User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2019-03-17

Láthair Dé

Cuimhním ar conas a mhaireann Dia inar chruthaigh sé.
Maireann sé ionam féin, ag bronnadh orm a bheith ann fiú.
Tugann Dia dom beatha, mothú agus tuiscint.
Déanann sé a theampall díom.
Is ar a dheilbh agus a chosúlacht féin a cruthaíodh mé. (Naomh Iognáid)

Saoirse

Iarraim an grásta ar Dhia chun a bheith ábalta
mo chúraimí féin a scaoileadh uaim;
ionas go mbeinn oscailte do Dhia féin,
don méid atá seisean ag iarraidh ormsa.
Mar sin ligfidh mé do Dhia mo bheatha a stiúrú agus a mhunlú.

Tabhair faoi deara

Conas a bhraithim i ndáiríre?
éadromchroíoch nó tromchroíoch?
seans go bhfuilim síochánta, sona sásta.
Nó b’fhéidir go bhfuil easpa dóchais ionam,
nó buartha, nó feargach.
Aithním conas mar atáim i ndáiríre.
Gránn Dia mé díreach mar atáim.

Briathar Dé

Lúcás 9:28-36

Agus timpeall ocht lá tar éis na cainte sin, rug sé leis Peadar agus Eoin agus Séamas agus chuaigh an sliabh suas chun guí. Agus sa ghuí dó, tháinig athrach cló ar a ghnúis agus d’éirigh a chuid éadaigh gléigeal lonrach. Agus bhí beirt fhear ag agallamh leis – b’iad Maois agus Éilias iad – agus chonacthas i nglóir iad ag caint faoina imeacht as an saol, rud a bhí le tabhairt chun críche aige in Iarúsailéim. Bhí Peadar agus a chompánaigh trom le codladh, ach d’fhan siad ina ndúiseacht agus chonaic siad a ghlóir agus an bheirt a bhí ansiúd in éineacht leis. Agus ansin, le linn dóibh seo bheith ag scaradh leis, dúirt Peadar le Íosa: “A Mháistir, is maith mar a tharla anseo sinn: déanaimis trí bothanna, ceann duit féin, ceann do Mhaois agus ceann d’Éilias” – agus gan a fhios aige cad a bhí sé a rá. Ach nuair a bhí sé ag rá an méid sin, tháinig scamall, agus bhí sé ina scáil anuas orthu, agus bhí uamhan orthu nuair a d’imigh siad siúd isteach sa scamall. Agus tháinig glór as an scamall ag rá: “Is é seo mo Mhac, an té is togha liom; éistigí leis!” Agus le macalla an ghlóir, fuarthas Íosa ina aonar. Ach d’fhan na deisceabail ina dtost agus níor inis siad d’aon duine sna laethanta sin aon ní dá raibh feicthe acu.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Ar gach ócáid shacraimintiúil, iad siúd a bhfuil grá againn dóibh chítear dúinn iad ina bhfíordhínit mar dhaoine daonna ar ionúin le Dia iad. Na haislingí don leanbh foirfe arna Bhaisteadh, an beannú le tíolacthaí ag an gCóineartú, áille an mhaiteanais ag Sacraimint an Athmhuintearais, teolaíocht na Comaoine, an dóchas sa slánú ag Sacraimint na nEaslán, an dínit is dual do chonradh an ghrá sa Phósadh, áille shearmanas an Oirnithe. Uaireanta, baineann éadaigh breátha stangagh asainn de mhéid a maise. Bhí sé de phribhléid ag Peadar, ag Eoin agus ag Séamas go bhfaca siad Íosa i lán a dhínite.
  • An bhfaca tusa ariamh duine is ansa leat ina dhínit iomlán? An dtig leat ócáid dá shórt a thabhairt chun cuimhne?

Comhrá

Cad a bhíonn ag corraí ionam le linn dom a bheith ag guí?
An mbraithim sólás, dólás, brón, buairt?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí cóngarach dom.
Roinnim mo chuid rún leis.
Faighim faoiseamh agus suaimhneas.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha