User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2020-08-02

Láthair Dé

Is ionann 'bheith i láthair' agus teacht mar atá tú

agus a bheith oscailte don duine eile.

Ag an nóiméad seo, agus mé ag teacht anseo, tá Dia i láthair ag fanacht liom.

Bíonn Dia ann romham i gcónaí, ag iarraidh teagmháil liom,

fiú níos mó ná an cara is dlúithe atá agam

Tógaim nóiméad chun fáiltiú roimh mo Dhia grámhar.

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

Agus fhios agam go bhfuil grá gan choinníollacha ag Dia domsa,
is féidir liom a bheith macánta faoi chonas mar atáim.
Conas mar a bhí an lá liom? Agus conas a bhraithim anois?
Labhraim go macánta le Dia.

Briathar Dé

Matha 14:13-21

Agus nuair a chuala Íosa é, chuaigh sé i leataobh as sin i mbád go dtí áit uaigneach ar leithligh. Ach fuair na sluaite scéala air, agus tháinig siad amach as na cathracha á leanúint dá gcois. Ar theacht i dtír dó, chonaic sé slua mór agus ghlac sé trua dóibh agus leigheas na hothair a bhí leo. Nuair a bhí an tráthnóna ann, áfach, tháinig na deisceabail chuige agus dúirt siad: "Áit uaigneach é seo agus tá sé deireanach feasta. Mar sin, scaoil uait na sluaite go dtéidís isteach sna bailte agus bia a cheannach dóibh féin." Ach dúirt Íosa leo: "Ní gá dóibh imeacht; tugaigí sibhse rud le hithe dóibh." "Ach," ar siadsan leis, "níl anseo againne ach cúig builíní agus dhá iasc." "Tugaigí chugam anseo iad," ar seisean. D'ordaigh sé do na sluaite luí fúthu ar an bhféar; thóg sé na cúig builíní agus an dá iasc, agus, ar dhearcadh suas chun na bhflaitheas dó, bheannaigh, bhris, agus thug na builíní do na deisceabail, agus thug na deisceabail do na sluaite iad. D'ith siad uile agus bhí siad sách, agus thóg siad suas an bruscar fuílligh, lán dhá chiseán déag. Timpeall cúig mhíle fear a fuair an béile, gan mná ná páistí a áireamh.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Ní raibh de fhreagra ag na deisceabail ar fhadhb na sluaite a bhí i láthair ach a fhógairt go raibh an lá oibre curtha isteach acu agus a fhágáil faoi na daoine féin cúram a dhéanamh iad féin do bhéile an tráthnóna. De réir cosúlachta bhí soláthar déanta ag na deisceabail dá suipéar féin. Tar éis an tsaoil conas a bhféadfaí a bheith ag súil go mbeidís in ann slua chomh mór sin a bheathú?
  • Leanann Íosa air ag déanamh cúraim dá lucht leanúna fiú is go bhfuil ‘na huaireanta istigh’ agus ní as ucht go gcuirtear foireann bhreise ar fáil ach de dhroim na n-acmhainní atá i lámha na ndeisceabal cheana féin: is mór an seans gurb é sin an suipéar atá ullmhaithe acu lena n-aghaidh féin!
  • An bhfuil ár ndóthain sa méid atá againn cheana féin chun riar ar riachtanais na ndaoine a iarrann ár gcabhair?
  • An bhfuil gá ar bith foireann breise a thabhairt isteach nó an dtig liom an gnó a dhéanamh sách maith mé féin?

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cáirde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha