User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-07-20

Láthair Dé

Is ionann 'bheith i láthair' agus teacht mar atá tú

agus a bheith oscailte don duine eile.

Ag an nóiméad seo, agus mé ag teacht anseo, tá Dia i láthair ag fanacht liom.

Bíonn Dia ann romham i gcónaí, ag iarraidh teagmháil liom,

fiú níos mó ná an cara is dlúithe atá agam

Tógaim nóiméad chun fáiltiú roimh mo Dhia grámhar.

Saoirse

Iarraim an grásta ar Dhia chun a bheith ábalta
mo chúraimí féin a scaoileadh uaim;
ionas go mbeinn oscailte do Dhia féin,
don méid atá seisean ag iarraidh ormsa.
Mar sin ligfidh mé do Dhia mo bheatha a stiúrú agus a mhunlú.

Tabhair faoi deara

Conas atáim inniu? Maidir le Dia, conas atáim?
An bhfuilim buíoch as aon rud? Más' ea, gabhaim buíochas leis.
An bhfuil brón orm faoi aon rud? Más' ea, iarraim maithiúnas air.

Briathar Dé

Matha 12:46-50

Ag caint mar sin leis na sluaite a bhí sé nuair a tháinig a mháthair agus a bhráithre agus sheas siad amuigh ag iarraidh labhairt leis. Dúirt duine éigin leis: "Feach, tá do mháthair agus do bhráithre lasmuigh ag iarraidh labhairt leat." Agus dúirt leis an té a d’inis dó é: "Cé hí mo mháthair agus cé hiad mo bhráithre?" Agus ag síneadh a láimhe faoina chuid deisceabal, dúirt: "Féach mo mháthair agus mo bhráithre! óir, duine ar bith a dhéanfaidh toil m’Athar atá ar neamh, is bráthair dom é agus is siúr agus is máthair."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Dheimhnigh Muire an meas a bhí aici ar a raibh ina cro,í díreach mar a rinne Íosa nuair a dheimhnigh sisean é. Tugadh níos mó cúise di chun ríméad a bheith uirthi. Iarraim ar Dhia mé a dhearbhú i m’fheiniúlacht féin agus ina ndéanaim féin.
  • Labhraíonn Íosa i gcónaí faoin gcuireadh chun bheith i réimeas Dé mar rud leathan cuimsitheach. Gabhaim buíochas as flaithiúlacht Dé a fheiceann mise san áireamh i bplean grámhar Dé.

Comhrá

Cad a bhraithim le linn dom a bheith ag guí?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim rún mo chroí dó.

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha