User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-09-16

Láthair Dé

Moillim ar feadh nóiméid i láthair Dé.
Tá Dia timpeall orm, tá sé i ngach ball dem' chorp.
Tá sé i ndoimhneacht mo chroí.

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

Agus fhios agam go bhfuil grá gan choinníollacha ag Dia domsa,
is féidir liom a bheith macánta faoi chonas mar atáim.
Conas mar a bhí an lá liom? Agus conas a bhraithim anois?
Labhraim go macánta le Dia.

Briathar Dé

Lúcás 7:36-50

Thug duine de na Fairisínigh cuireadh dó chun proinne aige féin; agus ar dhul isteach dó i dteach an Fhairisínigh, chuaigh ina luí ag bord. Agus peacach mná a bhí sa chathair, nuair a fuair sí scéala é bheith ag bord i dteach an Fhairisínigh, thug sí léi próicín alabastair d'ola chumhra, agus ar bheith di ar gcúl ag a chosa agus í ag gol, thosaigh ag fliuchadh a chos lena deora, agus bhí á dtriomú le folt a cinn, agus í ag pógadh a chos agus á n ungadh leis an ola chumhra. An Fairisíneach a thug an cuireadh dó, ar a fheiceáil sin dó, dúirt ina aigne: "Dá mba fáidh an duine seo, bheadh a fhios aige cé hí, agus cén sort í, an bhean seo atá ag baint leis, gur peacach í." Dúirt Íosa leis á fhreagairt: "A Shíomóin, tá rud agam le rá leat." "A Mháistir," ar seisean, "abair." Dúirt: "Bhí beirt i bhfiacha ag éilitheoir áirithe: bhí cúig céad déanar amuigh ar dhuine acu, agus caoga ar an duine eile. Nuair nach raibh an t íoc acu, mhaith sé dóibh araon. Cé acu, mar sin, is mó grá dó?" D'fhreagair Síomón agus dúirt: "An té, mo bharúil, is mó dár mhaith." Dúirt sé leis: "Thug tú an bhreith cheart." Agus ag iompú chun na mná, dúirt sé le Síomón: "An bhfeiceann tú an bhean seo? Tháinig mé isteach i do theach; níor thug tú uisce chugam do mo chosa; ach do fhliuch sí seo mo chosa lena deora agus thriomaigh lena gruaig iad. Níor thug tú dom póg; ach í seo, ó tháinig mé isteach, níor stad sí ach ag pógadh mo chos. Níor ung tú mo cheann le hola; ach d'ung sí seo mo chosa le hola chumhra. Sin é an fáth, deirim leat, a bhfuil a peacaí - a mórchuid peacaí - maite di; is léir sin ó mhéid a grá. Ach an té dá maítear an beagán, ní ghránn ach beagán." Agus dúirt sé léi: "Tá do pheacaí maite." Agus iad seo a bhí ag bord leis, thosaigh siad ag rá ina n aigne: "Cé hé seo a dhéanann fiú amháin peacaí a mhaitheamh?" Ach dúirt sé leis an mbean: "Shlánaigh do chreideamh tú. Imigh faoi shíocháin."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Is deacair dúinn comhartha iomarcach na mná seo a thuiscint. Ach ba é seo an bealach a bhí aici chun buíochas a ghabháil as cibé rud a fuair sí, ní foláir, ó Íosa. Ar an láimh eile, tugann Síomón breithiúnas uirthi de bharr an eolais a bhí aigesean, eolas seachtrach. Níor thuig sé go raibh athruithe áille ina crói istigh. Cuireann Íosa stró mór air féin le cur in iúl do Shíomáoin goidé an bhrí ní ba dhoimhne a bhain lena cuid gníomhartha agus lena rá leis gur thaitin a freagra go mór leis.
  • An ndearnadh éagóir ort riamh faoi rud éigin a rinne tú? Bíonn sé an-nimneach. Is féidir linn iarraidh ar an Tiarna i gcónaí cuidiú linn gan breithiúnas róghasta a thabhairt ar dhaoine eile. Tugann sé spiorad inmheánach saoirse duit nuair a bhíonn tú carthanach le daoine eile i do chuid smaointe.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cairde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha