User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-09-22

Láthair Dé

Is ionann 'bheith i láthair' agus teacht mar atá tú

agus a bheith oscailte don duine eile.

Ag an nóiméad seo, agus mé ag teacht anseo, tá Dia i láthair ag fanacht liom.

Bíonn Dia ann romham i gcónaí, ag iarraidh teagmháil liom,

fiú níos mó ná an cara is dlúithe atá agam

Tógaim nóiméad chun fáiltiú roimh mo Dhia grámhar.

Saoirse

"Ní chreidfeadh crann mór gan chuma go bhféadfadh sé bheith ina dhealbh,
le meas ag a lán air mar éacht dealbhóireachta,
agus ní ghéillfeadh sé do shiséal an dealbhóra a aithníonn,
toisc gur ginias é, cad is féidir leis a chruthú as". (Naomh Iognáid)
Iarraim grásta Dé ligean do mo Chruthaitheoir mé a mhúnlú.

Tabhair faoi deara

Agus fhios agam go bhfuil grá gan choinníollacha ag Dia domsa,
is féidir liom a bheith macánta faoi chonas mar atáim.
Conas mar a bhí an lá liom? Agus conas a bhraithim anois?
Labhraim go macánta le Dia.

Briathar Dé

Lúcás 9:1-6

Ghlaoigh sé an dáréag le chéile agus thug dóibh cumhacht agus údarás os cionn na ndeamhan uile agus chun galair a leigheas. Agus chuir sé uaidh iad ag fógairt ríocht Dé agus ag leigheas na n easlán. Agus dúirt sé leo: "Ná tógaigí libh aon ní i gcomhair an bhóthair, bata ná tiachóg, ná arán, ná airgead, agus ná bíodh dhá chóta an duine agaibh. Agus cibé teach a rachaidh sibh isteach ann, cuirigí fúibh ann agus leanaigí oraibh as sin. Agus maidir leo seo nach nglacann sibh, ag dul amach as an gcathair sin daoibh, croithigí an deannach de bhur gcosa mar fhianaise ina n aghaidh." Agus chuir siad chun bóthair agus ghabh siad ó bhaile go baile ag fógairt an dea scéil agus ag leigheas i ngach uile áit.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Dá nglacfaí leis an téacs seo go litriúil, chuirfeadh sé scanradh ar dhuine. De réir dealraimh is éard is brí leis ná go soláthróidh Dia dóibh siúd a thairgeann iad féin go hiomlán don Tiarna, go soláthróidh sé dóibh trí chineáltas daoine eile. Thug San Proinsias Assisi suas a oidhreacht tríd an gcaidreamh iontach a bhí aige leis an Tiarna. Go leor daoine maithe a bheartaíonn rudaí a dhéanamh do Dhia, go minic bíonn orthu dul i muinín na hurnaí. Má tá sé ó Dhia soláthróidh Sé é.
  • Más féidir linn a aithint go soláthraíonn Dia gach rud atá againn, foghlaimímid ansin nach bhfuil aon rud againn nach bhfuaireamar. Bíonn brí níos doimhne sa phaidir nuair a ghabhaimid buíochas leis.

Comhrá

Cad a bhíonn ag corraí ionam le linn dom a bheith ag guí?
An mbraithim sólás, dólás, brón, buairt?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí cóngarach dom.
Roinnim mo chuid rún leis.
Faighim faoiseamh agus suaimhneas.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha