User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2020-08-05

Láthair Dé

Tá Dia i mo chuideachta, ach níos mó ná sin, tá sé ionam.
Is é a thugann dom mo 'bheith ann'.
Cuimhním ar an Dia seo ionam a thugann beatha dom.
Tá Sé i mbualadh mo chroí, i dtuile agus trá m'anála,
i ngluaiseachtaí m'aigne, i mo shaol ar fad.

Saoirse

Deir Naomh Iognáid Loyola go múineann Dia mé
díreach mar a mhúineann múinteoir a dhalta.
Meabhraím dom féin go bhfuil Dia ag mo mhúineadh de shíor.
Iarraim grásta Dé chun cabhrú liom éisteacht
agus a ligean do Dhia mé a athrú, a mhúnlú agus a athmhúnlú.

Tabhair faoi deara

Conas atáim inniu? Maidir le Dia, conas atáim?
An bhfuilim buíoch as aon rud? Más' ea, gabhaim buíochas leis.
An bhfuil brón orm faoi aon rud? Más' ea, iarraim maithiúnas air.

Briathar Dé

Matha 15:21-28

Ar dhul amach as sin dó, chuaigh Íosa i leataobh go dtí ceantar na Tuíre agus Shíodóine. Agus bhí bean Chanánach a tháinig amach as na críocha sin agus thosaigh sí ag glaoch os ard: "Déan trócaire orm, a Thiarna, a mhic Dháiví," ar sise, "tá iníon agam agus í á crá go géar ag deamhan." Ach ní dúirt Íosa focal ar bith á freagairt. Tháinig a dheisceabail chuige agus bhí siad ag impí air: "Scaoil uait í," ar siad, "tá sí ag glaoch inár ndiaidh." D'fhreagair agus dúirt: "Níor cuireadh mé ach amháin go dtí caoirigh caillte theaghlach Iosrael." Ach tháinig an bhean agus d'fhan ar a dhá glúin ina láthair: "A Thiarna," ar sise, "fóir orm." D'fhreagair agus dúirt: "Níl sé oiriúnach arán na leanaí a thógáil agus é a chaitheamh chun na gcoileán." Dúirt sise: "Cinnte, a Thiarna, agus itheann na coileáin féin na grabhróga a thiteann ó bhord a máistrí." Ansin dúirt Íosa léi á freagairt: "Ó, is mór é do chreideamh, a bhean! Bíodh agat mar is áil leat." Agus bhí a hiníon leigheasta ón nóiméad sin.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Ní hí seo an chéad duine sa mBíobla a rinne argóint leis an Tiarna: Insíonn Geineasas agus Eaxsodus faois na huaireanta ar thug Abram agus Maois amach le Dia. Ní hionann an bhean seo leis na scríobhaithe a rinne iarracht go minic breith ar Íosa le hargóintí. Bhí sise ag déanamh impí ar mhaithe lena hiníon. Tá beagán den chleithmhagadh agus den ghreann sa chéad fhreagra a thug Íosa uirthi. Bhain sé taitneamh as stíl Sheimíteach an tsáite agus an choisc. Is é an chéad fhreagra is minicí a fhaghaimid sa bpaidreoireacht: freagra ar bith. Ach ní éasca máthair atá ag iarraidh sláinte a páiste a chur ó dhoras, agus tugann Íosa duais di as a diansheasmhacht - samhlaím é ag gáire agus é á beannú.
  • A Thiarna, táim ag iarraidh é seo a chur i gcuimhne. Nuair a bhéas rud ag teastáil go mór uaim feasta, coinneoidh mé leat agus más gá é tabharfaidh mé amach leat.

Comhrá

Cad a bhíonn ag corraí ionam le linn dom a bheith ag guí?
An mbraithim sólás, dólás, brón, buairt?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí cóngarach dom.
Roinnim mo chuid rún leis.
Faighim faoiseamh agus suaimhneas.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha