User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2020-07-04

Láthair Dé

A Thiarna Dia mo Chruthaitheoir,
bí gar dom anois.
Tá m’anam ag tnúth le do chuideachta.

 

Saoirse

Ní mór dom an fothram a dhúnadh amach,
gan aird a thabhairt air -
fothram a chuireann isteach orm,
a loiteann an ciúnas agus an tsíocháin.
Ní mór dom éisteacht le Dia.

Tabhair faoi deara

Cén áit a bhraithim dóchas, uchtach agus fás i mo shaol?
Ag breathnú siar tamall b’fhéidir go raibh eachtraí agus ócáidí a chabhraigh liom fás.
Déanfad deimhin am agus spás a thabhairt dóibh seo sa todhchaí.

Briathar Dé

Matha 9:14-17

Tháinig deisceabail Eoin chuige ansin agus dúirt siad: "Cén fáth a mbíonn a lán troscaidh ar siúl againne agus ag na Fairisínigh, ach nach ndéanann do dheisceabailse troscadh?" Dúirt Íosa leo: "An féidir go mbeadh ógánaigh na bainise ag déanamh bróin fad a bhíonn an fear nuaphósta leo? Ach tiocfaidh na laethanta nuair a bheidh an fear nuaphósta tógtha uathu agus déanfaidh siad troscadh ansin. Ní chuirfeadh aon duine preabán d’éadach gan ramhrú ar sheanbhrat, mar thógfadh an paiste a chuirfí air cuid den bhrat leis agus ba mhiste an stróiceadh é. Ná ní chuirtear fíon nua i seanseithí: má chuirtear, pléascann na seithí; agus sin an fíon doirte agus na seithí millte. Ach cuirtear fíon nua i seithí nua, agus bíonn siad araon slán."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Ní bheidh duine a leanann Íosa ariamh ina dhuine aontoiseach. Má shiúlaim i bhfochair Íosa, ní mór dom a choinneáil ar aigne i gcónaí go bhfuil tráth troscaidh ann agus tráth ceiliúrtha. An bhfuil fonn orm go bhfásfaidh tuiscint ionam ar bhriathar agus ar phlean Dé do mo shaol? Is mian le hÍosa go mbeadh ár n-aigne agus ár gcroí i gcosúlacht le seithí nua fíona – oscailte agus ullamh chun fíon nua an Spioraid Naomh a ghlacadh. Ní mian leis go gcloífeadh muid go buan daingeam leis an saol atá caite, agus diúltú do oibriú síornua an Spioraid Naomh inár mbeatha.
  • Líon mé, a Thiarna, le do thoil, de do Spiorad Naomh, ionas go bhfásfad i do mhórfhírinne agus do mhórghrá. Cuidigh liom tú a chuardach trí urnaí agus trí throscadh ionas go dtababharfad cúl leis an bpeaca agus go gcuirfead claochú ar mo bheatha de réir do thola. Go mbeidh ar mo chumas tráth a aimsiú i gcónaí chun ceiliúradh a dhéanamh ar an lúchair a ghabhann le aithne a bheith agam ort, thú a ghráú, agus fónamh duit.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cáirde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha