User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2020-03-27

Láthair Dé

Agus mé i mo shuí anseo, is comharthaí iad,
bualadh mo chroí, tuile agus trá
m'anála, gluaiseachtaí m'aigne,
comharthaí go bhfuil Dia fós do mo
chruthú.
Moillim ar feadh nóiméid, agus tógaim faoi ndeara
Láithreacht seo
Dé istigh ionam.

Saoirse

"Ní chreidfeadh crann mór gan chuma go bhféadfadh sé bheith ina dhealbh,
le meas ag a lán air mar éacht dealbhóireachta,
agus ní ghéillfeadh sé do shiséal an dealbhóra a aithníonn,
toisc gur ginias é, cad is féidir leis a chruthú as". (Naomh Iognáid)
Iarraim grásta Dé ligean do mo Chruthaitheoir mé a mhúnlú.

Tabhair faoi deara

I láthair mo Chruthaitheora caithim súil go macánta
ar na mothúcháin a bhí agam ar feadh an lae,
na buaic agus na bun phointí agus an talamh cothrom.
An féidir liom a thuiscint cá raibh an Tiarna?

Briathar Dé

Eóin 7:1-2, 10, 25-30

Ina dhiaidh sin bhí Íosa ag gabháil thart sa Ghailíl, mar níorbh áil leis gabháil thart in Iúdáia mar go raibh na Giúdaigh ag iarraidh é a chur chun báis. Bhí féile na nGiúdach, féile na dTaibearnacal, in achmaireacht. Ach nuair a bhí a bhráithre imithe suas chun na féile, chuaigh sé féin suas chomh maith, níorbh os ard é, ach mar a bheadh faoi choim. Dúirt cuid de mhuintir Iarúsailéim: “Nach hé seo an fear atá siad a iarraidh a chur chun báis? Agus féach é ag caint os comhair an tsaoil agus gan aon ní á rá acu leis. An amhlaidh le fírinne go bhfuil a fhios ag na huachtaráin gurb é an Críost é? Is eol dúinn áfach cad as dó seo; ach an Críost, nuair a thiocfaidh sé, ní eol d’aon duine cad as dó.” Ghlaoigh Íosa ansin in ard a ghutha sa Teampall:
“Tá aithne agaibh orm, más ea,” ar sé,
“agus is eol daoibh cad as dom;
agus ní uaim féin a tháinig mé;
ach is fíor é an té a chuir uaidh mé,
agus níl aithne agaibhse air.
Ach tá aithne agamsa air
mar is uaidh a tháinig mé
agus is eisean a chuir uaidh mé.”
Bhí siad ag iarraidh é a ghabháil, ach níor leag aon duine lámh air, mar ní raibh a uair tagtha fós.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Ba é an freagra a bhí ag cuid díobh ar Íosa ná go mba mhaith leo é a mharú. Bhí sé ar an eolas faoi seo agus d’iompar sé é féin go cúramach. Tá an cur chuige céanna ag Íosa fós le daoine. Tá sé thar a bheith oilte.
  • Ba mhaith le go leor daoine sa lá atá inniu ann é a mharú, tríd an teagasc agus an tionchar a bhí aige a scriosadh. Ach uaireanta labhair Mac Dé go hoscailte. Ní raibh a fhios ag na daoine conas é a fhreagairt. Smaoinigh cuid acu nach raibh ann ach fear ó Nazarat. Ach bhí cúlra aige nár thuig siad. Chuir Duine eile, a Athair, isteach sa domhan é.
  • Tá an fhírinne uile ag an té a chuir Íosa chugainn. Ach is é Íosa, é féin, an fhírinne sin. Na daoine a d'éist leis, raibh a fhios acu i ndáiríre cad é an rud é an fhírinne. Is ionann glacadh le hÍosa agus an fhírinne a bheith agat ag an leibhéal is doimhne.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cáirde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha