User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2020-08-03

Láthair Dé

I mo shuí anseo dom, tugaim faoi deara
go bhfuil Dia ag amharc go grámhar orm
agus um' chothú i mo bheatha.
Déanaim machnamh air seo ar feadh tamaillín ghearr.

Saoirse

Iarraim an grásta ar Dhia chun a bheith ábalta
mo chúraimí féin a scaoileadh uaim;
ionas go mbeinn oscailte do Dhia féin,
don méid atá seisean ag iarraidh ormsa.
Mar sin ligfidh mé do Dhia mo bheatha a stiúrú agus a mhunlú.

Tabhair faoi deara

Conas atáim inniu? Maidir le Dia, conas atáim?
An bhfuilim buíoch as aon rud? Más' ea, gabhaim buíochas leis.
An bhfuil brón orm faoi aon rud? Más' ea, iarraim maithiúnas air.

Briathar Dé

Matha 14:22-33

Ansin chuir sé d'fhiacha ar na deisceabail dul ar bord agus imeacht roimhe go dtí an taobh thall fad a bheadh sé féin ag scaoileadh na sluaite uaidh. Agus tar éis a scaoilte dó, chuaigh sé an sliabh suas ar leithligh chun guí, agus nuair a bhí an tráthnóna ann bhí sé ansiúd ina aonar. Bhí an bád faoin am sin mórán staideanna amach ón talamh, á bocadh ag na farraigí, mar bhí an ghaoth contrártha. Sa cheathrú faire den oíche, tháinig sé chucu ag siúl ar an bhfarraige. Nuair a chonaic na deisceabail é, agus é ag siúl ar an bhfarraige, bhí siad buartha: "Taibhse atá ann!" ar siad, agus scread siad amach le barr eagla. Ach labhair Íosa leo láithreach: "Bíodh misneach agaibh!" ar seisean, "mise atá ann, ná bíodh eagla oraibh." D'fhreagair Peadar é: "A Thiarna," ar seisean, "más tú atá ann, ordaigh mé a theacht chugat ar bharr an uisce." Dúirt Íosa: "Tar!" Agus tháinig Peadar amach as an mbád agus shiúil ar bharr an uisce ag déanamh ar Íosa. Ach nuair a d'airigh sé chomh borb agus a bhí an ghaoth, rug an eagla air; thosaigh ag dul faoi uisce agus scread sé amach: "A Thiarna, saor mé!" ar seisean. Shín Íosa amach a lámh láithreach, agus ag breith greama air dúirt: "A fhir an bheagán creidimh, cén fáth ar tháinig amhras ort?" Ar dhul isteach sa bhád dóibh, thit an ghaoth. Agus iad seo a bhí sa bhád, d'umhlaigh siad síos ina láthair ag rá: "Go dearfa, is tú Mac Dé."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Nil aon aimhreas ach gur buíon amaideach iad na deisceabail. An dtig leo aon ní a dhéanamh i gceart gan stiúradh stuama ó Íosa? Ach tagann sé i láthair ina measc agus cuireann a shocracht agus a fhoistine i bhfeidhm ar an an-ord. Is é freagairt Pheadair ná míorúiltí a iarraidh air, ach is é a thoradh ó thaobh Pheadair ná teip chloíte, sceimhle agus ansin titim chun Íosa a adhradh. An mar seo a fhreagraímid scaití do chuireadh De? An bhfeiceann tú tú féin i bPeadar?
  • Nach ait an buíon deisceabal sinne freisin? An bhfuil gair ar bith againn ar an gcreideamh a thug Íosa mar chuireadh dá dheisceabail?

Comhrá

A Thiarna, uaireanta déanaim machnamh
ar na focail a rithfeadh liom dá mbuailfinn leat.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat
as a bheith in éineacht liom de shíor,
go háirithe in am an ghátair
nuair a bhíonn tú liom i slí speisialta.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha