User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-06-10

Láthair Dé

Moillim ar feadh tamaill ag smaoineamh ar an ngrá atá ag Dia dom.
Dóirteann Dia a ghrásta go fial orm.
Chruthaigh Dia mé ina dheilbh fhéin
agus déanann sé teampall Dé díom.

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

Mairim i gcomhluadar – bainteach le nádúr, le daoine, le Dia.
Ag machnamh ar an gceangal seo
gabhaim buíochas as an mbeatha a shníonn tríothu.
Uaireanta bíonn briseadh: brón, fearg, díomá.
Cabhraigh liom a Dhia glacadh le cúrsaí faoi mar atá
agus maithiúnas a thabhairt.

Briathar Dé

Matha 5:20-26

Óir deirim libh, mura mbíonn barr fíréantachta agaibh ar a mbíonn ag na scríobhaithe agus ag na Fairisínigh, is cinnte nach rachaidh sibh isteach i ríocht na bhflaitheas. “Chuala sibh go ndúradh leis na sinsir: ‘Ná déan marú; agus má dhéanann duine marú beidh air freagairt ann don bhreithiúnas.’ Ach is é a deirimse libh, duine ar bith a bhíonn i bhfeirg lena bhráthair, beidh air freagairt ann don bhreithiúnas, agus má deir aon duine lena bhráthair ‘Ceann baoth’, beidh air freagairt ann don tsainidrín; agus má deir sé ‘Amadán’ leis, beidh air freagairt ann i dtine ifrinn. Dá réir sin, má bhíonn tú ag tabhairt d’ofrála chun na haltóra agus go gcuimhneoidh tú ansin go bhfuil cúis ghearáin éigin ag do bhráthair ort, fág d’ofráil ansiúd os comhair na haltóra, imigh leat ar dtús agus déan síocháin le do bhráthair, agus tar ansin ag déanamh na hofrála. An duine a chúisíonn thú, tar chun réitigh leis gan mhoill agus tú ag gabháil na slí leis, le heagla go dtabharfadh fear do chúisithe suas don bhreitheamh thú, agus an breitheamh don phóilín, agus go gcuirfí i bpriosún thú. Deirim leat go fírinneach, ní thiocfaidh tú amach as sin go mbeidh an cianóigín deireanach díolta agat.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Tá cionta sa dlí a ndéantar pionóis a leagan amach dóibh. Duine nach bhfuil sé d’aidhm aige ach fanacht glan ar fhorálacha pianchóid, ní bheidh sé in ann fanacht glan orthu le fada. Idir an dá linn beidh an croí ag meath. Ní riocht é seo do pháiste Dé nó do dheisceabal de chuid Íosa.
  • Agus más rud é gurb é an t-uaillmhian amháin atá ag duine chun bheith umhal don dlí, is féidir le fuarlitir docht an dlí é a ligean síos. Is féidir le creidiúnaithe, mar shampla, a gcearta a éileamh má chliseann ar dhuine teacht leath bealaigh chun freastal ar a gcuid éileamh. Tá scéalta ag Íosa, go deimhin, faoi chreidiúnaithe a dtagann nimh orthu.
  • Ba chóir go mbeadh ár gcroí i gcónaí ar oscailt d'éilimh na ndaoine atá thart timpeall orainn. Ba cheart dúinn a bheith réidh i gcónaí le maithiúnas a thabhairt, gan ró-fhonn a bheith orainn iallach a chur ar dhaoine eile teacht lenár n-éilimh féin.
  • Déantar léamh litriúil ar an treoir phraiticiúil seo de chuid Íosa i gcleachtas traidisiúnta an Aifrinn in Milano. Nuair a thugtar na bronntanais chun na haltóra ag an Ofráil, is ag an bpointe seo a thugann baill an phobail Comhartha na Síochána dá chéile . Is iarracht é le cinntiú go bhfuil maithiúnas tar éis teacht in áit aon fhuarchúise.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cáirde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha