User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2019-03-20

Láthair Dé

Moillim ar feadh tamaill ag smaoineamh ar an ngrá atá ag Dia dom.
Dóirteann Dia a ghrásta go fial orm.
Chruthaigh Dia mé ina dheilbh fhéin
agus déanann sé teampall Dé díom.

Saoirse

Iarraim an grásta ar Dhia chun a bheith ábalta
mo chúraimí féin a scaoileadh uaim;
ionas go mbeinn oscailte do Dhia féin,
don méid atá seisean ag iarraidh ormsa.
Mar sin ligfidh mé do Dhia mo bheatha a stiúrú agus a mhunlú.

Tabhair faoi deara

Tá scíste ó chúraimí an lae riachtanach dúinn go léir.
Tuigimid go gcaithfidh ár gcoirp sos a fháil.
Nuair a bhímid i gcomhluadar Dé ardaítear ár spiorad
agus braithimid suaimhneas croí agus aigne.

Briathar Dé

Matha 20:20-23

Ansin tháinig máthair chlann Zeibidé chuige agus a mic in éineacht léi agus d'umhlaigh sí síos ag iarraidh aisce air. Dúirt sé léi: "Cad ab áil leat?" "Tá," ar sise leis, "an bheirt mhac seo agamsa, go n ordófá iad a bheith ina suí, duine acu ar do dheis agus an duine eile ar do chlé, i do ríocht." D'fhreagair Íosa: "Níl a fhios agaibh cad atá sibh a iarraidh," ar seisean. "An bhféadann sibh an cupa a ól atá le hól agamsa?" Dúirt siad leis: "Féadaimid." Dúirt sé leo: "Ólfaidh sibh go deimhin as mo chupa, ach maidir le suí ar mo dheis nó ar mo chlé, ní agamsa atá é sin a thabhairt ach is dóibh siúd é dá bhfuil sé i ndán ag m'Athair."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • In aon ghrúpa, bheadh gearáin ann maidir le 'tionchar míchuí' dá mba rud é go ndearna duine ón taobh amuigh idirghabháil, ag iarraidh ardú céime a fháil do bhaill a theaghlaigh. Ach anseo is cosúil go bhfuil scríbhneoir an tSoiscéil ag iarraidh úsáid a bhaint as an eachtra chun ceacht a chur ina luí ar dhaoine, ceacht nach raibh uathu. Bhí Íosa ag iarraidh dul i bhfeidhm ar a lucht leanúna tríd an gceacht seo. Ní raibh aon bhaol ann go raibh an grúpa ar tí cumhacht pholaitiúi, maraon leis na poist ab fhearr a bheadh le roinnt, a ghabháil chucu féin. Ba rídhócha go ndéanfaí neamhshuim iomlán dá ngrúpa beag. Bhí an céasadh agus an bás ag bagairt ar Íosa. Mar sin, ba é an rud ar fad a bhí á thairiscint do Shéamas agus Eoin ná 'cupán' na géarleanúna.
  • In áit eile tarraingíonn Naomh Matha anuas an t-ábhar seo a bhféadfaimis 'ardú go hoifig ard' a thabhairt air: "Cé hé an té is mó i ríocht na bhflaitheas?" I gcónaí bíonn an freagra mar an gcéanna: leanbh. Go hidéalach ní bhíonn leanbh teantásach choíche, é ag brú as a bhealach lena uillinn daoine eile; go hidéalach bíonn leanbh díreach buíoch as pé rud a tharlaíonn. Má bhítear ag déanamh buannaíochta ar bith ar dhaoine eile, cuireann Íosa fainic orainn, is é sin an rud is dual do phágánaigh.

Comhrá

I gcomhrá bíonn caint agus éisteacht i gceist.
Chomh maith le bheith ag caint le hÍosa ní mór dom a bheith socair agus éisteacht le hÍosa.
Samhlaím séimhe ina shúile le linn dó a bheith ag féachaint orm go grámhar, lúcháireach.
Is féidir liom a bheith macánta le hÍosa le linn dom mo chúraimí agus mo bhuarthaí a scaoileadh leis ó íochtar mo chroí.
Iarraim ar Íosa cabhrú liom mo mhuinín a chur ann go hiomlán toisc go dtuigim go dtugann sé an rud is fearr dom i gcónaí.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha