User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2020-07-02

Láthair Dé

A Thiarna Dia mo Chruthaitheoir,
bí gar dom anois.
Tá m’anam ag tnúth le do chuideachta.

 

Saoirse

Tá saoirse agam.
Nuair a fhéachaim ar na focail sin i scríbhinn cruthaíonn siad iontas ionam.
Buíochas le Dia as ucht saoirse a bheith agam.

Tabhair faoi deara

Conas atáim inniu? Maidir le Dia, conas atáim?
An bhfuilim buíoch as aon rud? Más' ea, gabhaim buíochas leis.
An bhfuil brón orm faoi aon rud? Más' ea, iarraim maithiúnas air.

Briathar Dé

Matha 9:1-8

Ar dhul ar bord dó, chuaigh Íosa trasna agus tháinig isteach ina chathair féin. Tugadh pairiliseach chuige ina luí ar leaba. Nuair a chonaic Íosa an creideamh a bhí acu, dúirt sé leis an bpairiliseach: "Bíodh misneach agat, a mhic! tá do pheacaí maite." Leis sin, dúirt cuid de na scríobhaithe leo féin: "Sin diamhasla dó." Ach bhí a fhios ag Íosa cad a bhí ina gcroí agus dúirt: "Cén fáth a bhfuil na smaointe mallaithe seo in bhur gcroí? Cé acu is fusa a rá, más ea: 'Tá do pheacaí maite'; nó a rá: 'Éirigh agus siúil'? Ach chun go mbeadh a fhios agaibh go bhfuil údarás ag Mac an Duine ar an talamh chun peacaí a mhaitheamh" -- dúirt sé ansin leis an bpairiliseach: "Éirigh, tóg leat do leaba agus gabh abhaile." D'éirigh seisean agus chuaigh abhaile. Nuair a chonaic na sluaite é, tháinig uamhan orthu agus thug siad glóir do Dhia a thug a leithéid sin d'údarás do dhaoine.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Tá Bliain na Trócaire á cheiliúradh againn i mbliana, agus cuireann an eachtra seo i gcuimhne dúinn cáilíocht na trócaire ar tháinig Íosa lena fógairt. Ní thugann Íosa cead dóibh a iarraidh air an pairiliseach a leigheas - labhraíonn sé i dtosach. Is é an focal misnigh atá aige dúinn, agus déanann an ráiteas úd a chastar go minic orainn sa Bhíobla – “Bíodh misneach agat… tá do pheacaí maite.’ B’fhéidir ar uairibh go gceapaim nach bhfuil aon pheaca déanta agam, nó gur peacaí chomh móra iad nó chomh náireach is nach bhféadfadh Íosa iad a mhaitheamh. Ach goilleann sé ar Íosa go gcaithfí aimhreas ar a chumhacht peacaí a mhaitheamh, agus is tapaidh a chruthaíonn sé go bhfuil an chumhacht sin aige.
  • Leigheas Íosa an pairiliseach nuair ba léir dó a mhéad creidimh a bhí acu siúd a bhí á iompar! Cé hiad siúd atá á n-iompar agamsa i gcreideamh, i gcompántas, agus i gcomhbhá? Cé hiad na daoine ar iompair a gcreideamh mise, uair éigin i mo shaol chomh fada le hÍosa?

Comhrá

Tosaím ag déanamh comhrá le hÍosa
faoin sliocht scrioptúir atá díreach léite agam.
Cén chuid de a théann i bhfeidhm orm?
Comhrá le cara b’fhéidir, nó scéal éigin a chuala mé ó chianaibh.
B’fhéidir go bhfuil teachtaireacht sa scéal dom faoin sliocht scrioptúir.

 

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha