User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-07-20

Láthair Dé

Ag am ar bith den lá is féidir linn glaoch ar Íosa.
Bíonn sé ag fanacht de shíor, ag tnúth le glaoch uainn.
Nach iontach an bheannacht í sin -
díreach cogar uainn agus bímid i gcomhluadar a chéile.

 

Saoirse

"Ní chreidfeadh crann mór gan chuma go bhféadfadh sé bheith ina dhealbh,
le meas ag a lán air mar éacht dealbhóireachta,
agus ní ghéillfeadh sé do shiséal an dealbhóra a aithníonn,
toisc gur ginias é, cad is féidir leis a chruthú as". (Naomh Iognáid)
Iarraim grásta Dé ligean do mo Chruthaitheoir mé a mhúnlú.

Tabhair faoi deara

I láithreacht ghrámhar Dé
féachaim siar ar an lá, ó thús deireadh.
Gabhaim buíochas as gile na gréine agus áilleacht an lae.
Tugaim suntas do na tréimhsí dorcha
agus an teachtaireacht a thugann siad dom.
Iarraim cneasú, misneach agus maithiúnas.

Briathar Dé

Matha 12:46-50

Ag caint mar sin leis na sluaite a bhí sé nuair a tháinig a mháthair agus a bhráithre agus sheas siad amuigh ag iarraidh labhairt leis. Dúirt duine éigin leis: "Feach, tá do mháthair agus do bhráithre lasmuigh ag iarraidh labhairt leat." Agus dúirt leis an té a d’inis dó é: "Cé hí mo mháthair agus cé hiad mo bhráithre?" Agus ag síneadh a láimhe faoina chuid deisceabal, dúirt: "Féach mo mháthair agus mo bhráithre! óir, duine ar bith a dhéanfaidh toil m’Athar atá ar neamh, is bráthair dom é agus is siúr agus is máthair."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Dheimhnigh Muire an meas a bhí aici ar a raibh ina cro,í díreach mar a rinne Íosa nuair a dheimhnigh sisean é. Tugadh níos mó cúise di chun ríméad a bheith uirthi. Iarraim ar Dhia mé a dhearbhú i m’fheiniúlacht féin agus ina ndéanaim féin.
  • Labhraíonn Íosa i gcónaí faoin gcuireadh chun bheith i réimeas Dé mar rud leathan cuimsitheach. Gabhaim buíochas as flaithiúlacht Dé a fheiceann mise san áireamh i bplean grámhar Dé.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cáirde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha