User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-05-07

Láthair Dé

Ag am ar bith den lá is féidir linn glaoch ar Íosa.
Bíonn sé ag fanacht de shíor, ag tnúth le glaoch uainn.
Nach iontach an bheannacht í sin -
díreach cogar uainn agus bímid i gcomhluadar a chéile.

 

Saoirse

Tá saoirse agam.
Nuair a fhéachaim ar na focail sin i scríbhinn cruthaíonn siad iontas ionam.
Buíochas le Dia as ucht saoirse a bheith agam.

Tabhair faoi deara

Cén áit a bhraithim dóchas, uchtach agus fás i mo shaol?
Ag breathnú siar tamall b’fhéidir go raibh eachtraí agus ócáidí a chabhraigh liom fás.
Déanfad deimhin am agus spás a thabhairt dóibh seo sa todhchaí.

Briathar Dé

Eoin 15:12–17

Is í seo m'aithne:
sibh a thabhairt grá dá chéile,
faoi mar a thug mé grá daoibh.
Níl grá ag aon duine níos mó ná seo
go dtabharfaidh duine a anam ar son a chairde.
Sibhse mo chairde
má dhéanann sibh na nithe a ordaím daoibh.
Ní seirbhísigh a thugaim oraibh feasta,
mar ní eol do sheirbhíseach gnó a mháistir.
Ach thug mé cairde oraibh,
óir gach a gcuala ó m'Athair, chuir mé in iúl daoibh é.
Ní sibhse a rinne mise a thoghadh,
ach mise a rinne sibhse a thoghadh,
agus a cheapadh chun go n imeodh sibh
agus toradh a thabhairt agus go mairfeadh bhur dtoradh;
i dtreo, cibé ní a d’iarrfadh sibh ar an Athair i m'ainm,
go dtabharfadh sé daoibh é.
Is iad seo m’aitheanta daoibh:
sibh a thabhairt grá dá chéile.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Dá mhéad a éirím meabhrach ar an ngrá gan chuimse atá á thabhairt dom is ea is mó is féidir liom an taisce grá sin a roinnt le daoine a bhfuil gá acu leis. Níor chóir dom a bheith ag fanacht go dtí go dtugann an duine eile grá dom, mar féach nach bhfanann Dia go dtabharfaidh mise grá dó ach cuireann seisean tús leis an gcaidreamh.
  • ‘Tugaim cara ort!’ Ligim don Tiarna an focal luachmhar sin a scaoileadh amach go ciúin thar an spás idir muid. Ligim dó é a rá arís agus arís go dtí go dtéann sé tríd an screamh chrua arb í mo easpa creidimh í.

Comhrá

Cad a bhraithim le linn dom a bheith ag guí?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim rún mo chroí dó.

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha