User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-01-12

Láthair Dé

Agus mé i mo shuí anseo, is comharthaí iad,
bualadh mo chroí, tuile agus trá
m'anála, gluaiseachtaí m'aigne,
comharthaí go bhfuil Dia fós do mo
chruthú.
Moillim ar feadh nóiméid, agus tógaim faoi ndeara
Láithreacht seo
Dé istigh ionam.

Saoirse

Deir Naomh Iognáid Loyola go múineann Dia mé
díreach mar a mhúineann múinteoir a dhalta.
Meabhraím dom féin go bhfuil Dia ag mo mhúineadh de shíor.
Iarraim grásta Dé chun cabhrú liom éisteacht
agus a ligean do Dhia mé a athrú, a mhúnlú agus a athmhúnlú.

Tabhair faoi deara

I láthair mo Chruthaitheora caithim súil go macánta
ar na mothúcháin a bhí agam ar feadh an lae,
na buaic agus na bun phointí agus an talamh cothrom.
An féidir liom a thuiscint cá raibh an Tiarna?

Briathar Dé

Marcas 1:21-28

Chuaigh siad isteach i gCafarnáum. Agus lá na sabóide féin, ar dhul isteach sa tsionagóg dó, thosaigh sé ag teagasc. Agus bhí ionadh orthu faoina theagasc; á dteagasc a bhí sé mar dhuine a mbeadh údarás aige, níorbh ionann agus na scríobhaithe.

Bhí, san am sin, duine sa tsionagóg a raibh smacht ag spiorad míghlan air, agus scread sé amach: “Há, cad ab áil leat dínn, a Íosa Nazairéanaigh? Chun ár millte a tháinig tú. Is eol dom cé hé thú: Naomh Dé.” Labhair Íosa leis go bagrach: “Bí i do thost, agus gabh amach as.” Bhain an spiorad míghlan rachtaí as an duine, ghlaoigh amach go hard agus d’imigh as. Agus bhí alltacht chomh mór sin ar chách go raibh siad ag fiafraí dá chéile: “Cad é an rud é seo?” deiridís: “teagasc nua á dhéanamh le húdarás; na spioraid mhíghlana féin, fógraíonn sé orthu agus déanann siad rud air.” Agus níorbh fhada gur leath a chlú go fada gearr ar fud cheantar uile na Gailíle.

 

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Bhí tús ag teacht le sionagóga sa chéadú aois. Ba ionaid áitiúla iad a úsáideadh do chruinnithe shibhialta chomh maith le staidéar agus cleachtais chrábhaidh. Tá an-chuid radharcanna soiscéalacha suite iontu. Bheadh Íosa cinnte go bhfaigheadh sé lucht éisteachta iontu. In eachtra an lae inniu tá an bhéim ag Marcus ar údarás Íosa agus léiríonn sé í sin i ndhá shlí.
  • I dtosach múineann Íosa le húdarás – a údarás féin. Bhí sé seo difriúil ó na scríobhaithe a raibh a dteagasc ag brath ar a raibh scríofa nó ráite ag daoine eile. Sa dara háit taispeánann Íosa a chumhacht ar an olc. Tá Íosa in ann aghaidh a thabhairt ar dhrochspiorad i ndaoine, é a shuaimhniú, agus an ruaig a chur ar an spiorad atá i gceannas ar an duine dearóil sa scéal. Léiríonn díbirt an oilc bua cinntitheach Dé ar olc agus ar bhás.
  • San aimsir anallód cheap daoine go minic gur dhrochspioraid a bhí freagrach as breoiteachtaí áirithe. Ach ní gá a bheith gafa leis an dtuairim seo i soiscéal an lae inniu.

Comhrá

A Íosa chuir tú fáilte roimh pháistí i gcónaí.
Cabhraigh liom brath ort ar nós pháiste
agus a fhios a bheith agam nach dtréigfidh tú riamh mé.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha