User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-09-27

Láthair Dé

Tá Dia anseo liom, anois, fiú muna bhfeicim é le mo shúile.
Ní tharraingím anáil gan é.
Tá Sé níos cóngaraí dom ná mar atá mé dom féin.
Cuimhním ar rúndiamhar Dé ionam agus timpeall orm.

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

Tá scíste ó chúraimí an lae riachtanach dúinn go léir.
Tuigimid go gcaithfidh ár gcoirp sos a fháil.
Nuair a bhímid i gcomhluadar Dé ardaítear ár spiorad
agus braithimid suaimhneas croí agus aigne.

Briathar Dé

Lúcás 9:46-50

Tháinig sé ina n-aigne a fhiafraí cé acu díobh ba mhó. Ach bhí a fhios ag Íosa an smaoineamh a bhí ina gcroí, agus thóg sé leanbh agus chuir ina sheasamh é láimh leis, agus dúirt leo: “Cibé a ghlacfaidh an leanbh seo i m’ainm, is mise a ghlacann sé, agus cibé a ghlacfaidh mise, glacann sé an té a chuir uaidh mé. Óir, an té is lú eadraibh uile, sin é an té atá mór.” Labhair Eoin agus dúirt: “A Mháistir, chonaiceamar duine ag caitheamh deamhan amach i d’ainmse agus chuireamar cosc leis, óir ní leanann sé tú in aonbhuíon linne.” Dúirt Íosa leis: “Ná cuirigí aon chosc leis, óir an té nach bhfuil in bhur n-aghaidh, tá sé ar bhur son.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Arís agus arís eile, déanann Íosa iarracht a chur ar a dheisceabail a thuiscint gur gairm chun friothála atá tugtha dóibh, ní hea chun ceannasaíochta. I ríocht Dé, tá gach duine comhionann: níl aon phostanna ceannasaíochta ann ná aon chliarlathas. Mac nó iníon le Dia is ea gach duine, agus tá grá iomlán aige dóibh.
  • San urnaí ní mór dúinn dul i ngleic leis na fírinní éachtacha seo agus féachaint le ligean doibh goradh inár n-aigne, ionas tar éis dúinn teacht as seal a chaitheamh in éindí le Dia gur fearrde agus gur cuimsithí an meas a bheidh againn ar dhaoine eile. Baineann an urnaí síneadh as ár samhlaíocht: ach ní urnaí go fíor ár n-urnaí go dtí go dtugann muid faoi an domhan a fheiceáil agus a ghráú ar an dóigh chéanna le Dia.

Comhrá

Cad a bhraithim le linn dom a bheith ag guí?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim rún mo chroí dó.

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha