User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-04-10

Láthair Dé

Moillim ar feadh nóiméid i láthair Dé.
Tá Dia timpeall orm, tá sé i ngach ball dem' chorp.
Tá sé i ndoimhneacht mo chroí.

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

I láthair mo Chruthaitheora,
féachaim go macánta ar mo mhothúcháin i rith an lae
- na buaiceanna, na pointí ísle agus an gnáthlá.
Cá raibh Dia i láthair?

Briathar Dé

Marcas 16:9–15

Anois, tar éis d'ardaigh Íosa, go luath ar an gcéad lá den tseachtain, bhí an chuma air ar dtús Mary Magdalene, óna raibh a chaith sé amach seacht demons. Chuaigh sí amach agus inis dóibh siúd a bhí leis, fad is a bhí siad ag caoineadh agus ag gol. Ach nuair a chuala siad go raibh sé beo agus a bhí le feiceáil ag a, nach mbeadh siad chreideann sé. Tar éis seo an chuma air i bhfoirm eile le dhá cheann acu, mar a bhí ag siúl siad isteach sa tír. Agus chuaigh siad ar ais agus d'inis an chuid eile, ach ní raibh siad Creidim leo. Níos déanaí an chuma air féin mar an cheann déag a bhí ina suí siad ar an tábla; agus upbraided sé leo as a n-easpa creidimh agus stubbornness, toisc nach raibh chreid siad siúd a chonaic é tar éis a d'ardaigh sé. Agus dúirt sé leo: "Gabh isteach ar fud an tsaoil agus ar an dea-scéal a fhógairt le cruthú iomlán.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • B’fhéidir nach raibh an chosúlacht ar Mháire Mhaigdiléana go raibh sí ar dhuine de na finnéithe is dóichí dóibh siúd nach gcreidfeadh. Mar fhinné ar an mbeatha, mar dhuine a chuireann an fhírinne in iúl, spreagann sí mé.
  • Tháinig an creideamh sa Chríost aiséirithe go mall chuig roinnt de na deisceabail, murar tháinig sé chucu uilig. Trí huaire sa Soiscéal seo deirtear linn ‘nár creideadh’ finnéithe Íosa. Chuir an easpa creidimh díomá ar Íosa. Mar sin féin chuir sé amach iad chun an dea-scéala a chraobhscaoileadh.
  • Uaireanta táim cosúil leis na deisceabail: uaireanta bím muiníneach ar an taobh amuigh ach fós féin bím in amhras, uaireanta eile bíonn drogall orm an rud atá cinnte domsa de réir dealraimh a fhógairt. Tugann Íosa cuireadh dom bheith lán de chreideamh. Tá a fhios aige agus tuigeann sé cé chomh stuacach agus chomh drogallach is atáim. Mar sin féin tá muinín aige asam. Cuireann sé go dtí “an domhan uilig” go socair réidh mé.

Comhrá

A Íosa, labhraíonn tú liom trí chomhrá na soiscéal.
Déanfaidh mé mo dhícheall freagra a thabhairt ar ghlaoch Dé.
Cabhraigh liom saothar do láimhe a aithint i ngnáthimeachtaí an lae.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha