User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-05-08

Láthair Dé

Ag am ar bith den lá is féidir linn glaoch ar Íosa.
Bíonn sé ag fanacht de shíor, ag tnúth le glaoch uainn.
Nach iontach an bheannacht í sin -
díreach cogar uainn agus bímid i gcomhluadar a chéile.

 

Saoirse

Tá sé fuirist a bheith gafa le cúraimí an tsaoil
agus le háirgí saolta.
Cabhraigh liom, a Thiarna, gan a bheith santach ná leithleasach.
Meabhraigh dom go bhfuil na nithe is fearr saor in aisce
- grá, gáire agus roinnt lena chéile.

Tabhair faoi deara

Conas a bhraithim i ndáiríre?
éadromchroíoch nó tromchroíoch?
seans go bhfuilim síochánta, sona sásta.
Nó b’fhéidir go bhfuil easpa dóchais ionam,
nó buartha, nó feargach.
Aithním conas mar atáim i ndáiríre.
Gránn Dia mé díreach mar atáim.

Briathar Dé

Eoin 15:18-21

Dúirt Íosa leis na deisceabail "Má thugann an saol fuath daoibh, bíodh a fhios agaibh gur thug sé fuath domsa romhaibh. Dá mba den saol sibh bheadh cion ag an saol ar a chuid féin. Ach de bhrí nach den saol sibh ach go ndearna mise sibh a thoghadh as an saol, uime sin atá fuath ag an saol daoibh. Cuimhnígí ar an bhfocal a dúirt mé libh: 'Níl aon seirbhíseach níos mó ná a mháistir. Má rinne siad géarleanúint ormsa, déanfaidh siad géarleanúint oraibhse chomh maith. Má choinnigh siad mo bhriatharsa, coinneoidh siad bhur mbriatharsa chomh maith". Ach déanfaidh siad na nithe seo go léir libh, ar son m’ainmse, mar nach raibh aithne acu ar an té a chuir uaidh mé.

 

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • A Thiarna, an mbeinn in ann cur suas leis dá mbeadh ‘fuath’ ag daoine dom? B’fhéidir é, ach ní dócha go mbeinn in ann é a dhéanamh gan a choinneáil ar aigne nach bhfuil mé im’ aonar; tá tusa in éineacht liom.
  • A bheith i do fhinné don ghrá, is ionann é agus seasamh don cheartas, agus ní thaitneoidh sé le daoine éagórach. Nuair a sheasaim leis an bhfírinne, cuirfidh sé ar buile iad siúd atá beo ar bhréagadóireacht. Ní rachaidh mé sa tóir ar thrioblóidí, ach má chastar orm iad ná tugadh mé cúl dóibh. Ríocht an cheartais agus na fírinne é do Ríochtsa. Ag deireadh mo shaoil, beidh áthas orm go ndearna mé pé ní a bhí ar mo chumas a thairiscint ar son gur saol é a bhí ag fás, agus iad siúd ar sheas mé leo, déanfaidh siad idirghabháil ar mo shon.

Comhrá

A Íosa, labhraíonn tú liom trí chomhrá na soiscéal.
Déanfaidh mé mo dhícheall freagra a thabhairt ar ghlaoch Dé.
Cabhraigh liom saothar do láimhe a aithint i ngnáthimeachtaí an lae.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha