User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-10-12

Láthair Dé

Cuimhním ar conas a mhaireann Dia inar chruthaigh sé.
Maireann sé ionam féin, ag bronnadh orm a bheith ann fiú.
Tugann Dia dom beatha, mothú agus tuiscint.
Déanann sé a theampall díom.
Is ar a dheilbh agus a chosúlacht féin a cruthaíodh mé. (Naomh Iognáid)

Saoirse

Tá sé fuirist a bheith gafa
le cúraimí an tsaoil agus le háirgí saolta.
Cabhraigh liom, a Thiarna,
gan a bheith santach ná leithleasach.
Meabhraigh dom go bhfuil na nithe is fearr
saor in aisce – grá, gáire agus roinnt lena chéile.

 

Tabhair faoi deara

Tá scíste ó chúraimí an lae riachtanach dúinn go léir.
Tuigimid go gcaithfidh ár gcoirp sos a fháil.
Nuair a bhímid i gcomhluadar Dé ardaítear ár spiorad
agus braithimid suaimhneas croí agus aigne.

Briathar Dé

Lúcás 11:37-41

Le linn na cainte, thug Fairisíneach cuireadh dó chun a mheán lae ina theach. Chuaigh sé isteach agus lig faoi ag bord. Ar a fheiceáil sin don Fhairisíneach, b'ionadh leis nach ndearna sé an t-ionladh ar dtús roimh an bproinn. Ach dúirt an Tiarna leis: "Sea, is Fairisínigh sibh féin: glanann sibh an taobh amuigh den chupa agus den mhias, ach tá an taobh istigh díbh lán de shlad agus de mhallaitheacht. A dhaoine gan chiall, nach é an Té a rinne an taobh amuigh a rinne an taobh istigh freisin? Ach tugaigí uaibh ina dhéirc an ní atá agaibh, agus tá gach aon ní glan daoibh feasta.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Is cuma cé muid, d’fhéadfaimis uile bheith inár bhFairisínigh, daoine ar fearr leo an taobh amuigh den chupa a ghlanadh in ionad dul i ngleic leis an saint agus leis an olc istigh. Is í an t-aon tslí chun déileáil leis an gcoimhlint seo ná mo rogha féin a dhéanamh de ghuí an phoibleacánaigh sa teampall, ‘Glac trua dom, an peacach.’
  • Tuigeann Íosa go bhfuil ceangal idir an almsóireacht agus íonghlanadh an chroí. Áit eile d'éiligh sé go gcaithfeadh an almsóireacht bheith dáiríre, nach mbeadh sé ag iarraidh ómós daoine a mhealladh. Ní tábhachtach é a dtugaimid ach an fáth a dtugaimid é agus an chaoi ina dtugaimid é. Cén freagra a thugaim dóibh siúd a iarrann cabhair ábharach orm? Mo fhreagra ar ghéarcheim reatha na n-imirceach, cad a insíonn an freagra sin dom i dtaobh staid mo chroí? Guím go mbeinn saor i gceart chun grá a thabhairt do dhaoine ar an gcaolchuid.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cáirde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha