User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-01-13

Láthair Dé

Agus mé i mo shuí anseo, is comharthaí iad,
bualadh mo chroí, tuile agus trá m'anála, gluaiseachtaí m'aigne,
comharthaí go bhfuil Dia fós do mo chruthú.
Moillim ar feadh nóiméid, agus tógaim faoi ndeara
Láithreacht seo Dé istigh ionam.

Saoirse

Tá sé fuirist a bheith gafa
le cúraimí an tsaoil agus le háirgí saolta.
Cabhraigh liom, a Thiarna,
gan a bheith santach ná leithleasach.
Meabhraigh dom go bhfuil na nithe is fearr
saor in aisce – grá, gáire agus roinnt lena chéile.

 

Tabhair faoi deara

Conas atáim inniu? Maidir le Dia, conas atáim?
An bhfuilim buíoch as aon rud? Más' ea, gabhaim buíochas leis.
An bhfuil brón orm faoi aon rud? Más' ea, iarraim maithiúnas air.

Briathar Dé

Marcas 1:29-39

Ar dhul amach as an tsionagóg dó, chuaigh sé isteach gan mhoill i dteach Shíomóin agus Aindrias, in éineacht le Séamas agus Eoin. Bhí máthair chéile Shíomóin ina luí agus an fiabhras uirthi, agus ní dhearna siad aon mhoill gan labhairt leis mar gheall uirthi. Chuaigh sé anonn chuici, rug ar láimh uirthi agus thóg suas í. D'fhág an fiabhras í agus thosaigh sí ag freastal orthu.
Nuair a bhí an tráthnóna ann, tar éis luí gréine, thug siad chuige cách a bhí tinn agus na daoine a raibh deamhain iontu. Bhí an chathair ar fad cruinnithe timpeall an dorais, agus leigheas sé mórán a bhí tinn ó gach sórt galair, agus chaith sé amach mórán deamhan, agus ní ligeadh sé do na deamhain labhairt, mar bhí a fhios acu cérbh é.
D'éirigh sé ina shuí ar maidin tamall maith roimh lá, ghabh sé amach agus d'imigh go dtí áit uaigneach agus bhí sé ansiúd ag guí. Chuaigh Síomón agus a chompánaigh ar a lorg, agus nuair a fuair siad é dúirt siad leis: "Tá cách do do chuardach." Dúirt sé leo: "Téanam go dtí áit éigin eile, isteach sna bailte móra atá ar cóngar, chun go mbeinn ag seanmóir iontu sin freisin, mar is chuige sin a ghabh mé amach." Agus tháinig sé ag seanmóir ina gcuid sionagóg ar fud na Gailíle go léir agus ag caitheamh na ndeamhan amach.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • I spás gearr na véarsaí Soiscéil seo, feicfimid cumhacht seanmóireachta agus leighis Íosa ag gathú amach uaidh – ó dhuine aonair, máthair chéile Shíomóin go dtí ‘an chathair ar fad cruinnithe timpeall an dorais’; isteach sna bailte móra … …’ar fud na Gailíle’.
  • Tá leigheas daoine breoite bainteach faoi dhó le díbirt deamhain – ar ndóigh tá ministreacht Íosa gafa go hiomlán le focal Dé a chraobhscaoileadh agus deamhain a bhaineann le breoiteacht, peaca agus bás a dhíbirt.
  • Éiríonn Íosa go luath agus tógann sé scíste chun dul amach go dtí áit uaigneach i mbun guí .Le linn dó a bheith ag déileáil le deamhain ‘bhí a fhios acu cérbh é’ bhí sé i dteagmháil le cumhacht an dorchadais. Ina chuid urnaí bhí Íosa i dteagmháil lena Athair. Tá an chéad chaibidil de shoiscéal Mharcais ina bhunphrionsabal de mhinistreacht Íosa. Tá ríocht an tsolais i ngleic le ríocht an oilc.

Comhrá

Cad a bhraithim le linn dom a bheith ag guí?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim rún mo chroí dó.

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha