User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2020-07-31

Láthair Dé

Ag am ar bith den lá is féidir linn glaoch ar Íosa.
Bíonn sé ag fanacht de shíor, ag tnúth le glaoch uainn.
Nach iontach an bheannacht í sin -
díreach cogar uainn agus bímid i gcomhluadar a chéile.

 

Saoirse

Tá sé fuirist a bheith gafa le cúraimí an tsaoil
agus le háirgí saolta.
Cabhraigh liom, a Thiarna, gan a bheith santach ná leithleasach.
Meabhraigh dom go bhfuil na nithe is fearr saor in aisce
- grá, gáire agus roinnt lena chéile.

Tabhair faoi deara

Conas atáim ionam féin inniu?
An bhfuilim tuirseach?
An bhfuilim faoi strus?
An bhfuil drochfhonn orm?
Má tá aon cheann acu seo ag déanamh tinnis dom,
an féidir liom scaoileadh leis na buarthaí seo?

Briathar Dé

Matha 13:54-58

Agus ar theacht ina dhúiche féin dó, bhíodh sé ag teagasc na ndaoine ina sionagóg, ionas gur ghabh iontas iad: "Cá bhfuair sé seo," deiridís, "an eagna seo agus na míorúiltí? Nach é mac an tsaoir adhmaid é seo? Nach í a mháthair an bhean a bhfuil Muire uirthi? Agus nach iad Séamas agus Iósaef agus Síomón agus Iúdás a bhráithre? A shiúracha freisin, nach bhfuil siad uile inár measc? Cá bhfuair sé na nithe seo uile, mar sin?" Agus ghlac siad scannal ann. Ach dúirt Íosa leo: "Ní bhíonn fáidh faoi neamhchion ach amháin ina dhúiche agus ina theaghlach féin." Agus ní dhearna sé mórán míorúiltí ansiúd de dheasca a ndíchreidimh.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Dhiúltaigh a dhaoine féin d'Íosa ach ghabh iontas iad faoina eagna agus a chumhachtaí. Níor fhéad siad glacadh mar oide leis an duine gnáthach seo, arbh dhuine díobh féin é agus ar fhreastail a mhuintir ar an tsionagóg chéanna leo féin. Cé gurbh í an fhírinne a bhí á rá aige, níorbh áil leo éisteacht leis.
  • Déanaim urnaí ar son go mbeidh eagna agus soilsiú agam ionnas go n-éisteod agus go ndéanfad macnamh ar theagasca Íosa le léirstean agus eagna athnuaite, agus go mbeidh léargas agam ar an mbaint atá acu le m'aistear creideamh in éindí leis.

Comhrá

Tosaím ag déanamh comhrá le hÍosa
faoin sliocht scrioptúir atá díreach léite agam.
Cén chuid de a théann i bhfeidhm orm?
Comhrá le cara b’fhéidir, nó scéal éigin a chuala mé ó chianaibh.
B’fhéidir go bhfuil teachtaireacht sa scéal dom faoin sliocht scrioptúir.

 

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha