User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-05-04

Láthair Dé

Agus mé i mo shuí anseo, is comharthaí iad,
bualadh mo chroí, tuile agus trá
m'anála, gluaiseachtaí m'aigne,
comharthaí go bhfuil Dia fós do mo
chruthú.
Moillim ar feadh nóiméid, agus tógaim faoi ndeara
Láithreacht seo
Dé istigh ionam.

Saoirse

Iarraim an grásta ar Dhia chun a bheith ábalta
mo chúraimí féin a scaoileadh uaim;
ionas go mbeinn oscailte do Dhia féin,
don méid atá seisean ag iarraidh ormsa.
Mar sin ligfidh mé do Dhia mo bheatha a stiúrú agus a mhunlú.

Tabhair faoi deara

I láthair mo Chruthaitheora,
féachaim go macánta ar mo mhothúcháin i rith an lae
- na buaiceanna, na pointí ísle agus an gnáthlá.
Cá raibh Dia i láthair?

Briathar Dé

Eoin 14:27-31

Fágaim síocháin agaibh;
tugaim mo shíocháin daoibh.
Ní thugaim daoibh í mar a thugann an saol í.
Ná bíodh bhur gcroí buartha agus ná bíodh eagla air.
Chuala sibh mé á rá libh:
Táim ag imeacht uaibh,
agus tiocfaidh mé ar ais chugaibh.
Dá mbeadh grá agaibh dom,
bheadh áthas oraibh,
óir táim ag dul go dtí an tAthair,
mar is mó an tAthair ná mise.
Agus anois, tá sé inste agam daoibh,
sula dtiocfaidh sé chun críche,
ionas, nuair a thiocfaidh sé chun críche,
go gcreidfidh sibh.
Ní labhróidh mé mórán eile libh,
mar tá prionsa an tsaoil seo ag teacht
agus níl neart ar bith aige ormsa.
Ach caithfidh an saol a aithint
go bhfuil grá agam don Athair,
agus go ndéanaim de réir mar a d’ordaigh an tAthair dom.
Éirígí, agus téimis as seo.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • A Thiarna, tá gá agam le tabhartas do shíochána! Go han-mhinic, airím éiginnte, imníoch, feargach. Labhair liom faoin chaoi ar réitigh tú le cúrsaí ar ócáidí nuair a bhí rudaí imithe ó smacht i do shaol, go háirithe ag an deireadh. Cén chaoi ar éirigh leat leanacht ort? Tá an chuma air go raibh doimhinbhraistint agat go raibh an tAthair i do fhochair, agus go raibh sé ag iarraidh ort an scóip dochuimsithe atá faoin ngrá diaga don domhan a fhoilsiú.
  • Cabhraigh liom chun go n-éireoidh mé ó m’urnaí agus athnuachan déanta ar mo mhuinín ionat agus mé ag tabhairt aghaidh ar na nithe ar mian leat go ndéanfaí iad. Go ngníomhóidh mé i gcónaí ar bhonn grá.

Comhrá

A Thiarna, uaireanta déanaim machnamh
ar na focail a rithfeadh liom dá mbuailfinn leat.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat
as a bheith in éineacht liom de shíor,
go háirithe in am an ghátair
nuair a bhíonn tú liom i slí speisialta.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha