User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2020-09-17

Láthair Dé

Is ionann 'bheith i láthair' agus teacht mar atá tú

agus a bheith oscailte don duine eile.

Ag an nóiméad seo, agus mé ag teacht anseo, tá Dia i láthair ag fanacht liom.

Bíonn Dia ann romham i gcónaí, ag iarraidh teagmháil liom,

fiú níos mó ná an cara is dlúithe atá agam

Tógaim nóiméad chun fáiltiú roimh mo Dhia grámhar.

Saoirse

Tá sé fuirist a bheith gafa le cúraimí an tsaoil
agus le háirgí saolta.
Cabhraigh liom, a Thiarna, gan a bheith santach ná leithleasach.
Meabhraigh dom go bhfuil na nithe is fearr saor in aisce
- grá, gáire agus roinnt lena chéile.

Tabhair faoi deara

Conas atáim inniu? Maidir le Dia, conas atáim?
An bhfuilim buíoch as aon rud? Más' ea, gabhaim buíochas leis.
An bhfuil brón orm faoi aon rud? Más' ea, iarraim maithiúnas air.

Briathar Dé

Lúcás 7:36-50

Thug duine de na Fairisínigh cuireadh dó chun proinne aige féin; agus ar dhul isteach dó i dteach an Fhairisínigh, chuaigh ina luí ag bord. Agus peacach mná a bhí sa chathair, nuair a fuair sí scéala é bheith ag bord i dteach an Fhairisínigh, thug sí léi próicín alabastair d'ola chumhra, agus ar bheith di ar gcúl ag a chosa agus í ag gol, thosaigh ag fliuchadh a chos lena deora, agus bhí á dtriomú le folt a cinn, agus í ag pógadh a chos agus á n ungadh leis an ola chumhra. An Fairisíneach a thug an cuireadh dó, ar a fheiceáil sin dó, dúirt ina aigne: "Dá mba fáidh an duine seo, bheadh a fhios aige cé hí, agus cén sort í, an bhean seo atá ag baint leis, gur peacach í." Dúirt Íosa leis á fhreagairt: "A Shíomóin, tá rud agam le rá leat." "A Mháistir," ar seisean, "abair." Dúirt: "Bhí beirt i bhfiacha ag éilitheoir áirithe: bhí cúig céad déanar amuigh ar dhuine acu, agus caoga ar an duine eile. Nuair nach raibh an t íoc acu, mhaith sé dóibh araon. Cé acu, mar sin, is mó grá dó?" D'fhreagair Síomón agus dúirt: "An té, mo bharúil, is mó dár mhaith." Dúirt sé leis: "Thug tú an bhreith cheart." Agus ag iompú chun na mná, dúirt sé le Síomón: "An bhfeiceann tú an bhean seo? Tháinig mé isteach i do theach; níor thug tú uisce chugam do mo chosa; ach do fhliuch sí seo mo chosa lena deora agus thriomaigh lena gruaig iad. Níor thug tú dom póg; ach í seo, ó tháinig mé isteach, níor stad sí ach ag pógadh mo chos. Níor ung tú mo cheann le hola; ach d'ung sí seo mo chosa le hola chumhra. Sin é an fáth, deirim leat, a bhfuil a peacaí - a mórchuid peacaí - maite di; is léir sin ó mhéid a grá. Ach an té dá maítear an beagán, ní ghránn ach beagán." Agus dúirt sé léi: "Tá do pheacaí maite." Agus iad seo a bhí ag bord leis, thosaigh siad ag rá ina n aigne: "Cé hé seo a dhéanann fiú amháin peacaí a mhaitheamh?" Ach dúirt sé leis an mbean: "Shlánaigh do chreideamh tú. Imigh faoi shíocháin."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Is deacair dúinn comhartha iomarcach na mná seo a thuiscint. Ach ba é seo an bealach a bhí aici chun buíochas a ghabháil as cibé rud a fuair sí, ní foláir, ó Íosa. Ar an láimh eile, tugann Síomón breithiúnas uirthi de bharr an eolais a bhí aigesean, eolas seachtrach. Níor thuig sé go raibh athruithe áille ina crói istigh. Cuireann Íosa stró mór air féin le cur in iúl do Shíomáoin goidé an bhrí ní ba dhoimhne a bhain lena cuid gníomhartha agus lena rá leis gur thaitin a freagra go mór leis.
  • An ndearnadh éagóir ort riamh faoi rud éigin a rinne tú? Bíonn sé an-nimneach. Is féidir linn iarraidh ar an Tiarna i gcónaí cuidiú linn gan breithiúnas róghasta a thabhairt ar dhaoine eile. Tugann sé spiorad inmheánach saoirse duit nuair a bhíonn tú carthanach le daoine eile i do chuid smaointe.

Comhrá

I gcomhrá bíonn caint agus éisteacht i gceist.
Chomh maith le bheith ag caint le hÍosa ní mór dom a bheith socair agus éisteacht le hÍosa.
Samhlaím séimhe ina shúile le linn dó a bheith ag féachaint orm go grámhar, lúcháireach.
Is féidir liom a bheith macánta le hÍosa le linn dom mo chúraimí agus mo bhuarthaí a scaoileadh leis ó íochtar mo chroí.
Iarraim ar Íosa cabhrú liom mo mhuinín a chur ann go hiomlán toisc go dtuigim go dtugann sé an rud is fearr dom i gcónaí.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha