User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-02-23

Láthair Dé

Tá Dia i mo chuideachta, ach níos mó ná sin, tá sé ionam.
Is é a thugann dom mo 'bheith ann'.
Cuimhním ar an Dia seo ionam a thugann beatha dom.
Tá Sé i mbualadh mo chroí, i dtuile agus trá m'anála,
i ngluaiseachtaí m'aigne, i mo shaol ar fad.

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

Chun a bheith ar an eolas faoi rud ní mór a bheith feasach ina thaobh. A Thiarna, cabhraigh liom a thabhairt chun cuimhne gur thug tú beatha dom. Buíochas le Dia as ucht tabhartas na beatha. Cabhraigh liom moilliú, a bheith suaimhneach agus taitneamh a bhaint as áilleacht an domhain a chruthaigh tú – áilleacht na timpeallachta, na sléibhte, suaimhneas an locha, aoibhneas phiotal an bhlátha. Ní mór dom smaoineamh a Dhia, gur uaitse a tháinig an uile ní.

Briathar Dé

Matha 6:7-13

“Agus sa ghuí daoibh, ná déanaigí deilín de mar a dhéanann na págánaigh; samhlaíonn siad seo, dá mhéad a gcaint, gurb ea is dóichí go n éistfear leo. Ná déanaigí aithris orthu; mar is eol do bhur nAthair na nithe a theastaíonn uaibh sula n iarrann sibh air iad. Seo mar a dhéanfaidh sibhse guí:

Ár nAthair, atá ar neamh, go naofar d’ainm; go dtaga do ríocht; go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh. Ár n arán laethúil tabhair dúinn inniu; agus maith dúinn ár bhfiacha, mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin; agus ná lig sinn i gcathú, ach saor sinn ó olc.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Aon uair a mbíodh baill den reiligiún Giúdach ag labhairt le Dia agus “Athair” á ghairm air, bhídís ag tabhairt “athair-a-phobail-féin” air. Ach is féidir le Críostaí teacht i bhfoisceacht Dé agus é a ghairm mar a hathair nó a athair neamhaí, de bhrí go bhfuil Íosa tar éis muid uilig a ardú go stádas nua: táimid inár ndeirfiúracha agus inár ndeartháireacha aige féin, iníonacha agus mic an aon Athar amháin. Trí uchtú tá cuireadh tugtha aige dúinn a bheith sa chaidreamh teaghlaigh, é ár ngairm mar bhaill teaghlaigh / dlúthchairde / 'cairde', seachas “seirbhísigh”.
  • Agus leis an tairiscint seo tagann an deis chun gabháil isteach sa saol buan Dé. Mar sin, is cinniúint é seo a mbíodh gach Críostaí ag tnúth léi le fada. Is osna í Paidir an Tiarna. Na daoine a ghuíonn í bíonn siad ag súil le todhchaí ghlórmhar. Ní haon ionadh é go gcríochnaíonn an Bíobla leis na focail “Tar, a Thiarna Íosa”. Is achainí air é chun teacht faoi dheireadh thiar thall agus muid go léir a chur fúinn ar fad i ríocht an Athar (gan aon bhagairt eile ón Olc nó nó ó amanna tástála).
  • Is í an Phaidir an urnaí an-phearsanta atá ag an bpobal Críostaí. Níl an bhéim ar liosta lán de riachtanais fhánacha. Tá an bhéim níos mó ar chinntiú - trí mhaithiúnas - nach mbrisfear eadrainn an spiorad atá sa teaghlach.

Comhrá

Tosaím ag déanamh comhrá le hÍosa
faoin sliocht scrioptúir atá díreach léite agam.
Cén chuid de a théann i bhfeidhm orm?
Comhrá le cara b’fhéidir, nó scéal éigin a chuala mé ó chianaibh.
B’fhéidir go bhfuil teachtaireacht sa scéal dom faoin sliocht scrioptúir.

 

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha