User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2020-07-01

Láthair Dé

Tá Dia i mo chuideachta, ach níos mó ná sin, tá sé ionam.
Is é a thugann dom mo 'bheith ann'.
Cuimhním ar an Dia seo ionam a thugann beatha dom.
Tá Sé i mbualadh mo chroí, i dtuile agus trá m'anála,
i ngluaiseachtaí m'aigne, i mo shaol ar fad.

Saoirse

"Is beag duine a aithníonn an áilleacht a chruthódh Dia
dá ligfidis dó iad a mhúnlú." (Naomh Iognáid)
Iarraim grásta Dé muinín iomlán a bheith agam as a ghrá.

Tabhair faoi deara

Tá scíste ó chúraimí an lae riachtanach dúinn go léir.
Tuigimid go gcaithfidh ár gcoirp sos a fháil.
Nuair a bhímid i gcomhluadar Dé ardaítear ár spiorad
agus braithimid suaimhneas croí agus aigne.

Briathar Dé

Matha 8:28-34

Nuair a bhí an taobh eile bainte amach aige, i dtír na nGadairéanach, tháinig faoina dhéin beirt a raibh deamhain iontu ag teacht amach as na tuamaí, agus iad chomh fiata sin nárbh fhéidir do dhuine ar bith an bóthar sin a ghabháil. Scread siad amach: “Cad ab áil leat dínn, a Mhic Dé? An é a thug anseo thú chun sinn a chrá roimh an uain?” Bhí, achar éigin uathu, tréad mór muc ar féarach, agus rinne na deamhain achainí air: “Má thiomáineann tú amach sinn, cuir isteach i dtréad na muc sinn.” Dúirt sé leo: “Amach libh.” Tháinig siad amach agus isteach leo sna muca, agus seo an tréad ar fad ina ruathar le fána isteach san fharraige gur cailleadh san uisce iad. Theith na mucaithe, chuaigh siad isteach sa chathair agus d’inis siad an scéal ar fad agus mar gheall ar na deamhnaígh. Agus seo amach muintir na cathrach go léir in airicis Íosa; ach nuair a chonaic siad é, d’iarr siad air a gceantar féin a fhágáil.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Trasnaíonn misean Íosa gach uile teorainn. Níl aon eagla air dul anonn go dtí an taobh thall, chuig tir na nGintlithe áit nár nós leis na Giúdaigh a dhul de ghnáth. Ansiúd teagmhaíonn sé le fórsaí an oilc i gcruth na ndeamhnach agus ceansaíonn iad. Ach theip ar an slua cumhacht Dé ag oibriú trí Íosa a aithint agus d'impigh siad air imeacht.
  • A Thiarna, agus tusa le m'ais, ní aon chúis eagla dom fórsaí an dorchadais sa saol. Tugann tú saor mé ar an uile olc agus ní fhágann tú ní ar bith gan déanamh chun a chinntiú go mbéarfaidh an mhaitheas barr bua. Cuidigh liom muinín a chur i do chumhacht dhiaga i dtaca le mo shaol agus a bheith aireach ar na slite ina gcuireann tú in iúl teachtaireacht do sholais.

Comhrá

A Íosa, labhraíonn tú liom trí chomhrá na soiscéal.
Déanfaidh mé mo dhícheall freagra a thabhairt ar ghlaoch Dé.
Cabhraigh liom saothar do láimhe a aithint i ngnáthimeachtaí an lae.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha