User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2020-07-31

Láthair Dé

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé.
Tá tearmann agam i gcroí mo Thiarna
a bhíonn mar neart i mo laigí
agus mar shólásaí in amanna an bhróin.

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

Cén áit a bhraithim dóchas, uchtach agus fás i mo shaol?
Ag breathnú siar tamall b’fhéidir go raibh eachtraí agus ócáidí a chabhraigh liom fás.
Déanfad deimhin am agus spás a thabhairt dóibh seo sa todhchaí.

Briathar Dé

Matha 13:54-58

Agus ar theacht ina dhúiche féin dó, bhíodh sé ag teagasc na ndaoine ina sionagóg, ionas gur ghabh iontas iad: "Cá bhfuair sé seo," deiridís, "an eagna seo agus na míorúiltí? Nach é mac an tsaoir adhmaid é seo? Nach í a mháthair an bhean a bhfuil Muire uirthi? Agus nach iad Séamas agus Iósaef agus Síomón agus Iúdás a bhráithre? A shiúracha freisin, nach bhfuil siad uile inár measc? Cá bhfuair sé na nithe seo uile, mar sin?" Agus ghlac siad scannal ann. Ach dúirt Íosa leo: "Ní bhíonn fáidh faoi neamhchion ach amháin ina dhúiche agus ina theaghlach féin." Agus ní dhearna sé mórán míorúiltí ansiúd de dheasca a ndíchreidimh.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Dhiúltaigh a dhaoine féin d'Íosa ach ghabh iontas iad faoina eagna agus a chumhachtaí. Níor fhéad siad glacadh mar oide leis an duine gnáthach seo, arbh dhuine díobh féin é agus ar fhreastail a mhuintir ar an tsionagóg chéanna leo féin. Cé gurbh í an fhírinne a bhí á rá aige, níorbh áil leo éisteacht leis.
  • Déanaim urnaí ar son go mbeidh eagna agus soilsiú agam ionnas go n-éisteod agus go ndéanfad macnamh ar theagasca Íosa le léirstean agus eagna athnuaite, agus go mbeidh léargas agam ar an mbaint atá acu le m'aistear creideamh in éindí leis.

Comhrá

A Thiarna, uaireanta déanaim machnamh
ar na focail a rithfeadh liom dá mbuailfinn leat.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat
as a bheith in éineacht liom de shíor,
go háirithe in am an ghátair
nuair a bhíonn tú liom i slí speisialta.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha