as. Cuidigh liom, a Thiarna, a bheith mar dheisceabal agat cuma cén t-ualach.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cairde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha