User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-04-06

Láthair Dé

Is ionann 'bheith i láthair' agus teacht mar atá tú

agus a bheith oscailte don duine eile.

Ag an nóiméad seo, agus mé ag teacht anseo, tá Dia i láthair ag fanacht liom.

Bíonn Dia ann romham i gcónaí, ag iarraidh teagmháil liom,

fiú níos mó ná an cara is dlúithe atá agam

Tógaim nóiméad chun fáiltiú roimh mo Dhia grámhar.

Saoirse

Iarraim an grásta ar Dhia chun a bheith ábalta
mo chúraimí féin a scaoileadh uaim;
ionas go mbeinn oscailte do Dhia féin,
don méid atá seisean ag iarraidh ormsa.
Mar sin ligfidh mé do Dhia mo bheatha a stiúrú agus a mhunlú.

Tabhair faoi deara

I láthair mo Chruthaitheora,
féachaim go macánta ar mo mhothúcháin i rith an lae
- na buaiceanna, na pointí ísle agus an gnáthlá.
Cá raibh Dia i láthair?

Briathar Dé

Eoin 20:11-18

Agus bhí Máire ina seasamh lasmuigh in aice an tuama agus í ag gol. Sa ghol di chrom sí síos agus d'fhéach isteach sa tuama, agus chonaic an dá aingeal in éidí geala ina suí mar ar luigh corp Íosa, aingeal acu ag an gceann agus an t-aingeal eile ag na cosa. "Cén fáth a bhfuil tú ag gol, a bhean," ar siad léi. "Mar gur thóg siad mo Thiarna," ar sí leo, "agus nach eol dom cár chuir siad é." Arna rá sin di, d'iompaigh sí thart agus chonaic sí Íosa ina sheasamh ansiúd ach nár aithin sí gurbh é Íosa é. Dúirt Íosa léi: "A bhean, cén fáth a bhfuil tú ag gol? Cé atá uait?" Mheas sí gurbh é an garraíodóir é agus dúirt leis: "A dhuine uasail, más tusa a thóg é, inis dom cár chuir tú é agus tabharfaidh mé liom é." "A Mháire," arsa Íosa léi. D'iompaigh sise agus dúirt as Eabhrais: "Rabúnaí," is é sin le rá: "A Mháistir!" "Scaoil liom!" arsa Íosa léi, "óir ní dheachaigh mé suas chun an Athar fós; ach imigh chun mo bhráithre agus abair leo: 'Táim ag dul suas chun m'Atharsa agus chun bhur nAtharsa, chun mo Dhé se agus chun bhur nDé-se.'" Tháinig Máire Mhaigdiléana leis an scéala do na deisceabail: "Chonaic mé an Tiarna," agus go ndúirt sé na nithe sin léi.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Tá turas anseo ó dhorchadas an díchreidimh go páirtchreideamh go creideamh foirfe sa deireadh. Chuir díomá, brón agus caillteanas do-inste isteach ar chumas Mháire féachaint. Ach tugann fuaim ghuth Íosa agus úsáid a hainm amharc nua di. Aithníonn sí é agus líonann dóchas agus lúcháir í.
  • A Thiarna, iarrann eachtra na Cásca orm an tuama ina mbím gafa liom féin agus ina mbím éadóchasach a fhágáil. Iarrtar orm siúl le súile na Cásca. Go dtuga mé fianaise go bhfuil tú aiséirithe agus i láthair sa domhan seo atá faoi scáth, briste. Go raibh m’iarrachtaí bochta i gcomhair abhcóideachta agus dlúthpháirtíochta in ann cabhrú le daoine eile éirí as a dtuamaí agus bheith beo.

Comhrá

Tosaím ag déanamh comhrá le hÍosa
faoin sliocht scrioptúir atá díreach léite agam.
Cén chuid de a théann i bhfeidhm orm?
Comhrá le cara b’fhéidir, nó scéal éigin a chuala mé ó chianaibh.
B’fhéidir go bhfuil teachtaireacht sa scéal dom faoin sliocht scrioptúir.

 

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha