User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-07-18

Láthair Dé

Agus mé i mo shuí anseo, is comharthaí iad,
bualadh mo chroí, tuile agus trá m'anála, gluaiseachtaí m'aigne,
comharthaí go bhfuil Dia fós do mo chruthú.
Moillim ar feadh nóiméid, agus tógaim faoi ndeara
Láithreacht seo Dé istigh ionam.

Saoirse

Iarraim an grásta ar Dhia chun a bheith ábalta
mo chúraimí féin a scaoileadh uaim;
ionas go mbeinn oscailte do Dhia féin,
don méid atá seisean ag iarraidh ormsa.
Mar sin ligfidh mé do Dhia mo bheatha a stiúrú agus a mhunlú.

Tabhair faoi deara

Tá scíste ó chúraimí an lae riachtanach dúinn go léir.
Tuigimid go gcaithfidh ár gcoirp sos a fháil.
Nuair a bhímid i gcomhluadar Dé ardaítear ár spiorad
agus braithimid suaimhneas croí agus aigne.

Briathar Dé

Marcas 6:30-34

Tháinig na haspail le chéile timpeall ar Íosa agus d'inis siad dó a raibh déanta acu agus a raibh de theagasc tugtha acu. Dúirt sé leo: "Tagaigí sibhse go dtí áit uaigneach ar leithligh agus glacaigí bhur suaimhneas tamall" - óir bhí mórán daoine ag teacht agus ag imeacht agus ní raibh am chun bia féin acu. D'imigh siad leo i mbád go dtí áit uaigneach ar leithligh. Agus chonaic mórán ag imeacht iad agus d'aithin siad iad, agus rith siad ann dá gcois as na cathracha uile agus bhain siad an áit amach rompu. Ag teacht i dtír dó chonaic sé slua mór, agus ghlac sé trua dóibh mar go raibh siad mar a bheadh caoirigh gan aoire, agus thosaigh sé ag múineadh mórán nithe dóibh.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Is treoir iad na véarsaí seo ón Soiscéal don chéad radharc eile a léiríonn an dúshlán atá ag Íosa beatha a chur ar fáil don slua mor a lean é go dtí áit uaigneach ar leithligh. Ach tá ‘ocras an chroí’, ocras spioradálta, chomh maith le hocras an choirp – agus teastaíonn ó Íosa déileáil le seo i dtosach: ‘agus thosaigh sé ag múineadh mórán nithe dóibh.’( ar ndóigh, bhí scíste anama ag teastáil ó na haspail leis mar bhíodar tuirseach traochta ó bheith ag bualadh leis na sluaite le linn dóibh a bheith i mbun seanmóireachta).
  • Iomasaíonn Íosa go bhfuil gá do roinnt mhaith dá lucht éisteachta maidir le cuardach spioradálta agus treoir dá saoil. Braitheann Íosa an t-easnamh seo ina chroí agus tá atrua aige dóibh – dá bharr san taispeánann Íosa an bóthar chun síocháin Dé go soiléir dóibh agus an bheatha nua a tháinig sé féin le roinnt leo.

Comhrá

Cad a bhraithim le linn dom a bheith ag guí?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim rún mo chroí dó.

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha