User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2020-11-21

Láthair Dé

Ag am ar bith den lá is féidir linn glaoch ar Íosa.
Bíonn sé ag fanacht de shíor, ag tnúth le glaoch uainn.
Nach iontach an bheannacht í sin -
díreach cogar uainn agus bímid i gcomhluadar a chéile.

 

Saoirse

Tá saoirse agam.
Nuair a fhéachaim ar na focail sin i scríbhinn cruthaíonn siad iontas ionam.
Buíochas le Dia as ucht saoirse a bheith agam.

Tabhair faoi deara

A Íosa, cabhraigh liom a bheith san airdeall do do láithreacht,
do chumhacht agus do ghrá
gach lá de mo shaol.

Briathar Dé

Lúcás 20:27-40

Tháinig chuige ansin cuid de na Sadúcaigh – iad seo a shéanann aiséirí a bheith ann –agus chuir siad ceist air: “A Mháistir,” ar siad, “seo mar a d’ordaigh Maois dúinn sa scríbhinn: ‘Má bhíonn ag duine deartháir pósta a gheobhadh bás gan chlann, é féin a ghabháil na baintrí chun gin sleachta a thógáil dá dheartháir.’ Sea: bhí seachtar dearthár ann: phós an chéad duine agus fuair bás gan chlann. An dara duine ansin, agus an tríú duine, ghabh siad an bhaintreach, agus an seachtar ar fad mar an gcéanna; níor fhág siad sliocht agus fuair bás. Sa deireadh, fuair an bhean féin bás. San aiséirí, más ea, cé acu a mbeidh an bhean ina bean chéile aige? Óir bhí sí ina bean chéile ag an seachtar.” Dúirt Íosa leo: “Gabhann clann an tsaoil seo fear céile nó bean chéile, ach iad seo a mheasfar gur fiú iad an saol úd eile a shroicheadh agus an aiséirí ó mhairbh, ní ghabhann siad fear céile ná bean chéile; óir ní fhéadann siad bás a fháil níos mó, mar is geall le haingil iad; agus is clann iad do Dhia ós clann iad don aiséirí. Ach thug Maois féin le tuiscint na mairbh a éirí, sa dréacht úd faoin tor, mar a dtugann ar an Tiarna, Dia Abrahám agus Dia Íosác agus Dia Iacóib. Ní hé Dia na marbh é, ach na mbeo; óir is dó is beo cách.” Dúirt cuid de na scríobhaithe á fhreagairt: “A Mháistir, is maith a dúirt tú é!” Óir níor leomh siad as sin amach ceist ar bith a chur air.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Nach éasca é do dhaoine reiligiúnacha am agus fuinneamh a chur amú i ndíospóireachtaí gan aon bhunús leo, díospóireachtaí nach gcuireann cúis an tSoiscéil chun cinn nó nach soiléiríonn saincheisteanna an tsaoil mhóir. Ach is féidir leo ár n-aird a tharraingt ó na fíorchúraimí a bhíonn againn mar Chríostaithe. Ar aon dul leis na Sadúcaigh sa sliocht as an soiscéal inniu is féidir linn féin a bheith gafa go héasca i ndíospóireachtaí gan stad faoi mhionphointí an liotúirge nó faoi dhlí na hEaglaise. Ní thugaimid faoi deara go gcuirimid am luachmhar amú; go gcothaímid easaontas nach bhfuil aon ghá leis.
  • Bhí an naomh atáimid a chomórú inniu, Andrew Dung-Lac, ar dhuine de 117 duine a martraíodh i Vítneam idir 1820 agus 1862. Ag an tráth seo dár saol, tá go leor daoine fós ar fud an domhain a ndéantar géarleanúint orthu, a mbaintear a saoirse díobh, agus a fhaigheann bás fiú ar son a gcreidimh. Guím orthu go bhféadfaidís misneach a fháil ó na mairtírigh ó amanna eile agus go dtuigfidís go bhfuilimid ag seasamh gualainn ar ghualainn leo.

Comhrá

A Thiarna, uaireanta déanaim machnamh
ar na focail a rithfeadh liom dá mbuailfinn leat.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat
as a bheith in éineacht liom de shíor,
go háirithe in am an ghátair
nuair a bhíonn tú liom i slí speisialta.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha