User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-07-26

Láthair Dé

Moillim ar feadh tamaill ag smaoineamh ar an ngrá atá ag Dia dom.
Dóirteann Dia a ghrásta go fial orm.
Chruthaigh Dia mé ina dheilbh fhéin
agus déanann sé teampall Dé díom.

Saoirse

Tá sé fuirist a bheith gafa
le cúraimí an tsaoil agus le háirgí saolta.
Cabhraigh liom, a Thiarna,
gan a bheith santach ná leithleasach.
Meabhraigh dom go bhfuil na nithe is fearr
saor in aisce – grá, gáire agus roinnt lena chéile.

 

Tabhair faoi deara

Cén áit a bhraithim dóchas, uchtach agus fás i mo shaol?
Ag breathnú siar tamall b’fhéidir go raibh eachtraí agus ócáidí a chabhraigh liom fás.
Déanfad deimhin am agus spás a thabhairt dóibh seo sa todhchaí.

Briathar Dé

Matha 13:31-35

Chuir Íosa parabal eile os a gcomhair: "Is cosúil ríocht na bhflaitheas," ar seisean, "le gráinne de shíol mustaird a thóg duine agus a chuir sé ina ghort. Is é an gráinnín síl is lú ar bith é, ach nuair a bhíonn sé fásta, bíonn sé ar an gceann is mó de na glasraí agus déantar crann de, a bhféadann éanlaith an aeir dul ar foscadh ina chraobhacha."
D'inis sé parabal eile dóibh: "Is cosúil ríocht na bhflaitheas le gabháil a thóg bean agus a d'fholaigh sí i dtrí pheic plúir nó go raibh sé gabháilte ar fad."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Baineann Íosa leas go minic as samhlaoidí a chuireann rud éigin beag i gcéill nuair is mian leis cur síos ar an ríocht neamhaí. De thoradh ar iontais na cruthaitheachta, cuireann Dia ar fáil uisce na beatha agus solas ruithneach na gréine ionnas go bhfásann an síol beag bídeach mustaird le himeacht ama agus go mbíonn sé "ar an gceann is mó de na glasraí agus go ndéantar crann de, "é fréamhaithe go daingean sa talamh agus go bhféadann "éanlaith an aeir dul ar foscadh ina chraobhacha."
  • A Thiarna, is é mo ghuí go ndéanfaidh mé do ríocht a shantú mar thús. Tugann tú cuireadh dom go mbainfinn amach eispéireas iomlán na beatha, rud is mian leat a thairiscint dom. Tá grá gan chuimse agat dom agus coinníonn tú mé fréamhaithe i gcreideamh d'fhonn go rachaidh m'aithne ort i méid agus go mblaisifidh mé den ghrá do-áirithe atá agat dom. Gníomhaíonn do ghrásta istigh ionam agus gríosaíonn sé chun cinn mé i dtreo is go mbeidh grá agam do chách faoi mar a ghránn tusa mé.

Comhrá

A Íosa chuir tú fáilte roimh pháistí i gcónaí.
Cabhraigh liom brath ort ar nós pháiste
agus a fhios a bheith agam nach dtréigfidh tú riamh mé.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha