User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2020-06-28

Láthair Dé

A Thiarna Dia mo Chruthaitheoir,
bí gar dom anois.
Tá m’anam ag tnúth le do chuideachta.

 

Saoirse

An rud is mó a chuireann bac orm i dtaobh saoirse 
ná an claonadh atá ionama bheith gafa le mianta 
nó cuspóirí áirithe a shroicheadh – eagla, dóchas agus uaillmhian.
Cuirim srian ar an tsaoirse ionam chun fás agus forbairt a iniúchadh.
Iarraim ar Dhia cabhrú liom chun an tsaoirse ionam féin a aithint
agus chun glacadh le dúshláin nua
a threoróidh mé ar chúrsa de réir toil Dé.

Tabhair faoi deara

A Íosa, cabhraigh liom a bheith san airdeall do do láithreacht,
do chumhacht agus do ghrá
gach lá de mo shaol.

Briathar Dé

Matha 10, 37-42

"An té arb ansa leis athair nó máthair ná mé, níl sé diongbhála dom, agus an té arb ansa leis mac nó iníon ná mé, níl sé diongbhála dom; agus an té nach nglacann a chros agus mise a leanúint, níl sé diongbhála dom. An té a fhaigheann a anam, caillfidh sé é; ach an té a chaillfidh a anam mar gheall ormsa, gheobhaidh sé é. "An té a ghlacann sibhse, glacann sé mise; agus an té a ghlacann mise, glacann sé an té a chuir uaidh mé. An té a ghlacann fáidh as ucht gur fáidh é, is tuarastal fáidh a gheobhaidh; agus an té a ghlacfaidh fíréan as ucht gur fíréan é, is tuarastal fíréin a gheobhaidh. "Agus má thugann duine ar bith oiread is an cupán d'fhíoruisce do dhuine den mhuintir bheag.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Is annamh a iarrtar cupán uisce orainn. Ach téann an luach saothair a ghealann Íosa thar an almsóireacht aonair chucu siúd a bhíonn ag saothrú ar mhaithe le daoine eile faoi rún ar iliomad bealaigh, mar shampla, córas uisce cathrach a choinneáil ar siúl, nó cúram a thabhart don sláinteachas poiblí, mar státsheirbhísigh, pluiméirí, innealtóirí, eolaithe, glantóirí sráide nó tuismitheoirí clainne. Tá cónaí orainn i sochaí atá éirithe níos casta, ach fáitear an cúram agus an fhéile chéanna i ngach uile ghairm bheatha, áit ar bith a gcaitheann daoine iad féin ar mhaithe le daoine eile.
  • Táim buíoch dhíot, a Thiarna, as an deis a thugann tú dom freastal ar dhaoine eile.

Comhrá

Cad a bhraithim le linn dom a bheith ag guí?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim rún mo chroí dó.

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha