User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2020-11-20

Láthair Dé

A Thiarna, bíodh lúcháir orm i gcónaí.
Cuir i gcuimhne dom méid na mbeannachtaí
atá bronnta agat orm.

 

Saoirse

Tá sé fuirist a bheith gafa
le cúraimí an tsaoil agus le háirgí saolta.
Cabhraigh liom, a Thiarna,
gan a bheith santach ná leithleasach.
Meabhraigh dom go bhfuil na nithe is fearr
saor in aisce – grá, gáire agus roinnt lena chéile.

 

Tabhair faoi deara

Tá scíste ó chúraimí an lae riachtanach dúinn go léir.
Tuigimid go gcaithfidh ár gcoirp sos a fháil.
Nuair a bhímid i gcomhluadar Dé ardaítear ár spiorad
agus braithimid suaimhneas croí agus aigne.

Briathar Dé

Lucás 19:45-48

Ansin, ar dhul isteach sa Teampall dó, thosaigh sé ag tiomáint na ndíoltóirí amach, ag rá leo: "Tá scríofa: 'Beidh mo theach ina theach urnaithe'; ach tá uaimh robálaithe déanta agaibhse de." Bhíodh sé ag teagasc gach lá sa Teampall. Bhí uachtaráin na sagart agus na scríobhaithe ag iarraidh é a mhilleadh, agus cinn an phobail chomh maith; ach ní raibh a fhios acu cad a dhéanfaidís, óir bhí an pobal uile ar bís ag éisteacht leis.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Is féidir linn an teannas atá ag fás a mhothú nuair a chuireann Íosa go géar i gcoinne na slí ina ndearnadh rudaí san áit ba bheannaithe dá raibh ann sa Ghiúdachas. Tá sé chomh héasca sin gan d’aird a choinneáil ar fhíorluach na ngníomhartha agus na ndeasghnátha reiligiúnacha, rud a chríochnaíonn uaireanta i gcomhréiteach náireach.
  • Is minic a dhéanann na soiscéil comparáid fhollasach idir dearcadh na n-ard-shagart, na scríobhaithe, na gceannairí, agus dearcadh na cosmhuintire. Breathnaítear ar an ngrúpa deiridh mar dhaoine a bhíonn níos oscailte do láithreacht Dé a mhothú in Íosa, a fhad is a bhíonn na ceannairí creidimh ag iarraidh deireadh a chur leis. Iarraim croí simplí a bheadh oscailte don rud nua agus a bheadh in ann iontas a dhéanamh.

Comhrá

A Íosa, labhraíonn tú liom trí chomhrá na soiscéal.
Déanfaidh mé mo dhícheall freagra a thabhairt ar ghlaoch Dé.
Cabhraigh liom saothar do láimhe a aithint i ngnáthimeachtaí an lae.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha