User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-02-24

Láthair Dé

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé.
Tá tearmann agam i gcroí mo Thiarna
a bhíonn mar neart i mo laigí
agus mar shólásaí in amanna an bhróin.

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

A Íosa, cabhraigh liom a bheith san airdeall do do láithreacht,
do chumhacht agus do ghrá
gach lá de mo shaol.

Briathar Dé

Lúcás 11:29-32

Nuair a bhí na sluaite ag tiomsú chuige, thosaigh sé ag rá: "Is drochghlúin an ghlúin seo: tá sí ag lorg comhartha, agus comhartha ní thabharfar di ach comhartha Ióna. Óir, amhail mar bhí Ióna ina chomhartha do na Nínivéigh, is amhlaidh sin a bheidh Mac an Duine don ghlúin seo. Éireoidh banríon an deiscirt in am an bhreithiúnais le muintir na glúine seo agus daorfaidh sí iad, óir tháinig sise as imill na cruinne ag éisteacht le heagna Sholaimh, agus tá anseo neach is mó ná Solamh. Éireoidh muintir Nínivé ina seasamh in am an bhreithiúnais leis an nglúin seo, agus daorfaidh siad í, óir rinne siad aithrí nuair a d'fhógair Ióna é, agus tá anseo neach is mó ná Ióna.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Nuair a bhí míorúilt déanta ag Íosa, chuir cuid dá lucht éisteachta ina leith gur agair sé cumhacht phrionsa na ndiabhal. Bhí said caolaigeanta. Is de bharr an dearcaidh seo freisin a d’éiligh siad “cruthúnas” sula gcreidfidís ann. Rud éigin ábhalmhór mórthaibhseach bhí uathu, “comhartha”. I gcontráthracht leis sin, is gá do dhaoine den sórt sin a bheith oscailte óna gcroí féin d’Íosa agus do chreideamh fíor.
  • Thug na daoine i Ninivé san am atá thart an sampla a bhí ag teastáil: d'éirigh leo teacht ar a leithéid d'fhíorchreideamh nuair a cuireadh Ióna chucu chun iad a spreagadh le bheith umhal d’obair Dé. Agus d'fhreagair Banríon Séaba – nach raibh inti ach strainséir – le tuairimí den chineál céanna nuair a tháinig sí i láthair Sholaimh Rí Iosrael.
  • Is é an duine Íosa, áfach, an “comhartha” is cumhachtaí ná aon cheann díobh seo mar is é foilsiú iomlán an Athar ar neamh é, sin uile.

Comhrá

Cad a bhraithim le linn dom a bheith ag guí?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim rún mo chroí dó.

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha