User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-01-14

Láthair Dé

Is ionann 'bheith i láthair' agus teacht mar atá tú

agus a bheith oscailte don duine eile.

Ag an nóiméad seo, agus mé ag teacht anseo, tá Dia i láthair ag fanacht liom.

Bíonn Dia ann romham i gcónaí, ag iarraidh teagmháil liom,

fiú níos mó ná an cara is dlúithe atá agam

Tógaim nóiméad chun fáiltiú roimh mo Dhia grámhar.

Saoirse

"Ní chreidfeadh crann mór gan chuma go bhféadfadh sé bheith ina dhealbh,
le meas ag a lán air mar éacht dealbhóireachta,
agus ní ghéillfeadh sé do shiséal an dealbhóra a aithníonn,
toisc gur ginias é, cad is féidir leis a chruthú as". (Naomh Iognáid)
Iarraim grásta Dé ligean do mo Chruthaitheoir mé a mhúnlú.

Tabhair faoi deara

I láthair mo Chruthaitheora,
féachaim go macánta ar mo mhothúcháin i rith an lae
- na buaiceanna, na pointí ísle agus an gnáthlá.
Cá raibh Dia i láthair?

Briathar Dé

Marcas 1:40-45

Tháinig lobhar chuige ag achainí air agus é ar a dhá ghlúin: ?Más áil leat é,? ar seisean, ?is féidir duit mé a ghlanadh.? Ghlac Íosa trua dó, shín amach a lámh agus bhain leis: ?Is áil,? ar seisean leis, ?glantar tú!? D?fhág an lobhra é láithreach agus glanadh é. Labhair Íosa go corraiceach leis agus chuir chun siúil é gan mhoill ag rá leis: ?Ná habair focal le haon duine, féach, ach imigh leat agus taispeáin don sagart tú féin agus déan, de chionn do ghlanta, an ofráil a d?ordaigh Maois mar fhianaise dóibh.? Ní túisce a d?fhág an duine an láthair, áfach, ná bhí guth ard aige ag leathadh an scéil, ionas nach bhféadfadh Íosa dul isteach go hoscailte i gcathair feasta, ach fanacht lasmuigh sna háiteanna uaigneacha agus bhítí ag triall air as gach aird.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Tá roinnt sleachtanna i Soiscéal Mharcais mar a dtugann Íosa rabhadh do dhaoine gan labhairt faoi mar an Mheisias; níor theastaigh uaidh go mbeadh sé ina steiréitíp den laoch míleata a bhí, cheaptaí, chun Iosrael a shaoradh ó na Rómhánaigh. Ba leasc leis ?íomhá? mar sin a chothú, go dtabharfaí cáil phoiblí dó a chuirfeadh as a riocht an fhírinne bhunaidh a bhain leis. Dúirt Jean Vanier: /Nuair a éiríonn tú tábhachtach, is furasta tú a athrú ó fhíorfháidh go bréagfháidh./
  • Saor mé, a Thiarna,ó bheith buartha faoi mo cháil. Is fearrde mé gan a leithéid. Bíodh aithne ag daoine orm as mo ghníomhartha agus as m?iompar, seachas as focail agus fógraíocht. Is é an rud is tábhachtaí, an aithne atá agat orm, i mo chroí istigh, le súile do ghrá.
  • Cinntíonn Íosa mian an fhir a raibh an lobhra air. 'Is áil liom thú a ghlanadh' an freagra a thugann sé dúinn, dár mian le haghaidh pé rud atá ar mhaithe lenár bhforbairt agus lenár leas féin.
  • Thuig an lobhar an gá a bhí air agus bhí muinín aige as Íosa cabhair a fháil uaidh. Déanaim mo ghuí leis an dearcadh céanna; ní cheilim an riachtanas atá orm, ná ní mhoillím idir dhá chomhairle faoi dhul chuig Íosa faoi, ach brostaím chun a fhreagra dearfa a chloisteáil.

Comhrá

Tosaím ag déanamh comhrá le hÍosa
faoin sliocht scrioptúir atá díreach léite agam.
Cén chuid de a théann i bhfeidhm orm?
Comhrá le cara b’fhéidir, nó scéal éigin a chuala mé ó chianaibh.
B’fhéidir go bhfuil teachtaireacht sa scéal dom faoin sliocht scrioptúir.

 

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha