User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2019-03-20

Láthair Dé

Moillim ar feadh nóiméid i láthair Dé.
Tá Dia timpeall orm, tá sé i ngach ball dem' chorp.
Tá sé i ndoimhneacht mo chroí.

Saoirse

Tá saoirse agam.
Nuair a fhéachaim ar na focail sin i scríbhinn cruthaíonn siad iontas ionam.
Buíochas le Dia as ucht saoirse a bheith agam.

Tabhair faoi deara

Conas atáim inniu? Maidir le Dia, conas atáim?
An bhfuilim buíoch as aon rud? Más' ea, gabhaim buíochas leis.
An bhfuil brón orm faoi aon rud? Más' ea, iarraim maithiúnas air.

Briathar Dé

Matha 20:20-23

Ansin tháinig máthair chlann Zeibidé chuige agus a mic in éineacht léi agus d'umhlaigh sí síos ag iarraidh aisce air. Dúirt sé léi: "Cad ab áil leat?" "Tá," ar sise leis, "an bheirt mhac seo agamsa, go n ordófá iad a bheith ina suí, duine acu ar do dheis agus an duine eile ar do chlé, i do ríocht." D'fhreagair Íosa: "Níl a fhios agaibh cad atá sibh a iarraidh," ar seisean. "An bhféadann sibh an cupa a ól atá le hól agamsa?" Dúirt siad leis: "Féadaimid." Dúirt sé leo: "Ólfaidh sibh go deimhin as mo chupa, ach maidir le suí ar mo dheis nó ar mo chlé, ní agamsa atá é sin a thabhairt ach is dóibh siúd é dá bhfuil sé i ndán ag m'Athair."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • In aon ghrúpa, bheadh gearáin ann maidir le 'tionchar míchuí' dá mba rud é go ndearna duine ón taobh amuigh idirghabháil, ag iarraidh ardú céime a fháil do bhaill a theaghlaigh. Ach anseo is cosúil go bhfuil scríbhneoir an tSoiscéil ag iarraidh úsáid a bhaint as an eachtra chun ceacht a chur ina luí ar dhaoine, ceacht nach raibh uathu. Bhí Íosa ag iarraidh dul i bhfeidhm ar a lucht leanúna tríd an gceacht seo. Ní raibh aon bhaol ann go raibh an grúpa ar tí cumhacht pholaitiúi, maraon leis na poist ab fhearr a bheadh le roinnt, a ghabháil chucu féin. Ba rídhócha go ndéanfaí neamhshuim iomlán dá ngrúpa beag. Bhí an céasadh agus an bás ag bagairt ar Íosa. Mar sin, ba é an rud ar fad a bhí á thairiscint do Shéamas agus Eoin ná 'cupán' na géarleanúna.
  • In áit eile tarraingíonn Naomh Matha anuas an t-ábhar seo a bhféadfaimis 'ardú go hoifig ard' a thabhairt air: "Cé hé an té is mó i ríocht na bhflaitheas?" I gcónaí bíonn an freagra mar an gcéanna: leanbh. Go hidéalach ní bhíonn leanbh teantásach choíche, é ag brú as a bhealach lena uillinn daoine eile; go hidéalach bíonn leanbh díreach buíoch as pé rud a tharlaíonn. Má bhítear ag déanamh buannaíochta ar bith ar dhaoine eile, cuireann Íosa fainic orainn, is é sin an rud is dual do phágánaigh.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cairde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha