User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-01-11

Láthair Dé

Is ionann 'bheith i láthair' agus teacht mar atá tú

agus a bheith oscailte don duine eile.

Ag an nóiméad seo, agus mé ag teacht anseo, tá Dia i láthair ag fanacht liom.

Bíonn Dia ann romham i gcónaí, ag iarraidh teagmháil liom,

fiú níos mó ná an cara is dlúithe atá agam

Tógaim nóiméad chun fáiltiú roimh mo Dhia grámhar.

Saoirse

"Ní chreidfeadh crann mór gan chuma go bhféadfadh sé bheith ina dhealbh,
le meas ag a lán air mar éacht dealbhóireachta,
agus ní ghéillfeadh sé do shiséal an dealbhóra a aithníonn,
toisc gur ginias é, cad is féidir leis a chruthú as". (Naomh Iognáid)
Iarraim grásta Dé ligean do mo Chruthaitheoir mé a mhúnlú.

Tabhair faoi deara

Conas atáim inniu? Maidir le Dia, conas atáim?
An bhfuilim buíoch as aon rud? Más' ea, gabhaim buíochas leis.
An bhfuil brón orm faoi aon rud? Más' ea, iarraim maithiúnas air.

Briathar Dé

Marcas 1:14-20

Tar éis Eoin a bheith tugtha ar láimh, tháinig Íosa go dtí an Ghailíl ag fógairt soiscéal Dé agus ag rá: “Tá an tréimhse caite agus tá ríocht Dé in achmaireacht. Déanaigí aithrí agus creidigí sa soiscéal.”
Bhí sé ag imeacht leis cois farraige na Gailíle nuair a chonaic sé Síomón agus Aindrias deartháir Shíomóin agus iad ag caitheamh eangaí san fharraige, mar iascairí a bhí iontu. Dúirt Íosa leo: “Tagaigí i mo dhiaidh, agus déanfaidh mé díbh iascairí ar dhaoine.” D’fhág siad na líonta láithreach agus lean siad é. Bhuail sé ar aghaidh beagán eile agus chonaic sé Séamas mac Zeibidé agus Eoin a dheartháir, iad ina mbád féin ag ceartú na líonta, agus ghlaoigh sé iad láithreach. D’fhág siad a n athair Zeibidé sa bhád, é féin agus an lucht pá, agus ghabh siad leis.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Toisc gur gabhadh Eoin Baiste níl sé i mbun ministreachta gníomhaí a thuilleadh. Tá mian a chroí, go mbeadh Íosa i lár stáitse in ionad é féin comhlíonta anois. Tugaimis faoi deara cé chomh feasach is atá Íosa ar an leanúnachas idir é féin agus Eoin.Tosaíonn a sheanmóireacht díreach san áit a d’fhág Eoin: ‘Tá ríocht Dé in achmhaireacht. Déanaigí aithrí agus creidigí sa soiscéal.’
  • Is Críostaí é an duine a bhfuil caidreamh pearsanta aige/aici le hÍosa. Is cuireadh dá leithéid seo a thugtar do Pheadar, Aindrias, Séamus agus Eoin. ‘Tagaigí i mo dhiaidh: bígí in éineacht liom, cuirigí aithne orm, bainigí sult as mo chomhluadar. Ach chomh maith le sin glacaigí páirt i mo mhisean. Déanfaidh mé díbh iascairí ar dhaoine.’ Beidh sibh ag múineadh, ag seanmóireacht, ag leigheas agus ag freastal mar a dhéanaim. Nach mór an dualgas é seo ach nach mór an phribhléid í chomh maith!

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cáirde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha