User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2020-03-28

Láthair Dé

Tá Dia i mo chuideachta, ach níos mó ná sin, tá sé ionam.
Is é a thugann dom mo 'bheith ann'.
Cuimhním ar an Dia seo ionam a thugann beatha dom.
Tá Sé i mbualadh mo chroí, i dtuile agus trá m'anála,
i ngluaiseachtaí m'aigne, i mo shaol ar fad.

Saoirse

Tá saoirse agam.
Nuair a fhéachaim ar na focail sin i scríbhinn cruthaíonn siad iontas ionam.
Buíochas le Dia as ucht saoirse a bheith agam.

Tabhair faoi deara

I láithreacht ghrámhar Dé
féachaim siar ar an lá, ó thús deireadh.
Gabhaim buíochas as gile na gréine agus áilleacht an lae.
Tugaim suntas do na tréimhsí dorcha
agus an teachtaireacht a thugann siad dom.
Iarraim cneasú, misneach agus maithiúnas.

Briathar Dé

Eoin 7:40-52

Cuid den slua, áfach, nuair a chuala siad na focail sin, deiridís: “Is é seo an fáidh gan amhras.” Deireadh tuilleadh acu: “Is é an Críost é seo,” ach deireadh cuid eile acu: “An as an nGailíl atá an Críost ag teacht? Nach ndeir an scrioptúr gur de shíol Dháiví, agus ó bhaile na Beithile, mar a raibh Dáiví, atá an Críost ag teacht?” D’éirigh aighneas ina thaobh dá réir sin i measc an tslua. Ba mhian le cuid acu é a ghabháil, ach níor chuir aon duine lámh ann. Tháinig na póilíní dá bhrí sin go dtí na hardsagairt agus na Fairisínigh agus dúirt siadsan leo: “Cad chuige nár thug sibh libh é?” D’fhreagair na póilíní: “Níor labhair aon duine riamh mar a labhraíonn an duine seo.” D’fhreagair na Fairisínigh iad dá bhrí sin: “An féidir gur mealladh sibhse comh maith? Ar chreid aon duine de na huachtaráin nó de na Fairisínigh ann? Ach an slua seo nach eol dóibh an dlí, tá mallacht orthu.” Níocodaemas – an té a tháinig chuige roimhe sin agus gur dhuine acu é – dúirt sé leo: “An dtugann ár ndlí breith ar aon duine gan éisteacht a thabhairt dó ar dtús agus a fháil amach cad tá sé a dhéanamh?” D’fhreagair siad agus dúirt leis: “An amhlaidh is Gailíleach tusa chomh maith? Cuardaigh an scrioptúr agus féach nach n éiríonn fáidh ón nGailíl.”

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Na daoine a bhí ina gcónaí le hÍosa, níor thuig siad cérbh é – arbh fháidh é nó arbh é an Messias é? Léirigh sé seo go ndeachaigh sé go mór i bhfeidhm orthu. Ach níorbh fhéidir leo dul chomh fada sin agus glacacdh leis mar an Messias go cinnte agus go hiomlán. Ní aithníonn a lán daoine fós mórgacht Chríost.
  • “Níor labhair aon duine riamh mar a labhraíonn an duine seo.” Bhí eagla ar na póilíní Íosa a ghabháil, toisc go ndeachaigh sé i gcion chomh mór sin ar na daoine. Ach fós bhí mearbhall ar an slua toisc gurbh as Nazarat dó. Chuir sé seo cosc orthu bualadh leis agus é ina dhuine agus a fhoghlaim cérbh é i ndáiríre.
  • Shíl na Fairisínigh go raibh dallamullóg á cur ag Íosa ar a lucht éisteachta. Bhí sé seo aisteach, ós rud é nach bhféadfadh seisean, arbh é an fhírinne iomlán é, dallamullóg a chur ar aon duine in am ar bith.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cáirde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha