User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-05-06

Láthair Dé

Tá Dia i mo chuideachta, ach níos mó ná sin, tá sé ionam.
Moillim ar feadh nóiméid le cuimhneamh ar laithreacht seo Dé taobh istigh díom.
I mbualadh mo chroí, i dtuile agus trá m'anála, i ngluaiseachtaí m'aigne.
Anois! Agus mise i mo shuí anseo!

Saoirse

Iarraim an grásta ar Dhia chun a bheith ábalta
mo chúraimí féin a scaoileadh uaim;
ionas go mbeinn oscailte do Dhia féin,
don méid atá seisean ag iarraidh ormsa.
Mar sin ligfidh mé do Dhia mo bheatha a stiúrú agus a mhunlú.

Tabhair faoi deara

Tá scíste ó chúraimí an lae riachtanach dúinn go léir.
Tuigimid go gcaithfidh ár gcoirp sos a fháil.
Nuair a bhímid i gcomhluadar Dé ardaítear ár spiorad
agus braithimid suaimhneas croí agus aigne.

Briathar Dé

Eoin 15:9-11

Faoi mar a thug an tAthair grá domsa, thug mise grá daoibhse chomh maith. Fanaigí i mo ghrá. Má choinníonn sibh m’aitheanta, fanfaidh sibh i mo ghrá, faoi mar a choinnigh mise aitheanta m’Athar, agus a fhanaim ina ghrá. Dúirt mé na nithe seo libh chun go mbeadh mo lúcháir sé ionaibh agus go mbeadh bhur lúcháir sé iomlán.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Ba mhian le Naomh Iognáid go dtosódh muid ar ár n-urnaí trí mhacnamh ar an bharúil atá ag Dia dhinn. Ní fearr áit le tosaigh, agus ní fearr áit le críochnú! Is féidir le gach éinne againn a rá, ‘Amharcann tú orm mar dhuine is ionúin leat’. Níor mhiste an-chuid de thréimhse ár n-urnaí a chaitheamh agus gan sinn ach ag blaiseadh den bhfírinne aoibhinn seo fúinn féin.
  • Má dhéanann muid urnaí ar an dóigh sin, líonfar ár gcroí de ghairdeas Dé. Sna Soiscéil, ceanglaítear an gairdeas i gcónaí le chomh dlúth is atáthar le Dia. Mar sin dóirteann Muire agus Eiliosabeit amach a ngairdeas ar ócáid an Fhiosraithe, agus tá na haoirí agus na Saoithe lán de ghairdeas nuair a thagann siad ar an Tiarna. Is é an gairdeas an comhartha is fearr go bhfuil dune ag maireachtáil i ngiorracht do Íosa.

Comhrá

A Íosa chuir tú fáilte roimh pháistí i gcónaí.
Cabhraigh liom brath ort ar nós pháiste
agus a fhios a bheith agam nach dtréigfidh tú riamh mé.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha