User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2020-10-19

Láthair Dé

Tá Dia anseo liom, anois, fiú muna bhfeicim é le mo shúile.
Ní tharraingím anáil gan é.
Tá Sé níos cóngaraí dom ná mar atá mé dom féin.
Cuimhním ar rúndiamhar Dé ionam agus timpeall orm.

Saoirse

Tá saoirse agam.
Nuair a fhéachaim ar na focail sin i scríbhinn cruthaíonn siad iontas ionam.
Buíochas le Dia as ucht saoirse a bheith agam.

Tabhair faoi deara

Agus a fhios agam go bhfuil grá gan choinnníollacha ag Dia dom,
féachaim siar go macánta ar an lá – na heachtraí agus mo mhothúcháin.
An bhfuilim buíoch as aon rud?
Gabhaim buíochas le Dia.
An bhfuil brón orm faoi rud ar bith?
Iarraim maithiúnas.

 

Briathar Dé

Lúcás 12:13-21

Dúirt duine as an slua leis: "A Mháistir, abair le mo dheartháir mo chion féin den oidhreacht a thabhairt dom." Ach dúirt seisean leis: "A chara, cé a cheap mise chun bheith i mo bhreitheamh ná i mo mholtóir oraibh?" Dúirt sé leo ansin: "Bígí ar bhur gcoimeád go haireach ar an uile shórt sainte, óir, fiú amháin an té a mbíonn raidhse aige, ní thugann a chuid maoine aon áirithe ar a shaol dó." Agus labhair sé parabal leo: "Bhí fear saibhir ann ar thug a chuid talún barraí breátha uaithi, agus dúirt sé leis féin as a mhachnamh: 'Cad a dhéanfaidh mé, mar níl slí stórála agam do mo chuid barraí?' Dúirt sé ansin: 'Is é a dhéanfaidh mé, mo sciobóil a leagan anuas agus cinn níos mó a thógáil, agus an t arbhar go léir agus mo chuid maitheasaí a chur i dtaisce iontu; agus déarfaidh mé le m'anam: A anam, tá go leor maitheasaí de chúltaca agat go cionn na mblianta fada: fan go socair, bí ag ithe agus ag ól agus ag aoibhneas.' Ach dúirt Dia leis: 'A dhuine gan chiall, san oíche anocht féin, táthar chun d'anam a iarraidh ort ar ais; agus an cnuasach atá déanta agat, cé aige a mbeidh sé?' Sin mar a bhíonn ag an té a thaisceann a chuid in ionad é féin a dhéanamh saibhir de réir Dé."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • An fear saibhir seo, tá coimpléacs an ‘mise, mise, mise’ - an méféineachas - ag gabháil dó. Ní mheasfaí gur duine claon ná olc é, ach go bhfuil sé leithleasach, santach, agus é féinghafa agus ar deighilt ó gach duine eile. An dtéim i bhfastú, a Thiarna, sa trédhacht mhínaofa úd, ‘Mé, Mise, agus Mé féin?’
  • D’fhéadfaí a áiteamh nach duine baoth é an fear saibhir mar go ndéanann sé soláthar don todhchaí. Ach is amhlaidh gurb é a thodhchaí féin amháin is cás leis, seachas todhchaí aonduine eile. Ní ritheann sé leis sochar a thabhairt d’aonduine eile as an bhflúirse atá aige. Déan, a Tiarna, gur duine buíoch a bheas ionam, agus tuiscint agam gur uaitse a thagann gach maitheas atá i mo shaol, agus go bhfuil an mhaitheas sin i mo sheilbh ar son daoine eile chomh maith.

Comhrá

Cad a bhraithim le linn dom a bheith ag guí?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim rún mo chroí dó.

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha