User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-05-05

Láthair Dé

Tá Dia i mo chuideachta, ach níos mó ná sin, tá sé ionam.
Is é a thugann dom mo 'bheith ann'.
Cuimhním ar an Dia seo ionam a thugann beatha dom.
Tá Sé i mbualadh mo chroí, i dtuile agus trá m'anála,
i ngluaiseachtaí m'aigne, i mo shaol ar fad.

Saoirse

An rud is mó a chuireann bac orm i dtaobh saoirse 
ná an claonadh atá ionama bheith gafa le mianta 
nó cuspóirí áirithe a shroicheadh – eagla, dóchas agus uaillmhian.
Cuirim srian ar an tsaoirse ionam chun fás agus forbairt a iniúchadh.
Iarraim ar Dhia cabhrú liom chun an tsaoirse ionam féin a aithint
agus chun glacadh le dúshláin nua
a threoróidh mé ar chúrsa de réir toil Dé.

Tabhair faoi deara

A Íosa, cabhraigh liom a bheith san airdeall do do láithreacht,
do chumhacht agus do ghrá
gach lá de mo shaol.

Briathar Dé

Eoin 15:1-8

Mise an fhíniúin fhíor,
agus is é m'Athair an saothraí.
Gach géag ionam nach dtugann toradh,
bainfidh sé í;
agus gach géag a thugann toradh,
bearrfaidh sé í,
ionas go dtabharfaidh sí breis toraidh.
Tá sibhse bearrtha de bharr an bhriathair a labhair mé libh.
Fanaigí ionamsa, agus mise ionaibh.
Faoi mar nach féidir don ghéag
toradh a thabhairt uaithi féin,
mura bhfanann sí san fhíniúin,
sin mar nach féidir daoibhse,
mura bhfanann sibh ionamsa.
Mise an fhíniúin, sibhse na géaga;
an té a fhanann ionamsa, agus mise ann,
tugann seisean toradh mór uaidh;
óir gan mise, ní féidir daoibh aon ní a dhéanamh.
Cibé nach bhfanfaidh ionamsa,
caithfear amach é mar ghéag,
agus feofaidh sé;
agus tógfar agus caithfear sa tine iad,
agus dófar iad.
Má fhanann sibh ionamsa
agus má fhanann mo bhriathra ionaibh,
iarrfaidh sibh cibé ní is mian libh
agus déanfar daoibh é.
Tugadh glóir do m'Athair
sa mhéid go dtugann sibhse toradh mór uaibh,
agus go mbeidh sibh in bhur ndeisceabail agamsa.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • A Íosa dhíl, tá an chuma air gur aoibhinn leat an focailín ‘fanaigí’. Úsáideann tú é ocht n-uaire anseo! Tá do fhanachtsa seasmhach: tá tú ag baile go buan in éineacht liom. Ní théann tú ar fán agus ní éiríonn tú leamhthuirseach faoi mar a tharlaíonn domsa. Múin dom le fanacht ar an dóigh seo.
  • Ní mór dom a fhoghlaim nach gá dom a bheith ‘de shíor ag guairdeal.’ Aibíonn na finiúna go breá agus gan ann ach go bhfuil siad ar an gcraobh: Níl faic dá shaothar orthu le go mbláthóidh agus go n-aibeoidh siad. I mo chás-sa mar sin, is leor mé a bheith i do chuideachta.

Comhrá

A Thiarna, uaireanta déanaim machnamh
ar na focail a rithfeadh liom dá mbuailfinn leat.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat
as a bheith in éineacht liom de shíor,
go háirithe in am an ghátair
nuair a bhíonn tú liom i slí speisialta.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha