User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-09-15

Láthair Dé

Ag am ar bith den lá is féidir linn glaoch ar Íosa.
Bíonn sé ag fanacht de shíor, ag tnúth le glaoch uainn.
Nach iontach an bheannacht í sin -
díreach cogar uainn agus bímid i gcomhluadar a chéile.

 

Saoirse

"Ní chreidfeadh crann mór gan chuma go bhféadfadh sé bheith ina dhealbh,
le meas ag a lán air mar éacht dealbhóireachta,
agus ní ghéillfeadh sé do shiséal an dealbhóra a aithníonn,
toisc gur ginias é, cad is féidir leis a chruthú as". (Naomh Iognáid)
Iarraim grásta Dé ligean do mo Chruthaitheoir mé a mhúnlú.

Tabhair faoi deara

I láthair mo Chruthaitheora caithim súil go macánta
ar na mothúcháin a bhí agam ar feadh an lae,
na buaic agus na bun phointí agus an talamh cothrom.
An féidir liom a thuiscint cá raibh an Tiarna?

Briathar Dé

Lúcás 2:33:35

Agus bhí a athair agus a mhathair ag déanamh ionadh de na nithe a dúradh mar gheall air. Agus bheannaigh Simeon iad agus dúirt le Muire a mháthair: "Feach, is dán dó seo bheith ina thrúig leagtha agus éirithe dá lán in Iosrael agus ina chomhartha a shéanfar --agus gabhfaidh claíomh trí d'anam féin -- chun go bhfoilseofaí smaointe as mórán croíthe."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Bhí ionadh ar Mhuire agus Iósaef nuair a chuala siad an méid a bhí le rá ag Simeon. Ní hamhlaidh gur aontaigh siad le claon a gcinn, ag rá Réitíonn an scéal seo lenár dtuairim. Fearacht gach máthar, bhí a fhios ag Muire gur dhuine ann féin é a pheata linbh. Ach is de réir a chéile amháin a bhí sí ag teacht ar an eolas cén bhrí a bheadh leis sin, ina shaolsan agus ina saolsa féin. Blais an ócáid.
  • Feictear Anna, iníon Fanuéil, den chéad uair, san eachtra seo, agus ansin imíonn sí as ár radharc go deo. Cuirtear síos uirthi mar dhuine a d’fhan agus a d’fhair go dílis le hoibriú Dé ina saol – agus mar dhuine nár lig a deis le sruth. Iarraim an grásta is gá dom agus mé ag fanacht le comharthaí go bhfuil lámh Dé ag saothrú im thimpeall, ionas go bhfeicfidh agus go n-aithneoidh mé cá bhfuil spiorad Dé i mbun oibre dom.
  • Nuair a thug Iósaf agus Muire an leanbh Íosa le haghaidh na beannachta, thuig siad go n-ardódh an linbhín seo ceisteanna ina saol agus go dtabharfadh sé dúshlán dá gcompord. Guím go mbeidh chuile thuismitheoir ullamh chun glacadh leis an dúshlán agus leis na ceisteanna a ardaítear le gach beatha úr.

Comhrá

Tosaím ag déanamh comhrá le hÍosa
faoin sliocht scrioptúir atá díreach léite agam.
Cén chuid de a théann i bhfeidhm orm?
Comhrá le cara b’fhéidir, nó scéal éigin a chuala mé ó chianaibh.
B’fhéidir go bhfuil teachtaireacht sa scéal dom faoin sliocht scrioptúir.

 

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha