User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-02-22

Láthair Dé

Is ionann 'bheith i láthair' agus teacht mar atá tú

agus a bheith oscailte don duine eile.

Ag an nóiméad seo, agus mé ag teacht anseo, tá Dia i láthair ag fanacht liom.

Bíonn Dia ann romham i gcónaí, ag iarraidh teagmháil liom,

fiú níos mó ná an cara is dlúithe atá agam

Tógaim nóiméad chun fáiltiú roimh mo Dhia grámhar.

Saoirse

Tá sé fuirist a bheith gafa le cúraimí an tsaoil
agus le háirgí saolta.
Cabhraigh liom, a Thiarna, gan a bheith santach ná leithleasach.
Meabhraigh dom go bhfuil na nithe is fearr saor in aisce
- grá, gáire agus roinnt lena chéile.

Tabhair faoi deara

Agus a fhios agam go bhfuil grá gan choinnníollacha ag Dia dom,
féachaim siar go macánta ar an lá – na heachtraí agus mo mhothúcháin.
An bhfuilim buíoch as aon rud?
Gabhaim buíochas le Dia.
An bhfuil brón orm faoi rud ar bith?
Iarraim maithiúnas.

 

Briathar Dé

Matha 16:13-19

Ar theacht isteach i gceantar Chéasaráia Philib dó, d'fhiafraigh Íosa dá chuid deisceabal: "Cé hé a deir na daoine Mac an Duine?" Dúirt siad: "Deir cuid acu Eoin Baiste; cuid eile acu Éilias; tuilleadh acu Irimia nó duine de na fáithe." Dúirt sé leo: "Ach cé a deir sibhse mé?" Dúirt Síomón Peadar á fhreagairt: "Is tú an Críost, Mac Dé bheo." D'fhreagair Íosa agus dúirt sé leis: "Is méanar duit, a Shíomóin Bar Ióna, óir ní fuil agus feoil a d'fhoilsigh duit é ach m'Athair atá ar neamh. Agus deirimse leatsa gur tú Peadar agus is ar an gcarraig seo a thógfaidh mé m'eaglais, agus ní bhuafaidh geataí ifrinn uirthi. Agus tabharfaidh mé duit eochracha ríocht na bhflaitheas; rud ar bith a cheanglaíonn tú ar talamh beidh sé ceangailte ar neamh, agus rud ar bith a scaoileann tú ar talamh beidh sé scaoilte ar neamh."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • “Bhí a dhóthain le déanamh ag Íosa”, mar a d'fhéadfá a rá, ag iarraidh a lucht leanúna a scaradh leis an mbarúil go raibh sé chun úsáid a bhaint as cibé cion a ghnóthaigh sé, le haghaidh cúrsaí polaitiúla. De réir a bhfreagraí, is cosúil go bhfuil tús curtha ag na deisceabail anois lena raibh siad ag tnúth leis a íonghlanadh. Is ar pheasana cáiliúla ón am atá caite atá an chaint anseo. Ceapadh gurb é a dteacht ar ais a chiallaigh go raibh Dia ar tí idirghabháil a dhéanamh a chuirfeadh tús leis an Am Deiridh (go háirithe anois i gcás Éilias).
  • Nuair a spreagtar Peadar chun Íosa a aithint mar an Meisias – páirt an phríomhaisteora tugtha dó ag an Am Deiridh – déanann Íosa comhghairdeas leis, mar a déarfá, faoi gur lig sé ina fhreagra don Athair neamhaí é féin a spreagadh. Faoi dheireadh tá a chuid smaointe ardaithe go leibhéal ceart spioradálta.
  • Léiríonn Íosa go bhfuil sé ag bunú eaglaise, pobal creidimh agus adhartha nach mbeidh cumhachtaí ifrinn in ann a shárú. Tá gá ag pobal le ceannaireacht i gcónaí. Is do Pheadar a thugtar an t-údarás chun rudaí a cheangal agus a scaoileadh. Ag brath ar an teanga a labhraítear, tá a ainm cosúil leis an bhfocal “carraig”. Baineann an t-údarás i gcónaí le daoine a bhfuil an Tiarna tar éis dul i mbun bannaí cúnaint leo .

Comhrá

Cad a bhíonn ag corraí ionam le linn dom a bheith ag guí?
An mbraithim sólás, dólás, brón, buairt?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí cóngarach dom.
Roinnim mo chuid rún leis.
Faighim faoiseamh agus suaimhneas.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha