User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-02-21

Láthair Dé

Tá Dia i mo chuideachta, ach níos mó ná sin, tá sé ionam.
Moillim ar feadh nóiméid le cuimhneamh ar laithreacht seo Dé taobh istigh díom.
I mbualadh mo chroí, i dtuile agus trá m'anála, i ngluaiseachtaí m'aigne.
Anois! Agus mise i mo shuí anseo!

Saoirse

Tá saoirse agam.
Nuair a fhéachaim ar na focail sin i scríbhinn cruthaíonn siad iontas ionam.
Buíochas le Dia as ucht saoirse a bheith agam.

Tabhair faoi deara

Conas atáim inniu? Maidir le Dia, conas atáim?
An bhfuilim buíoch as aon rud? Más' ea, gabhaim buíochas leis.
An bhfuil brón orm faoi aon rud? Más' ea, iarraim maithiúnas air.

Briathar Dé

Marcas 1:12-15

Go luath ina dhiaidh sin, chuir an Spiorad amach faoin bhfásach é agus bhí sé daichead lá san fhásach á phromhadh ag Sátan. Agus bhí sé in éineacht leis na beithígh allta; agus bhí na haingil ag freastal air. Tar éis Eoin a bheith tugtha ar láimh, tháinig Íosa go dtí an Ghailíl ag fógairt soiscéal Dé agus ag rá: "Tá an tréimhse caite agus tá ríocht Dé in achmaireacht. Déanaigí aithrí agus creidigí sa soiscéal."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Fógraíonn véarsaí ag tús Shoiscéal Mharcais tréimhse iomlán nua (le pearsa Eoin Baiste ina sheasamh go maorga ag an tairseach). Cuirtear Íosa i láthair ar stáitse na staire mar cheannaire Dhaoine Nua Dé ( ba é Maois a réamhtheachtaí).
  • Ach ar dtús (amhail chás Mhaois) tá dlúthchaidreamh cúlráideach ann agus, san fhásach, tógtar Íosa faoi chúram Dhia na bhFlaitheas . Ansin, agus é “á phromhadh ag Sátan”, tháinig sé slán sábháilte ar fad trína thástáil. In áit eile léirítear an tástáil mar chuireadh chun é féin a náiriú trí ghlacadh le cúnamh cumhachtaí domhanda (comhréiteach nach mbíodh ó na daoine sa sean-am uaireanta ach glacadh leis).
  • Tá Íosa réidh anois chun dul i ngleic le fórsaí an dorchadais: ag gríosú na ndaoine aithreachas a dhéanamh agus casadh i leataobh ón Mac Mallachtan mar a léirítear i bpeaca, i mbreoiteacht, i gcásanna ina mbíonn an diabhal i nduine.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cairde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha